Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Normas de seguridade eléctrica no cuarto de baño

Está prohibido instalar os enchufes, interruptores e aparellos de iluminación a menos de 2,25 metros de altura e a un metro de distancia da bañeira ou ducha
Por EROSKI Consumer 11 de Setembro de 2022
Instalación eléctrica en el baño
Imagen: DokaRyan
Un relaxante baño de espuma ou unha ducha fresquita tras un día de calor abrasadora. O cuarto de baño é un lugar onde porse cómodo , pero tamén pode converterse nunha das estancias máis perigosas da casa. Aos resbalones e caídas provocados pola auga únense posibles curtocircuítos e descargas ao tocar un aparello eléctrico, enchufe ou interruptor coas mans húmidas. Neste artigo explicámosche que restricións teñen as instalacións eléctricas no cuarto de baño, e como para evitar riscos a normativa vixente establece os requisitos que se deben cumprir e marca as zonas máis seguras para realizar a instalación.

Que son os volumes do baño e como se clasifican por risco

O volume, no cuarto de baño, é o perímetro de seguridade no que se pode instalar un determinado equipo eléctrico. Hai distintas zonas do baño, cada unha co seu nivel de perigo, e as áreas nas que se acumula  humidade  ou vapor implican un maior risco de accidentes eléctricos.

Para evitalo, o Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión (REBT) establece o grao de protección, o cableado e os aparellos que se poden utilizar no cuarto de baño. En concreto, esta norma distingue diversas zonas ou volumes nas estancias con bañeira ou ducha, en función do perigo, que están entre o volume de prohibición 0, o máis perigoso, até o volume 3 que é o de menor risco.

Volume 0

Trátase da zona do interior da ducha ou bañeira desde o solo até a altura que ocupa o prato ou bañeira.

Volume 1

É a zona vertical por encima do prato de ducha ou bañeira, até unha altura de 2,25 metros.

Volume 2

É aquela zona desde o límite do volume un até un metro. 

Volume 3

É o que vai partir do volume 2 a unha distancia de 2,4 metros.

Como distribuír a instalación eléctrica de forma correcta

En termos xerais, están prohibidos os enchufes, interruptores e aparellos de iluminación que se atopen a menos de 2,25 metros de altura desde a bañeira ou ducha e a menos de 1 metro ao redor de ambas as (excepto os enchufes protexidos). 

Ademais, si o termo ou o quentador atópase no baño, debe situarse tamén fóra do volume de prohibición. Ollo! Para delimitar cada zona, hai que ter en conta que o REBT non considera aos falsos teitos e aos biombos barreiras, «aos efectos da separación de volumes».

Img enchufes art

 ✅ Como distribuír enchufes e aparellos eléctricos

Tendo en conta os volumes e os sss, para distribuír enchufes e instlaciones no baño habería que facelo deste xeito:

🔹 Zona ou volume 0  

Nada. Nesta zona non se poderán instalar interruptores, tomas de corrente ou aparellos de iluminación dentro nin encima da ducha ou bañeira. 

Hai bañeiras ou duchas con luz ou hidromasaxe pero están reguladas por unha normativa específica (con aparellos IPX7 e de moi baixa tensión). O fabricante ten a responsabilidade de que se adapten ás normas da CE e debe aparecer na etiqueta.

🔹 Zona 1

Nesta área si se poden pór tomas de corrente protexidas por diferenciais, e aparellos de iluminación de instalación fixa. Pero sempre hai que respectar que as partes metálicas fixas non entren en contacto coa humidade.

🔹 Zona 2

Aquí xa se poden instalar interruptores ou enchufes de baixa tensión.

🔹 Zona 3

Nesta área pódense instalar enchufes ou aparellos sen problema.

Requisitos dos aparellos eléctricos no baño

 ✅ Elementos prohibidos

No cuarto de baño non se pode instalar todo tipo de aparellos. Hai compoñentes prohibidos, como  os cadros de luces . Este é un elemento moi importante para que estea nunha zona onde predomina a humidade e onde hai risco de que poida estar en contacto coa auga.

 ✅ Que requisitos deben cumprir

🔹 Impermeabilidad

É necesario seleccionar enchufes impermeables para o baño, cuxas partes condutoras estean suficientemente protexidas do ingreso de auga.

🔹 Deben levar a etiqueta IP-XY indicando o nivel de protección

Para coñecer o  índice de protección  dos aparellos do baño, hai que mirar a etiqueta IPXY. En lugar de XY, colócanse números do 0 ao 8. O primeiro dos números mostra a protección do mecanismo contra varios obxectos que caen nel, e a segundo mostra o nivel da súa protección contra a humidade.

Así, por exemplo, o hipotético IP42 aseguraría protección contra corpos estraños sólidos de até 1 mm (polo nivel 4 fronte a sólidos) e contra a caída de pingas de auga que caen cunha inclinación de 15º respecto da vertical (polo nivel 2 fronte a humidade).

🔹 Cableado dentro da parede

A instalación debe ir por dentro da parede. Si necesítase tender cables en superficie, débese usar un cable coa clase de illamento adecuada. Ademais, hai que tendelo nunha tubaxe corrugada de polietileno.

Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión
 🔶 En vigor desde 2003, o Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión estableceas condicións técnicas e garantías que deben reunir as instalacións eléctricas conectadas a unha fonte de subministración nos límites de baixa tensión.

A finalidade é preservar a seguridade das persoas, así como o normal funcionamento das instalacións.   

🔶 Esta normativa afecto aos novos edificios construídos a partir de 2003 , así como ás instalacións que existían antes da súa entrada en vigor, pero que se someten a ampliacións, modificacións ou reparacións de importancia , é dicir, aquelas que afectan a máis do 50% da potencia instalada ou a liñas completas de procesos produtivos, con novos circuítos e cadros.

Por último, o REBT afecto ás instalacións anteriores a 2003 cuxo estado impide o normal funcionamento doutras instalacións, “a xuízo do órgano competente da Comunidade Autónoma”, ou si implica “un risco grave para as persoas ou os bens “.

 🔶 span:2nofaQ;En canto ás obras relacionadas coa instalación eléctrica, o Regulamento establece que deben ser realizadasunicamentepor instaladores autorizados. Recoñece que o proxecto e dirección de obra poden recaer en mans de técnicos titulados competentes para evitar que a manipulación da instalación eléctrica derive en accidentes graves.