Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Etiquetaxe dos mobles

O envase ou folleto que acompaña ao mobiliario debe conter datos básicos sobre a súa denominación, composición ou orixe
Por azucena 2 de Decembro de 2008
Img etiquetado muebles

Os mobles deben levar na embalaxe unha etiqueta que informe acerca da súa composición, as condicións de uso, o prezo ou o fabricante. Contén, en definitiva, unha serie de datos que identifican o produto para que os consumidores coñezan as características esenciais e os posibles riscos como consecuencia dunha manipulación incorrecta.

Esta etiquetaxe queda regulado por varias normas cuxa misión é asegurar “unha adecuada información e coñecemento suficiente por parte dos usuarios”. Así, no caso dos mobles procedentes do estranxeiro ou importados, a normativa esixe que a etiqueta sexa traducida para que poida ser entendida.

Contido das etiquetas

O Real Decreto 841/1985 recolle a obrigatoriedade de que o mobiliario dispoña de etiqueta. Pola súa banda, o contido das mesmas quedo regulado polo Real Decreto 1468/1988, de 2 de decembro. Este considera etiqueta a toda “lenda, marca, imaxe ou outro elemento ou signo descritivo ou gráfico, escrito, impreso, estampado, litografiado, marcado, gravado en relevo, huecograbado, adherido ou suxeito ao envase ou sobre o propio produto”.

A etiqueta é o medio para obter unha información “eficaz, veraz e suficiente” sobre as características esenciais do moble

A etiqueta é o medio para obter unha información “eficaz, veraz e suficiente” sobre as características esenciais do moble. Por iso, non debe inducir a erro ou engano, omitir ou falsear datos nin conter indicacións que supoñan confusión con outros produtos. Pola contra, ha de advertir do posible perigo do produto ou os seus partes.

En concreto, os datos mínimos esixibles que han de figurar na etiquetaxe son:

  • Nome ou denominación do produto, para que poida identificarse e distinguirse doutros cos que se poida confundir. Pódese destacar a peza de que se trata (mesa, cadeira…), o conxunto ao que pertence (baño, salón) ou o nome comercial do produto. Neste apartado inclúense tamén, segundo lembra AIDIMA (Instituto Tecnolóxico do Moble), o grupo de mobiliario (mobles de descanso, decorativos, etc.) e os atributos especiais (plegable, ignífugo).
  • Composición. Este dato ha de figurar sempre que os materiais empregados para fabricalo determinen o seu uso, calidade, seguridade ou eficacia. Comprende a composición da estrutura (madeira, plástico, vidro), revestimentos (chapa, melamina, pvc), recheos (espuma, fibra), acabados (tinguidura, cera, verniz) e aspectos decorativos (envellecido, decapado).
  • Características esenciais e recomendacións sobre instalación, uso, mantemento, manipulación ou perigo. Inclúense a localización do mobiliario, consellos de limpeza ou instrucións de montaxe.
  • Identificación da empresa, xunto aos datos do nome do fabricante, distribuidor, envasador ou transformador.
  • Orixe, que pode ser nacional ou importado. No primeiro caso, pódese incluír a localidade, provincia ou comunidade autónoma, mentres que para mobiliario importado é aconsellable destacar o país de procedencia.
  • Prezo. O Real Decreto 2160/1993 obriga a expor o custo final do produto, é dicir, con IVE (P.V.P.).

Todos estes datos deben aparecer claros, visibles e facilmente legibles. Por iso, non se poden utilizar abreviaturas -excepto para as unidades das magnitudes físicas-. Ademais, as etiquetas han de colocarse sobre o propio produto ou no seu envase, perfectamente visibles. Só hai unha excepción: nos produtos duradeiros de uso repetido ou por razóns de espazo, os datos obrigatorios poden figurar en folletos ou documentos que acompañen ao produto.

Mobles infantís

O Real Decreto 841/1985 dispón dun apartado especial dedicado a mobles infantís. Nel, referido especialmente a mobiliario para nenos menores de cinco anos, establécese a necesidade de que se forneza cunha etiqueta que, “sen prexuízos das esixencias derivadas da súa lexislación específica sobre etiquetaxe”, permita identificar de maneira clara ao fabricante. Para iso, é obrigatorio especificar que se trata de mobles para nenos menores de cinco anos, o número de rexistro industrial do fabricante español ou número de identificación fiscal do importador, e o nome, razón social ou denominación e domicilio do fabricante, importador ou vendedor.