Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Protección dos aparellos eléctricos

Os electrodomésticos con dobre illamento son máis seguros porque dispoñen de protección reforzada no cable e nas partes metálicas
Por azucena 7 de Marzo de 2008
Img cablespelados
Imagen: Belden

Imagen: Belden

Cada aparello eléctrico debe ser utilizado para a finalidade con que se fabricou. Un uso incorrecto pode carrexar sobrecargas ou derivar nun estado de conservación dubidoso que poña en risco a seguridade das persoas. Neste sentido, un dos factores a ter en conta é o tipo de illamento. Debido ao uso frecuente dos electrodomésticos, o cable e as partes metálicas que se conectan ao circuíto deben estar protexidas adecuadamente para soportar tiróns, caídas ou o desgaste por un uso continuado.

O Regulamento electrotécnico para baixa tensión (REBT) establece as condicións técnicas e as garantías que deben reunir as instalacións eléctricas para asegurar o seu normal funcionamento. O obxectivo é preservar a seguridade das persoas e os bens. “Esta clasificación pretende especificar a protección que existe do aparello eléctrico con respecto ás persoas que interveñen no seu uso”, concreta Juan Antonio Peón, secretario técnico da Federación Nacional de Empresarios de Instalacións Eléctricas e Telecomunicacións de España (FENIE). De acordo á normativa, os aparellos clasifícanse en catro grupos, segundo o grao de protección e o tipo de illamento:

  • Clase Ou. Son os aparellos máis perigosos, xa que as partes metálicas que se conectan a un condutor non teñen dispositivos de protección. Tamén carecen de toma de terra e o seu illamento é funcional, é dicir, o necesario para asegurar que o aparello funcione. Este illamento emprégase en electrodomésticos pequenos, aínda que tende a desaparecer. Para identificalos, os aparellos poden levar inscrito “Clase 0” ou carecer de indicación.

  • Clase I. Ademais do illamento básico, as partes metálicas están conectadas a un borne de terra, que se conecta á súa vez ao circuíto. “A toma de terra é un elemento moi importante de protección, xa que protexe ao usuario fronte a unha posible electrocución”, destaca Peón. Distínguense porque na placa de características do aparello aparece un símbolo a modo de pirámide investida, cunha barra vertical no medio. Este illamento é apto para grandes electrodomésticos.

  • Clase II. Son os máis fiables. Teñen dobre illamento ou illamento reforzado, que consegue unha protección máis segura e duradeira. As partes metálicas están separadas do resto con pezas illantes. A súa identificación é un símbolo formado por dous cadrados (un máis pequeno no interior doutro máis grande) ou “Clase II”. Son os electrodomésticos que se usan habitualmente en exteriores ou en lugares onde poden entrar en contacto con auga (cuarto de baño), como o secador de pelo ou a máquina de afeitar.

  • Clase III. Refírese a os aparellos que funcionan con voltaxes de baixa tensión, inferiores a 50 voltios. É un illamento frecuente nos xoguetes. Estes aparellos distínguense porque levan inscrito “Clase III” ou o valor da tensión nominal dentro dun rombo.

Outras normas de seguridade

Para garantir un uso correcto dos aparellos eléctricos, a Guía técnica de aplicación do REBT recolle outra serie de normas moi sinxelas. Así, recomenda manipular os electrodomésticos sempre coas mans secas e nunca no baño ou baixo a ducha, xa que hai risco de electrocutarse. Non hai que deixar ningún aparello preto da bañeira, para evitar que caia ao seu interior, e tampouco hai que usar aparellos cos cables pelados ou as clavijas rotas.

Non hai que tirar do cable para desconectar os aparellos nin acumular varias conexións nun mesmo enchufe

En canto ás conexións, non é conveniente acumular varias nun mesmo enchufe ou usar un ladrón, deixar aparellos eléctricos conectados ao alcance dos nenos, desconectalos mediante un tirón ou enchufarlos a unha toma de corrente cuxa potencia non se adecua á do electrodoméstico. Neste último caso, podería queimarse a base do enchufe.