Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Conceptos básicos da linguaxe eléctrica

É imprescindible ter unhas nocións mínimas de electricidade para coñecer o funcionamento da instalación doméstica
Por mediatrader 19 de Outubro de 2006
Img cableslist
Imagen: Jyn Meyer

Antes de intervir nos circuítos eléctricos dunha vivenda e para coñecer mellor o seu funcionamento, é fundamental dominar algúns conceptos elementais. En ocasións, magnitudes como tensión, intensidade ou potencia e as súas respectivas unidades de medida confúndense entre si. Para evitalo, é imprescindible aprender a distinguilas.

Tensión

A diferenza de tensión entre dous puntos produce a circulación de corrente eléctrica cando hai un condutor que os vincula. Da mesma maneira que a presión permite que a auga corra por unha tubaxe, a tensión é a magnitude que fai que a electricidade circule. A súa unidade de medida é o voltio (V). Por iso, de modo popular tamén se lle chama voltaxe. Ademais, cando se fala de tensión é necesario coñecer a natureza da corrente:

  • Continua: os electróns van do polo negativo ao positivo. É o tipo de corrente que teñen as pilas ou os acumuladores. A súa tensión é de 1,5 V, 3V, 4,5V, 6V ou 9V. Nas recargables é inferior a 1,2V.

  • Alterna: neste caso carece de polos positivos e negativos, débese falar de fase e neutro. A corrente eléctrica que chega ás vivendas a través dun contador e duns interruptores é de natureza alterna de 230V e dunha frecuencia de 50 hertzios.

Intensidade e potencia

Por analogía cun circuíto de auga, a intensidade da corrente eléctrica é similar ao caudal que se evacúa cando se acciona unha billa. Defínese como o fluxo de electróns que circula nun sentido determinado a través dun condutor. Se a intensidade é constante no tempo, a corrente é continua. En caso contrario, denomínase variable. Posto que se mide en amperios (A), unha lámpada de 100 watts (W) ten unha intensidade de 0,5 A mentres que un ferro utiliza unha intensidade de ata 6 A.

A intensidade eléctrica mídese en amperios

A potencia é o resultado de multiplicar a tensión pola intensidade. Equivale á cantidade de traballo ou á enerxía transferida na unidade de tempo. A súa unidade de medida é o watt (W) e é unha magnitude fundamental para coñecer a cantidade de enerxía que se consome nunha casa. A potencia dos aparellos eléctricos detállase nunha placa descritiva. É posible atopala expresada en watts (W) ou en quilowatts (kW). Unha lámpada de iluminación ten entre 75 e 100 W, un ferro ten 1.000 W e un secador de pelo, 1600W.

Enerxía consumida

A cantidade de enerxía que se consome nun fogar mídese en quilowatts por hora (kWh). Varía de forma substancial en función da época do ano e do uso que se faga dos aparellos eléctricos. A enerxía consumida é o resultado que se obtén ao multiplicar a potencia dos equipos e electrodomésticos dun fogar polo tempo de uso.

Unha lámpada de 100 W consome en catro horas de funcionamento unha enerxía equivalente a 0,4kWh. As principais empresas comercializadoras de electricidade contan nas súas páxinas web con simuladores ou calculadoras que estiman a enerxía consumida polos principais aparellos eléctricos cos que está equipado un fogar.