Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Instalación fotovoltaica illada de rede

Una solución económica sinxela de colocar
Por mediatrader 16 de Decembro de 2002

Dentro das instalacións fotovoltaicas pódese optar por:

– Illada da rede: é una instalación na que a electricidade xerada será consumida polo produtor.

– Conectada á rede: é aquela onde a electricidade obtida entrégase á rede e é vendida á compañía subministradora.

A illada de rede é a máis sinxela das dúas, así como a que menor custo representa. O seguinte paso é decidir a súa aplicación paira elixir os compoñentes, xa que se pode enfocar esta instalación tanto paira fornecer de electricidade a unha pequena iluminación (que paira aforrar o conversor de corrente continua a corrente alterna utilizaranse lámpadas de corrente continua) nun lugar onde ou ben non haxa toma eléctrica ou se prefira o autoabastecimiento, como paira fornecer electricidade a electrodomésticos que requiran de corrente alterna, paira o que o esquema terá una pequena variante.

Posteriormente hai que elixir o tipo de panel fotovoltaico (monocristalino, policristalino ou amorfo) e a potencia que pode xerar. O panel xerará una corrente continua cuxa intensidade variará en función da luz, a unha tensión determinada polo modelo de panel (12V ó 24V). Esta corrente levará a un regulador de carga que evitará que as baterías que se instalen descárguense en exceso e estráguense, de tal maneira que se poida coller una toma de corrente continua da voltaxe correspondente paira consumo. As baterías a instalar han de ter capacidade paira servir a electricidade durante un tempo que se fixará dependendo da súa utilización, sobre todo paira días que non se teña suficiente radiación.

Con estes elementos poderíase realizar a primeira instalación mencionada. En caso de realizar a segunda instalación débese engadir un investidor de 220V paira poder adecuar a corrente ao seu modo alterno e a 220V.

Paira realizar a instalación primeiro hai que ver onde se poden colocar os paneis necesarios e logo calcular a cantidade de paneis necesarios. Saber a cantidade de paneis que se precisan virá detallado nos programas que se chaman ‘de dimensionado’ e que a empresa que facilita os paneis posúe.

A instalación dependerá do modelo de soporte que se poña e elixirase de entre a gran cantidade existente no mercado e que posibilita pór no tellado, no chan ou na fachada. É moi importante que estea orientado dirección sur e cunha inclinación aproximada de 45º que varía dependendo da zona.

O resto da instalación tan só é tirar de cable e realizar todas as conexións.