Infografía

Instalacións eléctricas domésticas

Instalaciones electricas

A instalación eléctrica dunha vivenda componse de diversos elementos de control e seguridade. É imprescindible coñecer cada un deles xunto coas súas funcións para ter un sistema seguro e eficiente.