Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Plantas e flores prohibidas

Os controis inclúen un exame minucioso aos vexetais que se importan e exportan para evitar organismos nocivos
Por azucena 2 de Agosto de 2008
Img planta prohibida listado
Imagen: Daphne

Que control pasan as plantas antes de entrar nun país? Pódese adquirir unha flor exótica durante unha viaxe ao estranxeiro e introducila sen problemas en España? Como se garante a saúde das especies autóctonas? A resposta está nun traballo conxunto de organismos oficiais e departamentos ministeriais, que regulan todas estas cuestións a través da normativa pertinente para que ningún vexetal nin produto resulte afectado por organismos nocivos.

A sanidade vexetal é prioritaria. Por iso, a normativa actual establece medidas de protección contra a introdución en España de organismos nocivos para os vexetais ou produtos vexetais, así como controis fitosanitarios previos á exportación. As medidas afectan a plantas, flores e sementes procedentes -ou con destino- doutros Estados membros ou de terceiros países. En concreto, o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño (MARM) advirte a quen teñan pensado viaxar ao estranxeiro que teñan en conta as normas que regulan a entrada no noso país de produtos vexetais:

  • Península e Baleares. Fíxase no anexo III do Real Decreto 58/2005 para prohibir a introdución de todos aqueles vexetais que están prohibidos nos Estados membros e en determinadas zonas protexidas. Ambas as listaxes fan referencia a vexetais, cortizas e tubérculos. Pola súa banda, existe a obrigación de declarar na aduana de destino a entrada de plantas vivas -incluídos os bonsáis– e material de multiplicación como os esquejes ou enxertos, mesmo aínda que sexa para utilización persoal “e independentemente da cantidade que se pretenda introducir”. Ademais, estes produtos deben estar libres de terra e ir acompañados dun certificado fitosanitario emitido polas autoridades competentes do país de orixe. As flores cortadas frescas só han de declararse cando exceden o seis unidades.

  • Illas Canarias. A normativa nesta comunidade autónoma non contempla a posibilidade de introducir vexetais, produtos vexetais nin outros obxectos incluídos no Anexo III da Orde do MAPA de 12 de marzo de 1987. Esta Orde inclúe algúns tubérculos, vexetais de vide e froitos frescos. Así mesmo, hai que declarar na aduana toda a mercadoría que estea incluída no Anexo V da mesma Orde, mesmo aínda que se trate de produtos para uso propio.

  • Ceuta e Melilla. Non é necesario declarar as froitas e hortalizas que sexan para uso propio, aínda que si está regulado -con contrólelos pertinentes- o seu posterior trasladado á Península e Baleares.

Inspeccións en orixe

Para introducir produtos vexetais noutros Estados membros e circular dentro do territorio nacional, o Real Decreto 58/2005 contempla unha serie de medidas, como as inspeccións en orixe e o rexistro de produtores. Antes de entrar nun Estado membro, os produtos vexetais sométense a un exame minucioso que inclúe tamén, “cando sexa necesario”, unha inspección aos vehículos que os transportan.

Os exames aos vexetais esténdense, “cando sexa necesario”, aos vehículos que os transportan

Desta maneira, preténdese garantir que os vexetais, produtos vexetais e sementes non estean contaminados por organismos nocivos, para salvagardar o bo estado do resto de plantas. Así, se durante os exames detéctanse estes organismos, considérase que os produtos non cumpren as condicións adecuadas e, por tanto, impídese a súa circulación.

Esta medida non afecta o movemento de pequenas cantidades destinadas a ser usadas por quen as transporta con fins non industriais e non comerciais ou ben se se ten intención de consumilas durante a viaxe, “sempre que non exista perigo de propagación de organismos nocivos”.

En canto aos controis, realízanse nos establecementos e, “preferentemente”, no lugar de produción. Aplícanse tanto aos vexetais e produtos vexetais, como ao medio de cultivo utilizado, e efectúanse de maneira regular. “Como mínimo unha vez ao ano e polo menos mediante observación visual”, precisa a normativa.

Rexistro de produtores

En España, os produtores aos que se esixa pasar estes controis deben inscribirse nun rexistro oficial, xestionado polo organismo oficial responsable da comunidade autónoma. Cada produtor é identificado cun número e está obrigado a informar “inmediatamente” de toda anomalía, síntoma ou aparición “atípica” de organismos nocivos que afecte os vexetais. Se tras os controis oficiais compróbase que os vexetais e produtos cumpren as condicións previstas, expídese un pasaporte fitosanitario que permite a súa circulación por calquera dos Estados membros e zonas protexidas.