Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como iluminar a piscina

É imprescindible seleccionar focos resistentes ao impacto de auga e as altas temperaturas
Por mediatrader 8 de Agosto de 2005
Img piscina cubierta
Imagen: faungg

Os sistemas de iluminación na piscina requiren unha atención especial. Ao ser un lugar rodeado de auga, hai que contemplar unhas medidas concretas para evitar accidentes coa electricidade. Sobre todo, cando a piscina se atopa nunha zona de exterior, como o xardín, hai que extremar as precaucións para evitar curtocircuítos.

Un aspecto fundamental que se debe ter en conta á hora de adquirir material eléctrico ou luminarias para a súa instalación nunha piscina é a clasificación dos volumes, é dicir, as zonas nas que se deben tomar medidas especiais de protección. Estas son:

  • Zona 0. Comprende o interior da piscina, incluídos as canles nas paredes e chans e os inyectores de auga ou fervenzas.
  • Zona 1. Está limitada pola zona 0, o chan ou a superficie susceptible de ser ocupada por persoas. Cando a piscina é de grandes dimensións, queda tamén limitada por un plano vertical a 2 metros do bordo e un plano horizontal a 2,5 metros do chan.
  • Zona 2. O resto do recipiente.

É importante coñecer esta clasificación, posto que cada zona debe acondicionarse cun tipo de material. Segundo o emprazamento, os equipos eléctricos presentarán un grao de protección ou outro, determinado pola norma UNE 20324:

  • Zona 0. O grao de protección debe ser IP X8. Isto significa que o material soporta unha inmersión completa e continua sen que se filtre auga no seu interior.
  • Zona 1. En piscinas que se atopen no interior de edificios e que normalmente non se limpen con chorros de auga, a protección debe ser IP X5 e IP X4, prevista para soportar o impacto de chorros.
  • Zona 2. Distínguese entre IP X2 para localizacións interiores -protección fronte ao goteo-, IP X4 para exteriores e IP X5 en zonas que poidan ser alcanzadas por chorros de auga durante as operacións de limpeza.

Tensión de seguridade

É imprescindible que todo o material que se utilice estea protexido e que respecte, ademais, un grao de tensión máxima: 12 V en corrente alterna e 30 V en corrente continua. Así mesmo, nas zonas 0 e 1 só se admite material con protección de moi baixa tensión de seguridade (MBTS). Hai que asegurarse de que o material adquirido cumpre estes requisitos.

A fonte de alimentación debe instalarse fóra da piscina

Respecto da fonte de alimentación de seguridade, é fundamental que se instale fose das zonas 0, 1 e 2. Tamén é necesario evitar as liñas aéreas, que as canalizacións carezan de cubertas metálicas accesibles e que os cables cumpran os requisitos indicados para locais mollados.

Pola súa banda, as caixas de conexión están prohibidas nos volumes 0 e 1, salvo que se instalen no volume 1 para MBTS, sexan illantes e teñan un grao de protección IP X5.

Luces baixo a auga

A elección das luminarias é clave. Pódese optar por sistemas que se encaixan no chan que bordea á piscina, luces que se colocan dentro do propio recipiente ou instalacións no teito, cando se trata de contornas pechadas. Son luminarias fabricadas con materiais que resisten as altas temperaturas e impiden o paso da auga, en cumprimento da norma UNE-EN 60598.

En canto aos interruptores e as bases de toma de corrente, pódense instalar no volume 2, sempre que conten coa protección adecuada e sexan equipos destinados a uso específico en piscinas.