Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que nomes non lle podo pór ao meu bebé?

A lei actual é moito menos estrita que antes, pero a elección do nome do neno aínda ten limitacións
Por Cristian Vázquez 25 de Febreiro de 2016
Img nombres prohibidos ley hd
Imagen: inarik

Nos últimos lustros, a normativa relacionada coa elección do nome do bebé flexibilizouse moito. As posibilidades hoxe en día son moito máis amplas, pero de todos os xeitos hai aínda algunhas limitacións: os nenos non poden levar máis de dous nomes simples ou un composto e estes deben respectar a dignidade da persoa, non ser confusos e non repetirse entre irmáns. A continuación danse detalles sobre os nomes “prohibidos” para os bebés e tamén acerca dos nomes permitidos.

Nomes “prohibidos” para os bebés

A do nome do bebé é unha das decisións importantes que os pais deben tomar ante a chegada dun novo integrante á familia. A variedade de nomes posibles é moi grande, desde os máis populares ata outros menos comúns e máis orixinais. Pero esta orixinalidade ten límites. Aínda que nos últimos anos a lei fíxose moito máis laxa e permisiva en relación cos nomes, non se pode usar calquera palabra para bautizar ao neno ou nena.

Cales son os nomes que non están permitidos? A lei que o establece é a do Rexistro Civil (20/2011, de 21 de xullo). No seu artigo 51, afirma que “o nome propio será elixido libremente” e só quedará suxeito a algunhas limitacións, as cales “se interpretarán restrictivamente” e que se abordan a continuación.

1. Non máis de dous nomes

Non poderán consignarse máis de dous nomes simples ou un composto. O bebé podería chamarse Pablo Fernando ou Isabel Lucía (dous nomes simples) ou Juan Pablo ou Ana María (nomes compostos), pero non Juan Pablo Fernando nin Ana Lucía Isabel. É dicir, o máximo é de dous nomes.

2. Respectar a dignidade da persoa

Non poderán imporse nomes que sexan contrarios á dignidade da persoa. Neste conxunto están, por suposto, os ofensivos ou malsonantes (como Parvo, Judas ou Caca). Pero o artigo 192 do Regulamento do Rexistro Civil tamén considera que “prexudican obxectivamente á persoa” os nomes que “en combinación cos apelidos resultan contrarios ao decoro”. Por iso, hai que ter coidado cos xogos de palabras (Esteban Quito, Bela Barba, etc.).

3. Nomes que identifiquen con claridade

Img nombres bb top arti
Imaxe: realinemedia

Non poderán ser nomes que fagan confusa a identificación. Neste grupo entran desde os apelidos (ou combinacións nomee-apelido) moi coñecidos que se pretenden pór como nomee (Jack Daniels, Messi, etc.) ata o problema que algúns nomes expoñen para identificar o sexo da persoa (René, Ariel, Trindade ou Andrea). Nestes casos, pódense acompañar doutro nome que permita a identificación: Andrea María, Juan René, etc. Noutras ocasións, ademais, a orde dos nomes establece o sexo ao que corresponden: María José é nome de muller e José María, de home.

4. Sen repetir nomes entre irmáns

Non poderá porse ao bebé o mesmo nomee que algún dos seus irmáns con idénticos apelidos. É dicir, se o irmán é de distinto pai ou nai e, polo tanto, ten un apelido diferente, podería chamarse do mesmo xeito. De todos os xeitos, esta é unha decisión bastante desafortunada.

Outra idea pouco oportuna é que os nomes dos irmáns repítanse pero en distinta orde (Francisco Javier e Javier Francisco) ou a reiteración de nomes equivalentes en distintos idiomas (Isabel e Elizabeth, Aitana e Gloria, etc.).

A excepción que permite pór a un neno o mesmo nomee que o dun irmán é que o maior falecese. Isto adoitábase ata fai algunhas xeracións (cando a mortalidade infantil, doutra banda, era bastante superior á actual). Tampouco se presenta como unha elección aconsellable, xa que dá a idea de que o pequeno vén ocupar o lugar do seu irmán morto, en lugar do seu propio.

Os nomes permitidos

Xa en 1980, unha circular do Rexistro Civil indicaba que “non cabe rexeitar o nome elixido polos pais máis que cando claramente e de acordo coa realidade social actual apareza que aquel nome incide nalgunha prohibición legal”, como as ciatdas neste artigo. O mesmo documento sinalaba que son admisibles os nomes “de personaxes históricos, mitológicos, lendarios ou artísticos, ben pertenzan ao acervo cultural universal, ben ao de determinada nacionalidade ou rexión española; os xeográficos que, en si mesmos, sexan apropiados para designar persoa e, en fin, calquera nome abstracto, común ou de fantasía, que non induza a erro en canto ao sexo”.

Máis tarde, a lei 3/2007, de 15 de marzo, derrogou “a prohibición de inscribir como nomee propio os diminutivos ou variantes familiares e coloquiais que non alcanzasen sustantividad”. A partir dese momento, non hai impedimento algún para nomes como Pepa, Paco, Lola ou Chema.

Así é como nos últimos tempos multiplicáronse os nenos e nenos con “nomes novos” en España. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, para citar algúns casos, hai en todo o territorio 613 nenas chamadas Shakira, cunha idade media de 10,4 anos, e 47 co nome de Miley , cuxa media de idade é de 3,8. Entre os nenos, pódese destacar o nome Kilian, levado por 2.577 persoas cunha idade media de 14,5 anos, mentres que hai 67 pequenos chamados Neymar, como o futbolista do Barcelona, cunha media de 1,3 anos de idade.