Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Nenos que non van á gardaría: proles e contras da educación en casa

O ensino no fogar ata os 5 anos facilita a implicación dos pais e adáptase ás caracterísicas do neno, pero relaciónase co fracaso escolar
Por Marta Vázquez-Reina 17 de Outubro de 2012
Img hacer tarea listp
Imagen: Anthony Crider

A educación obrigatoria comeza ao seis anos en España. Aínda que case a totalidade dos pequenos van ao colexio antes desa idade, hai un pequeno 0,3% que permanece en casa. Están en desvantaxe? A esas idades, a educación en casa ten os seus aspectos positivos. Entre outras razóns, o ensino no fogar evita gastos de gardaría. Con todo, conta tamén cos seus inconvenientes. Os expertos advirten de que o colexio fomenta as relacións sociais do neno. O seguinte artigo repasa os aspectos positivos e negativos da educación en casa ata o cinco anos.

Só un de cada 300 nenos non acode á escola ou gardaría ata o seis anos

A educación infantil ata o cinco anos é voluntaria en España. No entanto, a taxa de escolarización antes de comezar o ensino obrigatorio (con seis anos) é case do 100% (99,7%), segundo os últimos datos do Sistema estatal de indicadores da educación. Esta cifra sitúa a España entre o tres países europeos con maior participación de alumnos nesta etapa. Está en desvantaxe o 0,3% de nenos que non acoden a un centro educativo ata o seis anos? Que beneficios obteñen ao permanecer no fogar?

A educación en casa ten as súas vantaxes

Algúns especialistas cren que o xogo debe primar sobre os ensinos formais durante a etapa infantil

Algúns especialistas móstranse contrarios á rixidez e formalidade que se impón na educación infantil formal. Antonio Malagón, presidente da Asociación de Centros Educativos Waldorf España, apunta que, a estas idades, “deben primar os xogos e outras formas de aprendizaxe libre”. Por iso propón deixar o ensino formal (lectura ou cálculo) para cando o neno madurase.

Por outra banda, unha investigación levada a cabo pola Universidade de Cambridge (Reino Unido) revela que un ensino estruturado nun programa formal a temperás idades pode resultar contraproducente para os escolares e, mesmo, orixinar un rexeitamento posterior á escola.

En calquera caso, a familia ten un papel esencial na educación do neno durante a infancia, posto que a aprendizaxe durante esa etapa ten menos que ver coa didáctica e máis coas competencias e habilidades, entre elas autonomía, as capacidades afectivas, a interrelación cos demais ou as destrezas comunicativas. A educación en casa facilita a implicación dos proxenitores neste proceso e evita que desatendan este rol tan importante que teñen na formación dos seus fillos.

A atención individualizada que recibe o pequeno que se educa no fogar facilita que se respecte o seu ritmo natural de aprendizaxe e de adquisición de habilidades. Educar en casa permite aos pais, así mesmo, adaptar o ensino ás características do bebé. Isto é aínda máis importante no caso de nenos que presenten dificultades específicas de aprendizaxe.

O ensino no fogar evita gastos

Ademais, a asistencia a un centro de educación infantil (ou gardaría) representa, na maioría dos casos, un importante gasto para as familias. Tal como revela a última investigación sobre gardarías de EROSKI CONSUMER, as escasas prazas dos centros públicos para o primeiro ciclo de infantil (de cero a tres anos) non cobren a demanda destes servizos. De modo que os pais están obrigados a abonar unha cota media de 310 euros mensuais (oito horas de gardaría, con comida e merenda).

A oferta de prazas para o segundo ciclo (de tres a seis anos) se adoita axustarse á demanda. No entanto, en moitos casos, os pais deben pagar por servizos complementarios, como comedor, transporte ou extraescolares.

Inconvenientes da educación infantil en casa

O fracaso escolar en secundaria é maior en nenos que prescinden da educación infantil

Non existen diferenzas pedagóxicas significativas entre os nenos que se escolarizan por primeira vez ao tres anos e os que asistiron a unha gardaría antes.

Si se observan, con todo, cando se contempla o que ocorre no segundo ciclo de infantil (de tres a seis anos), segundo un estudo do Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, organismo dependente do Ministerio de Educación. Este organismo sinala que existe unha relación entre a escolarización ao catro e cinco anos e o fracaso escolar durante o ensino obrigatorio (é menor, se han ido ao colexio). Ademais, a atención educativa nun centro escolar que conta con profesionais especializados permite, en moitas ocasións, detectar problemas ou dificultades de aprendizaxe.

O colexio fomenta as relacións sociais

Os detractores da educación en casa adoitan sinalar que o centro escolar facilita as oportunidades de socialización do neno. Ademais, escolarizar a un neno no segundo ciclo de infantil é, nalgúns casos, a única oportunidade de obter praza no centro educativo de elección da familia.

Non levar ao pequeno á escola ata o seis anos implica, ademais, que polo menos un dos proxenitores debe permanecer no fogar para, durante ese tempo, atender as súas necesidades educativas. No caso de que ambos traballen fose de casa, leva que un renuncie á súa actividade laboral e, por tanto, á remuneración económica que percibía por ela.

Os cambios sociais adiantan o inicio de escolarización

O incremento do número de nenos que acoden durante a etapa educativa de infantil á escola ou gardarías está vinculado, por unha banda, con diferentes cambios sociais, como a incorporación da muller á actividade laboral ou a maior concentración de familias en grandes cidades. Estes costumes obrigaron a modificar o patrón tradicional do coidado dos bebés e nenos máis pequenos.