Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Distinguir ladrillos de calidade

Deben garantir un bo illamento térmico, ser resistentes á auga e limitar o paso de ruído
Por azucena 6 de Febreiro de 2008
Img hueco gran listado
Imagen: Hispalyt

Os ladrillos son a base da construción. O material máis empregado dadas as súas posibilidades de illamento térmico e acústico. Non estraña, por iso, que o Salón CEVISAMA de Valencia decidise celebrar o Día do Ladrillo. Organizado pola Asociación de Fabricantes de Ladrillos e Tellas da Comunidade Valenciana, este Día pretende render homenaxe a un material tradicional que busca a innovación constantemente.

Criterios de calidade

Os ladrillos deben garantir un bo illamento térmico da vivenda. En fachadas, os ladrillos con perforacións deben reter o aire nos ocos ou ben encherse cun material illante que garanta protección fronte á temperatura externa. Pola súa banda, cando se empregan en tabiques e muros interiores, é importante que realicen un bo illamento acústico para reducir os ruídos procedentes das vivendas veciñas. Se se dan estas dúas características, a vivenda gaña en tranquilidade e afórrase enerxía, tanto en calefacción como en aire acondicionado.

Img ladrillos articulo

Pero ademais, os ladrillos deben resistir treboadas, xeadas e calquera inclemencia meteorolóxica. En caso contrario, córrese o risco de que se deterioren e prodúzanse desprendementos, exfoliaciones ou roturas debido á presión que se orixina en cada peza cando se filtra auga. Se esta se solidifica e aumenta de volume, pode producir gretas no ladrillo ata romper. Unha maneira de evitar este problema é revestir os ladrillos ou utilizar pezas xa revestidas.

A expansión por humidade ambiental pode provocar a aparición de gretas e fisuras

Outra consecuencia da humidade é a expansión, que aumenta as dimensións dos ladrillos debido á captación da humidade ambiental. A expansión por humidade pode provocar tamén a aparición de gretas e fisuras verticais e horizontais. Esta situación, segundo a Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos e Tellas de Arxila Cocida (Hispalyt), pódese dar “tanto nos muros de carga como en cerramentos”. No grosor e orixe das gretas inflúen a natureza do ladrillo e a súa disposición construtiva.

Neste sentido, os ladrillos hidrofugados reducen considerablemente a succión das pezas e producen un efecto repelente da auga de choiva. Cando saen do forno, estes ladrillos mergúllanse nunha solución acuosa de derivados de siliciona que penetra en cada peza. Este tratamento consegue que as pingas de choiva escorregar sobre a superficie, o que mellora o estado de conservación dos ladrillos e failles menos vulnerables ao paso do tempo.

Ladrillo cara vista

O uso máis frecuente do ladrillo cara vista é o que se realiza en cerramentos exteriores. Son habituais as fachadas con este tipo de material, xa que é moi resistente á auga, cunha gran capacidade de absorción e compresión. Este ladrillo pódese atopar con perforacións na táboa ou macizo. Estes últimos poden ter tamén perforacións, pero o seu volume non alcanza o 10%.

Img clinker articulo

Ademais, existe ladrillo cara vista de tejar ou manual, que se fabrica artesanalmente e utilízase polo seu aspecto estético; de baixa succión; hidrofugados, cunha maior impermeabilidad á auga en estado líquido; e ladrillos clínker e gresificados, fabricados con arxilas especiais que logran unha absorción de auga por baixo do 6% e son máis resistentes que o ladrillo cerámico normal.

Ladrillos ocos e perforados

Cando nos propomos levantar un tabique ou un muro, hai dous tipos de ladrillo imprescindibles: os ladrillos ocos e os ladrillos perforados. Son os máis comúns e, segundo destaca a Sección de Tabiques e Muros de Hispalyt, traballar con eles para a execución de tabiques e muros cerámicos “supón unha garantía de durabilidad e resistencia, tanto mecánica, como a impactos e cargas suspendidas”. Os ladrillos, ademais, teñen un bo comportamento ante o lume, de aí o seu emprego na construción de chemineas e grelladas (ladrillos refractarios).

Img ladrillo hueco articuloImagen: Hispalyt

  • Ladrillos ocos. Son aqueles que teñen perforacións horizontais no canto. Utilízanse tanto en albanelaría interior como revestida. Hai ladrillo oco de formato tradicional, coas medidas do métrico ou catalán, e ladrillo oco de gran formato, cunha lonxitude superior a 30 centímetros, un grosor igual ou superior a 40 centímetros e unha dimensión inferior a 14 centímetros. Ademais, segundo o groso, distínguense ladrillos ocos sinxelos, dobres ou triplos.
  • Img ladrillo perforado articuloImagen: Hispalyt

  • Ladrillos perforados. Teñen perforacións verticais na táboa, de volume superior ao 10 %. Utilízanse en albanelaría interior e exterior revestida. As medidas máis habituais son a castelá ou métrica e a catalá, cunha lonxitude de 24 e 28 centímetros, respectivamente.
  • Pezas especiais

    Ademais das formas tradicionais dos ladrillos, existen pezas con perfís diferentes para adaptarse a calquera traballo. O material cerámico é fácil de moldear e, por iso, resulta sinxelo obter ladrillos de formas diversas. Empréganse moldes especiais para aquelas pezas que forman parte dun arco, rematan muros ou se colocan nas esquinas. “O seu uso é recomendable, xa que o seu deseño facilita e mellora o acabado de encontros complicados e puntos singulares”, recoñecen en Hispalyt.

    O seu deseño facilita o acabado de encontros complicados, pero ás veces non está contemplado na normativa vixente

    Hai que ter coidado ao manexar estes ladrillos, xa que ás veces son pezas únicas e, se rompen ou deterioran, pode resultar difícil obter outro igual. Ademais, a asociación de fabricantes lembra que, ao responder a deseños particulares, “algunhas características xeométricas deste tipo de pezas non están contempladas na normativa vixente”.