Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Instalación de contadores de electricidade

Deben cumprir un grao mínimo de protección, facilitar a súa lectura e dispor de fusibles de seguridade
Por mediatrader 29 de Xaneiro de 2002
Img contador
Imagen: Xavi

Os contadores de electricidade miden a enerxía eléctrica que se consome. Poden instalarse en módulos, paneis ou armarios, pero sempre han de cumprir un grao mínimo de protección. Este grao de seguridade está marcado polas normas UNE 20324 e UNE-EN 50102, que fixan os criterios paira instalacións de interior e exterior. Paira coñecer o consumo de enerxía, basta con ler cada contador. De feito, o Regulamento Electrotécnico paira Baixa Tensión (REBT) establece que estes han de facilitar a lectura “de forma directa”, con partes transparentes “resistentes aos raios ultravioleta”. Pero, ademais, a instalación de contadores ha de cumprir outros requisitos.

Medidas de protección

A normativa vixente marca as condicións que deben reunir tanto os contadores de electricidade como os espazos que os albergan. Así, cando se utilicen módulos ou armarios, estes deben dispor de ventilación interna paira evitar condensaciones, sen que diminúa o grao de protección, e deben ter unhas dimensións ” adecuadas paira o tipo e número de contadores, así como do resto de dispositivos necesarios paira a facturación da enerxía”.

Doutra banda, cada derivación individual debe contar co seu propio sistema de protección, composto por fusibles de seguridade que se instalan antes do contador, en cada un dos fíos de fase. A misión dos fusibles, que deben estar precintados pola empresa distribuidora, é cortar a subministración eléctrica en caso de curtocircuíto. Respecto dos cables, deben diferenciarse segundo as cores establecidas paira identificalos, presentar un illamento adecuado e non contribuír á propagación do lume en caso do incendio.

Colocación individual ou concentrada

Os contadores pódense instalar de dúas maneiras: individual ou concentrada. A primeira disposición utilízase cando a subministración pertence “a un único usuario independente ou a dous usuarios alimentados desde un mesmo lugar”, segundo regula o REBT. Os requisitos que debe cumprir esta instalación son: fácil lectura do equipo de medida, acceso permanente aos fusibles xerais de protección, garantías de seguridade e mantemento.

O usuario dunha instalación individual é responsable do mantemento do contador, cando estea instalado dentro do seu local ou vivenda

A responsabilidade dos usuarios dunha instalación individual afecta o quebrantamento dos precintos” que coloquen os organismos oficiais ou as empresas subministradoras, así como á rotura de calquera elemento que estea baixo a súa custodia, “cando o contador estea instalado dentro do seu local ou vivenda”. No caso de que o contador se instale fose, o responsable do mantemento do contador será o propietario do edificio.

Pola súa banda, as instalacións concentradas realízanse en edificios e locais comerciais, edificios de vivendas e edificios destinados a unha concentración de industrias. De acordo a este modelo, os contadores pódense instalar nun ou varios lugares, pero todos eles teñen que dispor dun armario ou local adecuado. En concreto, cando o número de contadores sexa superior a 16, a concentración realizarase da seguinte maneira:

  • En edificios de até 12 plantas, colocaranse na planta baixa, entreplanta ou primeiro soto.
  • En edificios superiores a 12 plantas, poderanse concentrar por plantas intermedias, en grupos de seis ou máis plantas.
Instalación en local

Os locais nos que se instalen contadores deben estar dedicados “única e exclusivamente” a este fin. Paira iso, ademais dos contadores, a compañía eléctrica ten permiso paira colocar un equipo de comunicación e adquisición de datos que permita mellorar a xestión da subministración, así como o cadro xeral de mando e protección dos servizos comúns do edificio.

O local en cuestión debe cumprir as condicións de protección contra incendios que establece a norma NBECPI-96 paira locais de risco especial baixo. Así mesmo, ha de estar situado na planta baixa, entreplanta ou primeiro soto do edificio -excepto cando existan concentracións por plantas-, nun lugar o máis próximo posible á entrada do inmoble e á canalización das derivacións individuais. O seu acceso ha de ser de fácil e libre -diferente do doutros servizos, como o cuarto de caldeiras ou o cuarto de contadores de auga-, non debe servir de paso nin de acceso a outros locais, ten que estar separado doutros locais “que presenten riscos de incendio ou produzan vapores corrosivos” e non estar exposto a vibracións nin humidades.

Por último, estes locais deben dispor de ventilación e iluminación suficiente paira non dificultar a comprobación dos compoñentes, sumidoiros de desaugadoiro paira evitar inundacións en caso de avaría, paredes capaces de resistir a concentración de contadores e una altura e anchura mínimas de 2,30 e 1,50 metros, respectivamente.