Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como fabricar unha contraventana

Resulta conveniente colocalas en plantas baixas que dean directamente á rúa
Por mediatrader 11 de Abril de 2007

Á hora de achegar maior intimidade á estancia, case sempre optamos por colocar unhas cortinas no interior da nosa residencia. Con todo, se vivimos nunha vivenda de carácter unifamiliar temos algunha opción máis que barallar, como a colocación de celosías ou contraventanas.

Nun artigo anterior xa falamos sobre as celosías. Agora explicaremos como construír unha contraventana, que cumpre cunha función similar, pero resgarda en maior medida o interior da vivenda fronte ás inclemencias meteorolóxicas e as miradas indiscretas, algo moi de agradecer, sobre todo nas plantas baixas das vivendas non axardinadas.

Para fabricar a contraventana necesitaremos coñecer o tamaño da mesma, deixando unha pequena marxe para que poida unirse esta a a parede da vivenda cunhas bisagras metálicas.

Adquiriremos o anaco de madeira da medida adecuada e cortarémolo en listóns de igual anchura, que pintaremos dunha cor que contraste co da parede. Para unir as madeiras que comporán as dúas portas da nosa contraventana empregaremos dous listóns de madeira que abarquen o ancho de cada unha delas e reforzarémolo con outro listón colocado en diagonal, de forma que conformemos unha Z co tres listóns de unión. Para unir ambas as partes empregaremos cola de carpinteiro e cravos.

É conveniente decorar a madeira antes de proceder a unila. Deberemos comprobar se se atopa libre de pragas, lijar a madeira no sentido da veta para evitar que absorba exceso de material decorativo, aplicarlle unha man de tapaporos, unha de imprimación e unha capa de pintura resistente á intemperie.