Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Alimentación eléctrica en edificios

A acometida pode ser aérea, subterránea ou mixta, pero sempre ha de estar protexida e cumprir unhas normas de seguridade
Por azucena 16 de Xaneiro de 2009
Img pisos listado
Imagen: Sergio

Como podemos saber se o edificio no que vivimos respecta as normas de seguridade eléctrica? Como ter a certeza de que cumpre a normativa e redúcese, por tanto, o risco de accidentes eléctricos? Moi sinxelo. Unha ollada á fachada e arredores pode aclarar dúbidas. Hai unha serie de requisitos que todo inmoble debe cumprir.

A acometida é a parte da rede de distribución eléctrica que alimenta a caixa xeral de protección (CGP), isto é, o elemento crave para que a electricidade chegue aos fogares. Ademais de aprender a reparar ou modificar a instalación, hai que coñecer o seu funcionamento para detectar posibles fallos ou confirmar que cumpre as normas de seguridade. Hai varios tipos de acometidas segundo o trazado, o sistema de instalación e as características da rede. Poden ser aéreas (sobre a fachada), subterráneas (tensadas sobre poste, con entrada e saída, en derivación) ou mixtas (aerosubterráneas).

Cables na fachada

As acometidas sobre fachada requiren sempre un estudo previo para confirmar que o exterior do edificio véxase afectado o menos posible polo percorrido dos condutores. Estes han de quedar suficientemente “protexidos e resgardados” para que non resulten danados, pero deben conseguir á vez a protección do inmoble.

Os cables instálanse distanciados da parede, aínda que se fixan a ela en condutos pechados ou canles con tapa desmontable

Neste tipo de acometidas, os cables instálanse distanciados da parede, aínda que se fixan a ela, preferentemente, en condutos pechados ou canles con tapa desmontable. É importante que estean illados e que os tramos a menos de dous metros e medio do chan protéxanse con materiais ríxidos resistentes ao impacto, as temperaturas extremas, a penetración de obxectos sólidos, a corrosión, a propagación da chama e o almacenamento de auga.

Pola súa banda, a acometida tensada sobre postes esixe tamén que os cables estean illados. Estes poden instalarse suspendidos dun cable fiador, independente e debidamente tensado, ou mediante un condutor neutro. Neste caso, a fixación conséguese grazas a soportes de suspensión ou amarre. Hai que calcular a altura á que se colocan, a proximidade doutras redes, así como os cruzamientos e paralelismos. Cando os cables crucen vías públicas ou zonas de posible circulación rodada, a altura mínima non será nunca inferior a seis metros.

Na acometida subterránea, hai que ter en conta as separacións nas cruces e paralelismos con outras canalizacións de auga, gas, telecomunicación ou condutores de enerxía eléctrica. Por último, as redes aerosubterráneas deben coidar especialmente as medidas de protección: no paso de acometidas subterráneas a aéreas, o cable debe protexerse ata unha altura mínima de 2,5 metros por encima do nivel do chan.

Trazados curtos

En xeral, as acometidas realízanse seguindo os trazados máis curtos. Para iso, recórrese a dispositivos adecuados de conexión e íllase convenientemente toda a rede ata os elementos de conexión da caixa xeral de protección. A acometida sempre discorre por terreos de dominio público, excepto cando se autorice o contrario, e evítase a súa instalación en patios interiores, garaxes ou xardíns privados.

O habitual é que cada edificio teña unha única acometida, aínda que se poden realizar instalacións independentes para subministracións complementarias establecidos no Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión ou aqueles que, polas súas características especiais, así o aconsellen.