Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pintar con seguridade

A normativa vixente limita a emisión de compostos orgánicos volátiles en determinadas pinturas e vernices
Por azucena 10 de Outubro de 2008
Img pintando
Imagen: Christy

A seguridade nos botes de vernices e pinturas é fundamental para garantir a integridade de quen os utilizan. Neste sentido, o Real Decreto 227/2006 regula o control dos compostos orgánicos volátiles (COV) neste tipo de produtos e introduce na lexislación española “restricións na comercialización” dalgunhas pinturas de decoración e para o repintado de vehículos.

A normativa cobra sentido porque determinados produtos utilizan disolventes orgánicos na súa composición, o que pode dar lugar a emisións de COV que xeran contaminación atmosférica. “Por conseguinte -establece o real decreto-, o contido de COV nos devanditos produtos debe reducirse, na medida que sexa técnica e economicamente viable”.

Produtos regulados

O citado real decreto traspón a Directiva 2004/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, cuxo obxecto é tamén limitar o contido de COV. De feito, só se consideran seguros a aqueles produtos que cumpren co seu contido, ademais de cumprir cos “requisitos que lles sexan esixibles pola lexislación vixente”.

En concreto, o ámbito de aplicación da normativa esténdese a determinadas pinturas e vernices, como os recubrimentos que se aplican en paredes e teitos interiores de edificios, paredes exteriores, revestimentos de madeira, metal ou plástico, vernices e lasures para carpintaría, imprimaciones con propiedades de selado, illantes ou consolidantes (para estabilizar partículas soltas, infundir propiedades hidrófugas ou protexer a madeira contra o fungo azul), recubrimentos de altas prestacións baseados nun material formador dunha película e recubrimentos multicolor e de efectos decorativos.

Respecto dos produtos de renovación do acabado de vehículos, “ou de partes dos mesmos”, deben limitar o seu contido de COV aqueles que se empregan para a reparación, conservación ou decoración do automóbil. Neste apartado inclúense os produtos para eliminar antigos recubrimentos e óxidos, para proporcionar adhesión para os novos recubrimentos, os limpadores de pistola, os decapantes de pintura, desengrasantes e decapantes de silicona. Ademais, regúlase a composición dalgunhas masillas, imprimaciones e recubrimentos pigmentados.

Como recoñecelos

Para coñecer o contido máximo de COV que estes produtos deben conter, pódese consultar o anexo II do Real Decreto 227/2006. No entanto, cada produto debe levar unha etiqueta que indique:

  • A subcategoría do produto e os correspondentes valores máximos para o contido de COV en g/l.
  • O contido máximo de COV en g/l do produto listo para o seu emprego.

Pódense expedir permisos de compra e venda de produtos que superen os contidos máximos de COV, “en cantidades estritamente limitadas”

Doutra banda, estes produtos deben cumprir as esixencias adicionais que en materia de etiquetaxe , establece a lexislación vixente, mentres que as autoridades competentes poderán expedir permisos de compra e venda individualizados, “en cantidades estritamente limitadas”, de produtos que superen os contidos máximos de COV. Esta práctica só se admite en produtos destinados á restauración e mantemento de edificios e vehículos antigos “cuxo valor histórico e cultural fose recoñecido conforme á normativa vixente”.