Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Disposición segura das canalizacións

As instalacións eléctricas e non eléctricas deben manter unha distancia mínima e estar protexidas fronte a altas temperaturas, condensación ou corrosión
Por mediatrader 27 de Outubro de 2005
Img tuberiascobre listado

O interior de calquera vivenda esconde varias canalizacións. A subministración eléctrica, o de calefacción ou a instalación de fontanaría comparten localización no chan, as paredes ou sobre o teito falso. Por iso, é importante coñecer os requisitos que deben cumprir cada unha destas instalacións e saber que, en determinados casos, poden compartir un mesmo oco.

Canalizacións eléctricas e non eléctricas

O contacto entre canalizacións eléctricas e non eléctricas é o que implica un maior risco. Por iso é polo que a normativa vixente estableza que as superficies exteriores de ambas deben manterse a unha distancia mínima de tres centímetros. Cando a instalación eléctrica localízase preto de condutos de calefacción, aire quente, vapor ou fume, pode alcanzar temperaturas perigosas, polo que hai que asegurar “unha distancia conveniente” ou instalar pantallas calorífugas.

As superficies exteriores dos tubos deben manterse a unha distancia mínima de tres centímetros

Doutra banda, o Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión (REBT) prohibe que as canalizacións eléctricas sitúense por baixo doutras que poidan dar lugar a condensacións. Só é posible esta localización cando se tomen as medidas necesarias de protección. A esixencia afecta as conducións de vapor, auga ou gas.

Respecto da posibilidade de que ambas as canalizacións (eléctricas e non eléctricas) compartan canle ou oco na construción, só é posible cando estea asegurada a protección contra contactos indirectos, elevación da temperatura, condensación, inundación por avaría nunha condución de líquidos, corrosión e explosión. Así mesmo, debe ser posible intervir nunha das canalizacións, “por mantemento ou avaría”, sen danar ao resto.

Identificación

É importante que as canalizacións estean dispostas de tal forma que o acceso ás mesmas sexa fácil. Desta maneira, en caso de avaría, a obra será mínima e acelerarase o proceso de reparación. Cando a vivenda está en obras, por exemplo, é conveniente realizar unha fotografía das instalacións para coñecer a localización exacta de cada condución unha vez que se tapen rózalas e instálense o chan ou o teito falso.

Cando a vivenda está en obras, é conveniente realizar unha fotografía para coñecer a localización exacta de cada condución

No entanto, as canalizacións eléctricas deben situarse de forma que, “mediante a conveniente identificación dos seus circuítos e elementos, póidase proceder en todo momento a reparacións ou transformacións”. Así mesmo, o condutor neutro ha de estar claramente diferenciado do resto de condutores.

Se se cumpren estes requisitos, as canalizacións quedarán suficientemente diferenciadas unhas doutras. En caso contrario, cando a identificación sexa difícil, será necesario contar cun plano da instalación que permita a identificación “en todo momento” mediante “etiquetas ou sinais de aviso indelebles e legibles”, marca o REBT.