Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Obras permitidas por lei nun piso

Ao facer obras en casa, débense respectar dúas normas: non pór en risco a seguridade do edificio nin prexudicar aos veciños
Por mediatrader 19 de Febreiro de 2004
Img obras
Imagen: Agecom

O propietario dun piso ou un local nun edificio ten dereito a calquera reforma sobre a súa propiedade, sempre que as obras non poñan en risco a seguridade do inmoble nin prexudiquen aos seus veciños. O mesmo ocorre co aspecto exterior da casa, aínda que neste caso é necesaria a autorización da comunidade de veciños e tamén do concello. Existen, de todos os xeitos, algunhas excepcións relacionadas con locais comerciais.

Obras que se poden realizar

A persoa propietaria dun piso ou local nun edificio pode realizar no seu interior as reformas que considere oportunas, a condición de que non poña en risco a seguridade do edificio nin prexudique a outros propietarios. A modificación dun muro de carga ou un tabique mestre pode comprometer en calquera momento a seguridade de todo o inmoble, co perigo mesmo de que a construción se derrube.

En concreto, o artigo 7.1 da Lei de Propiedade Horizontal (lei 49/60, cuxa última modificación data do 2 de agosto de 2011), establece o seguinte: “O propietario de cada piso ou local poderá modificar os elementos arquitectónicos, instalacións ou servizos daquel cando non menoscabe ou altere a seguridade do edificio, a súa estrutura xeral, a súa configuración ou estado exteriores, ou prexudique os dereitos doutro propietario, debendo dar conta de tales obras previamente a quen represente á comunidade”. É dicir, ao presidente.

Un exemplo de obra que non se pode realizar porque ocasionaría un prexuízo aos veciños é modificar a estrutura das tubaxes bajantes de auga, a cal comparten todos os veciños. Paira calquera traballo relacionado con esa estrutura, ou con outra similar, necesítase a aprobación da comunidade.

Obras no exterior do piso

Modificar o aspecto exterior do piso (balcón, terraza, obra paira a instalación dun aparello de aire acondicionado, etc.) implica alterar a fachada do edificio. Por iso, esixe non só a aprobación da comunidade de veciños, senón que ademais a reforma debe estar avalada polo concello, xa que tal medida representa una alteración do espazo público.

Modificar a fachada do edificio esixe a aprobación da comunidade e do concello, ademais dunha licenza de obras

Xunto coa aprobación desas dúas partes, é necesario contar cunha licenza de obras, que pode ser de tres tipos diferentes segundo as necesidades:

  • Realizar obras, reformas, construcións, etc., nun piso ou local.

  • Abrir novas oficinas, comercios e outras actividades nun local.

  • Cambiar de uso un edificio (de oficinas a vivendas ou viceversa) ou un local comercial (abrir una tenda de roupa onde até agora había una cafetaría).

En cambio, non é necesaria a licenza de obras nin permiso de reformas paira traballos menores, como pintar, cambiar solados, alicatar ou substituír instalacións de saneamento, auga, electricidade ou calefacción, tanto paira vivendas como paira locais.

Obras sen consentimento: algunhas excepcións

O mencionado artigo da Lei de Propiedade Horizontal complétase coa seguinte explicación: “No resto do inmoble (o propietario) non poderá realizar alteración algunha e si advirte a necesidade de reparacións urxentes deberá comunicalo sen dilación ao Administrador”.

A xurisprudencia declara nulos os estatutos que contradin a lei

Existen, no entanto, estatutos ou títulos constitutivos de comunidades de veciños que autorizan a propietarios a realizar obras sen o consentimento esixido pola lei. Nestes casos, a xurisprudencia (é dicir, o criterio común adoptado pola Xustiza acerca dun problema a partir de una pluralidade de sentenzas que estiveron de acordo) indica que eses regulamentos son nulos, posto que non poden vulnerar a lei.

Con todo, hai una excepción paira estes casos: a dos locais comerciais de propiedade horizontal, nos cales en xeral si se acepta que un propietario poida efectuar reformas sen autorización. En todo caso, sempre debe respectar as dúas normas “de convivencia” básicas: que non se vexa afectada a seguridade do edificio nin se ocasione prexuízo algún sobre o resto dos veciños.

Permitir obras necesarias, obrigación do propietario

Así como un propietario non pode realizar obras que afecten á seguridade do edificio ou aos seus veciños sen consentimento da comunidade, tampouco pode oporse a que se realicen traballos necesarios paira o ben da comunidade na súa propia casa. Así o establece o artigo 9.1.c da citada lei 49/60, que sinala como obrigación de cada propietario “consentir na súa vivenda ou local as reparacións que esixa o servizo do inmoble e permitir nel as servidumes imprescindibles requiridas paira a creación de servizos comúns de interese xeral (…), tendo dereito a que a comunidade lle resarza dos danos e prexuízos ocasionados”. Este compromiso -por pouco agradable que, chegado o caso, puidese resultar- tamén forma parte do que se asume ao adquirir un inmoble.