Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Consideracións previas á derriba dun tabique

Hai que coñecer se por el discorren tubaxes de auga, gas ou electricidade e asegurarse de que non é un muro de carga ou unha parede estrutural
Por mediatrader 12 de Setembro de 2005
Img tabique
Imagen: Andrew Johnson

Cando se quere cambiar a distribución dunha vivenda ou ampliar algunha habitación, adóitase optar por tirar un tabique. Esta obra permite adaptar a casa aos gustos dos propietarios ou ás súas necesidades, que poden variar co tempo. Con todo, antes de embarcarse nunha reforma desta envergadura hai que ter en conta unha serie de cuestións. A primeira delas é asegurarse de que o tabique que se quere derrubar:

  • Non é un muro de carga, é dicir, unha parede sobre a que se apoia a estrutura da vivenda.
  • Non soporta o peso dun alicerce mestre de formigón.
  • Non se converteu nunha parede estrutural co paso dos anos.

Para comprobalo, é conveniente pedir a un profesional, un arquitecto, que revise o plano da vivenda. Nel, especifícase a función de cada unha das paredes que separan as estancias da casa. Se tras a revisión constátase calquera do tres opcións anteriores (o tabique non é un muro de carga, non aguanta o peso dun alicerce e non se transformou nunha parede estrutural) pódese seguir adiante coa reforma. En caso contrario, haberá que refugar a idea. O Código Técnico da Edificación (CTE) establece que o espesor mínimo dos muros de carga debe ser de 11,5 centímetros, aínda que poden chegar aos 25 ou 30 centímetros para asegurar a estabilidade do edificio, polo que o grosor do tabique non é a única pista que se debe ter en conta para decidir tiralo.

Convén que un arquitecto revise o plano da vivenda para coñecer a función de cada tabique

En canto á revisión do plano, é moi útil tamén para determinar se polo tabique que se quere derrubar discorre algunha tubaxe de auga ou gas, así como algún cable eléctrico. Se isto ocorre, hai que cortar a subministración antes de empezar as obras. No entanto, esta medida é conveniente sempre para extremar a seguridade durante o traballo. Aínda que non discorra ningunha tubaxe ou cable polo tabique, pechar a chave de paso e cortar a subministración eléctrica pode evitar máis dun apuro.

Doutra banda, cando no tabique hai tubaxes ou cables, será necesario desprazalos a outros emprazamentos. No caso das tubaxes, as novas débense colocar coa inclinación suficiente para que a auga chegue aos desaugadoiros. Por tratarse de obras de certa importancia, é preferible que delas se encargue un profesional ou que polo menos se conte co seu asesoramento. Sobre todo, para evitar danos na comunidade ou na vivenda dalgún veciño.

Consellos prácticos

Para tirar un tabique, ademais de moito coidado, necesítanse tres ferramentas básicas: unhas lentes para evitar que nos ollos entre calquera impureza, unhas luvas para protexer as mans e un mazo. Sempre hai que empezar a tirar o tabique pola parte superior para evitar que, debido ao peso, os ladrillos caian encima de quen realiza o traballo. Se o tabique está forrado con azulexos, é preferible retiralos primeiro para que non salten anacos. Outra opción é tirar a parede desde o outro lado, se este non ten azulexos.

Sempre hai que empezar a tirar o tabique pola parte superior para evitar que caia sobre quen realiza o traballo

Durante os traballos, non é habitual que aparezan gretas nos tabiques próximos debido ás obras. Os tabiques serven para separar estancias e, en principio, pódese prescindir deles sen que a estrutura resulte afectada. No entanto, é aconsellable comprobar periodicamente que o resto de paredes non sufriu deterioracións.

Respecto dos cascallos que se acumulan ao tirar un tabique, débense recoller en sacos especiais. Unha boa práctica é recoller os cascallos cada certo tempo para que non se apilen e convertan nun obstáculo que impida o paso. Estes sacos deposítanse nun colector habilitado para este fin -o seu uso está regulado por ordenanza municipal- ou nun Punto Limpo da cidade. Nunca deben tirarse ao colector convencional de lixo. Ademais, para evitar sorpresas ao reformar a casa e posibles multas, hai que planificar ben os traballos e pedir a licenza de obras correspondente, onde debe constar o orzamento e a reforma que se vai a realizar.