Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Evitar a condensación no cuarto de baño

Os aseos deben contar con aberturas de extracción para evitar a humidade e garantir a saída de aire viciado
Por mediatrader 19 de Outubro de 2005

Img extr1 art

O novo Código Técnico da Edificación (CTE) establece que as vivendas deben dispor dun sistema xeral de ventilación para que o aire circule. Un requisito que é especialmente importante no cuarto de baño e na cociña, xa que ambas son as estancias que rexistran un maior nivel de condensación debido á acumulación de bafo e fume. En concreto, tanto no aseo como na cociña, a norma DB HS3, de calidade do aire interior, esixe a instalación de aberturas de extracción, que deben conectarse a condutos de extracción e situarse a menos de dez centímetros do teito e a máis de dez centímetros de calquera recuncho ou esquina vertical.

A abertura de extracción debe situarse a menos de dez centímetros do teito e a máis de dez centímetros de calquera recuncho

Grazas a esta norma, conséguese renovar o aire interior de maneira permanente ao extraer e expulsar o aire viciado, unha medida que é especialmente interesante naqueles aseos que carecen de xanela. Durante a ducha, o vapor de auga condénsase sobre as paredes e o teito, o que pode provocar a aparición de humidades e fungos. O espazo que queda entre os azulexos é unha importante zona de risco. Por iso, a nova norma que recolle o Código Técnico da Edificación axuda a mellorar a calidade do aire, pero tamén o estado da vivenda.

En canto ao sistema de ventilación, o CTE establece que pode ser mecánico ou híbrido:

  • Ventilación mecánica. A renovación do aire prodúcese mediante o funcionamento de aparellos electro-mecánicos instalados para este fin.
  • Ventilación híbrida. Cando as condicións de presión e temperatura ambientais son favorables, a renovación do aire aseméllase á ventilación natural, mentres que se son desfavorables, a ventilación é similar á extracción mecánica.

Extractores de aire

Os extractores son os aparellos que se instalan no cuarto de baño para renovar o aire. Poden estar conectados a un conduto de saída comunitario ou acceder directamente ao exterior. Por iso, deben contar cun sistema “antirretorno” para evitar a entrada de aire procedente do exterior. Se isto ocorrese, ademais de impedir unha correcta renovación de aire, favorecería a fuga de calor.

Os extractores poden estar conectados a un conduto de saída comunitario ou acceder directamente ao exterior

En canto á súa localización, poden instalarse no teito ou na parede, segundo o modelo. Na parte frontal contan cunha rejilla de protección e algúns dispoñen, ademais, dun temporizador que mantén o extractor en funcionamento ata un tempo despois de apagar a luz ou sensores que activan o aparello ao percibir a aproximación dunha persoa.

É importante asegurarse de que a saída de aire do extractor non está obstruida e que a conexión se realiza a un conduto adecuado ao tamaño do aparello. Respecto ao modo de funcionamento, os extractores aliméntanse de electricidade, polo que deben estar conectados á rede. Adoitan contar cun interruptor independente para polos en marcha ou poden conectarse ao propio interruptor da luz. Desta maneira, cando se acende a luz, o extractor ponse en marcha automaticamente.

Rejilla de ventilación

Img rejilla art jpg

O Código Técnico da Edificación, aprobado en marzo de 2006, afecta as vivendas de nova construción, polo que as anteriores a esta data non sempre dispoñen dos sistemas de extracción que prevé a nova normativa. Así, a ventilación do cuarto de baño en moitas casas depende aínda de rejillas de plástico ou metal conectadas a un conduto de ventilación. Outra opción é instalar as rejillas na porta do aseo.

En ambos os casos, para evitar a entrada de aire frío pódese colocar na rejilla unha protección, sen que esta obstruya a saída de bafo ou aire viciado. Outros aspectos a ter en conta son o espesor da rejilla, que está en función do espesor da parede ou a porta na que se instala, e o tamaño, que depende das dimensións do cuarto de baño.

Outras alternativas aos extractores e as rejillas son os ventiladores e os deshumidificadores, que eliminan a humidade. Estes últimos aparellos funcionan segundo o principio da condensación, de maneira que o aire húmido é aspirado e, tras arrefriarse, condénsase en forma de auga, que se evacua a unha tubaxe de desaugadoiro.