Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Protección dos aparellos eléctricos para exterior

O código IP indica a resistencia dos equipos fronte a corpos estraños, auga ou golpes que poden danalos
Por EROSKI Consumer 5 de Abril de 2007
Img caminojardin
Imagen: Vu Ngu

O material eléctrico instalado en exteriores, por exemplo en xardíns, é máis susceptible a acusar avarías que o material de interiores. Ao atoparse exposto directamente ao contacto coa auga (choiva ou sistema de risco) e a terra aumenta o risco de producir curtocircuítos ou lesións por electrocución, entre outros, polo que se debe coidar a calidade do illamento dos equipos. Neste sentido, o máis adecuado é empregar aparellos e accesorios con dobre illamento para garantir a estanqueidad de todo o material que se emprega ao aire libre, desde unha cortadora de céspede ata un alargador ou interruptor de luz.

Este nivel de illamento queda reflectido no denominado Índice de Protección ou IP, un código formado por dúas letras (as siglas IP) e dúas cifras independentes entre si, que indican o grao de seguridade do material fronte aos diferentes elementos que poden danarlle. En concreto, a primeira cifra -cun valor que oscila entre 0 e 6- refírese ao grao de protección das persoas contra a penetración dunha parte do corpo humano (un dedo, a man) no equipo e o grao de protección do equipo contra a penetración de corpos estraños ou po. Pola súa banda, a segunda cifra -cun valor entre 0 e 8- sinala a protección contra a penetración de auga.

No caso da auga, actúase contra a penetración por goteo, chorro ou inmersión

En ambos os casos, a 0 marca un nivel de protección nulo, que aumenta conforme o fai o número. Así, ata chegar a un grao de protección que garante a estanqueidad ou hermetismo dos aparellos. No caso da auga, actúase contra a penetración por goteo (caída vertical), pulverización, chorro ou inmersión.

Letras adicionais e símbolos

É posible que, en ocasións, o código IP substitúa un dos dous díxitos por unha X. Isto ocorre ben porque esa cifra non é necesaria para unha aplicación concreta ou porque esa protección non foi ensaiada. Por exemplo, un código IP2X indica un grao de protección 2 contra a penetración de corpos sólidos, pero revela que “non foi ensaiada no referente á protección contra a penetración da auga”, precisa a Guía Técnica de Aplicación do Regulamento electrotécnico para baixa tensión.

Doutra banda, xunto aos dous díxitos que conforman o código IP poden aparecer, opcionalmente:

  • As letras A, B, C ou D, que informan sobre a dificultade de accesibilidade de determinados obxectos ou partes do corpo humano, como a man (A), os dedos (B), ferramentas (C) e arames ou cintas cun espesor superior a un milímetro (D).

  • Un símbolo que substitúe a algún dos díxitos. Estes símbolos poden adoptar a forma dunha pinga de auga soa (IPX1), dentro dun cadrado (IPX3), dentro dun triángulo (IPX4), dúas pingas dentro de dous triángulos (IPX5), dúas pingas soas (IPX7) ou dúas pingas seguidas dunha cifra que marca a inmersión máxima en metros que resiste o equipo (IPX8).

Protección fronte a golpes

O código IK ten en conta o peso e a altura do obxecto que cae sobre o equipo

Ademais do código IP, existe o código IK, que indica a resistencia do material fronte a golpes como caídas de ramas, pedras ou pisadas. Este código está composto por dúas cifras entre 0 e 10. O 10 indica o grao máximo de protección. A serie IK02, por exemplo, indica un grao de protección 2. Este código ten en conta o peso e a altura do obxecto que pode caer sobre o equipo. A partir de aí, establece diferentes graos de protección para pezas cun peso mínimo de 200 g e caídas desde unha altura de 70 milímetros (IK 01), ata pezas cun peso de 5 quilogramos e caídas desde 400 milímetros (IK 10).