Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Domótica para aforrar enerxía

A instalación de sistemas de control intelixente permite reducir o consumo enerxético no fogar
Por azucena 5 de Febreiro de 2009
Img mando

Imagen: Bruno de Souza Leão

A domótica contribúe ao aforro de enerxía e ao consumo responsable. Supón unha xestión intelixente da vivenda que, na maioría dos casos, tradúcese nunha diminución do gasto en electricidade, auga e combustibles como o gas. Controla e automatiza os sistemas de iluminación, climatización, auga quente sanitaria, rega e, mesmo, o funcionamento dos electrodomésticos e o movemento das persianas.

Ademais, mediante a monitorización dos consumos, o usuario final coñece o gasto enerxético do seu fogar. Accede de primeira man “á información necesaria para modificar os seus hábitos e incrementar o seu aforro e eficiencia”. Este é, polo menos, o obxectivo que persegue a guía “Como aforrar enerxía instalando domótica na súa vivenda. Gañe en confort e seguridade”, elaborada pola Asociación Española de Domótica (CEDOM) en colaboración co Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) e editada por AENOR.

A idea é aproveitar mellor os recursos naturais e reducir a factura enerxética. A “Guía práctica da enerxía. Consumo eficiente e responsable” do IDAE, publicada en 2007, revela que o consumo de enerxía das familias españolas supón un 30% do consumo total no país: uns 900 euros ao ano por fogar.

Avances nas aplicacións

A evolución do sector da domótica achegou “solucións dirixidas a todo tipo de vivendas”, tal como recolle a citada guía. Aumentou o número de funcionalidades e simplificáronse o seu uso e instalación. Unha consola portátil ou o mando da televisión son suficientes para manexar o sistema dentro de casa. Se se prefire, pódese controlar desde a oficina a través de Internet, desde a entrada de casa cun videoportero, ou desde calquera lugar, co teléfono móbil.

A instalación pódese manexar desde unha consola portátil, o mando da televisión ou o teléfono móbil

No caso da iluminación, serve para adaptar o nivel desta en función da variación da luz solar, a zona da casa (corredores, habitacións) ou a presenza de persoas. “Axústase ás necesidades de cada momento”. O aceso e apagado xestiónase de maneira automática para evitar que as luces queden acesas ao saír de casa ou dunha estancia.

Así mesmo, contrólase o movemento de toldos, persianas e cortinas para aproveitar ao máximo a luz e a enerxía solar. Regúlase a temperatura da calefacción en función da variación da temperatura exterior, a hora do día, a zona da casa ou as persoas que se atopan nunha habitación. Mesmo, avísase da existencia dunha xanela aberta cando a climatización está activada.

Respecto dos electrodomésticos, a domótica programa o seu funcionamento en horarios nos que o prezo da enerxía é menor e pode desconectar os circuítos eléctricos non prioritarios, como o do aire acondicionado, antes de alcanzar a potencia contratada. Tamén detecta avarías como unha fuga de gas ou de auga, o que provoca o corte da subministración, inflúe no mantemento das instalacións, controla a rega a través dun sensor de humidade ou de choiva e regula o caudal e a temperatura da auga.

En total, un sistema domótico que xestione a iluminación e a temperatura dunha habitación de 20 m2 situada nun piso en Madrid con orientación sur supón un aforro enerxético do 26%, mentres que unha billa intelixente permite aforrar ata un 25% máis de auga que unha billa monomando.

Xestión personalizada

A monitorización do consumo de auga, combustibles e electricidade supón unha xestión personalizada das instalacións da vivenda. “A información obtida permite optimizar o aforro enerxético no futuro e corrixir as pautas de comportamento”, asegura a guía.

É posible corrixir as pautas de comportamento e optimizar o aforro de enerxía

As vivendas con sistemas de xeración de electricidade por enerxía solar fotovoltaica ou outros poden monitorar e xestionar a produción desta para “saber en cada momento canta enerxía está a inxectarse na rede”. Ademais, a domótica facilita informes diarios, semanais e mensuais para realizar a xestión económica dos ingresos que se obteñen mediante a venda desa enerxía.

Ofrécense solucións a medida, de acordo ás necesidades de cada fogar e ao modo de vida dos usuarios. Posto que as posibilidades son moi amplas, é importante analizar a situación particular para atopar o sistema idóneo. En canto ao custo, depende do nivel de domotización, pero CEDOM recomenda “solicitar varias ofertas e comparalas” a partir dunha táboa de niveis.