Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Requisitos dos sifones

Deben ser accesibles e instalarse o máis preto posible da válvula de descarga dos sanitarios
Por mediatrader 23 de Maio de 2005
Img sifon
Imagen: steph p

Os sifones colócanse no sistema de desaugadoiros para impedir, principalmente, que os malos cheiros procedentes dos canos suban ao interior da casa. Así mesmo, evitan que cheguen ás tubaxes boa parte das impurezas que se coan polo fregadero e os aparellos sanitarios. Por iso, para desempeñar a súa función de maneira correcta, han de cumprir a normativa.

O Documento Básico HS -Código Técnico da Edificación- que fai referencia á Salubridade establece os requisitos para sifones individuais e botes sifónicos (que cumpren a mesma función, pero instálanse no chan) e determina como primeira regra que sexan accesibles “en todos os casos”. Para iso, os peches non han de quedar tapados ou ocultos por tabiques ou forxados, excepto no caso dos botes sifónicos encaixados en forxados, que se poden utilizar “en condicións ineludibles e xustificadas de deseño”.

Os peches non han de quedar tapados ou ocultos por tabiques ou forxados

O acceso aos sifones realízase a través dun dispositivo de rexistro con forma de tapón roscado. Teñen que instalarse o máis preto posible da válvula de descarga do aparello sanitario para que a parte de tubaxe en contacto co ambiente sexa mínima. No caso do inodoro, este sanitario carece de sifón porque a súa propia forma simúlao e evita a saída de malos cheiros.

Pola súa banda, os botes sifónicos deben ter un diámetro mínimo de 110 milímetros e quedar igualados co chan. O dispositivo de acceso é unha tapa de peche hermético, “estanca ao aire e á auga”. Ademais, han de levar incorporada unha válvula de retención contra inundacións -con aboia flotador e desmontable para acceder ao interior- e un tapón de rexistro que permita chegar ao tubo de evacuación, en caso de atasco ou obstrución.

Características

A normativa tamén homologa as características dos sifones. Así, establece que han de ser lisos, fabricados nun material resistente ás augas evacuadas e cun espesor mínimo de tres milímetros. Un requisito básico é que sexan estancos para evitar as fugas de auga e os malos cheiros.

Han de ser lisos, resistentes ás augas evacuadas e cun espesor mínimo de tres milímetros

Os sifones deben revisarse e desatascarse sempre que se produza unha diminución apreciable do caudal de evacuación ou cando haxa obstrucións. No caso de locais húmidos e cubertas transitables, os sumidoiros e os botes sifónicos deben limparse cada seis meses. En locais non transitables a periodicidade é de, polo menos, unha vez ao ano.

É importante que tanto os sumidoiros, como os botes sifónicos e os sifones individuais mantéñanse sempre con auga para evitar malos cheiros. Tamén aqueles que se atopen en terrazas e cubertas.