Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Resistencia dos tabiques de escaiola

A pesar do seu durabilidad e dureza, non deben utilizarse en paredes que soporten cargas
Por azucena 15 de Outubro de 2008
Img pared escayola
Imagen: Jim Gordon

Os paneis de escaiola que se empregan para realizar tabiques interiores están destinados, entre outras cousas, á protección de elementos contra o lume e á separación de estancias. Utilízanse para realizar paramentos non portantes, é dicir, paredes que non soportan cargas.

Imagen: Jim Gordon

Estes tabiques son elementos prefabricados cun espesor igual ou superior a cinco centímetros. Están compostos por unha mestura de yeso semihidratado e aditivos, segundo quéirase fabricar paneis estándar, hidrofugados (resistentes á auga) ou de alta densidade. Unha vez realizada esta masa, vértese nos moldes e dáse forma ao panel de escaiola para tabicar.

De acordo á súa utilización, poden ter diferentes espesores e densidades. Os espesores máis habituais son 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 e 15 centímetros, tal como recolle o “Manual de execución de tabiques con paneis de yeso ou escaiola”, da Asociación Técnica e Empresarial do Yeso, ATEDY.

Instalación

Os paneis de escaiola están unidos entre si mediante adhesivos de base yeso ou escaiola. Son machihembrados, polo menos en dous dos seus cantos, e poden ser macizos ou perforados no interior. Neste último caso, o espesor da parede que queda entre os ocos ha de ser maior de 10 milímetros (mm). En concreto, as dimensións recomendadas son: 50 mm de espesor mínimo, 150 mm de espesor máximo, 1.000 mm de lonxitude máxima e unha altura suficiente para que a superficie total dun panel sexa, como mínimo, de 0.20 m2.

Cando na obra levántense outro tipo de tabiques, de formigón ou ladrillo, por exemplo, deberanse executar e acabar antes que os tabiques de escaiola. Estes últimos deben rematarse o máis tarde posible. Neste sentido, os revestimentos de yeso son posteriores á instalación do tabique, pero anteriores a rózalas para as instalacións.

Para realizar rózalas débese esperar polo menos dous días, ata que as xuntas do tabique endurézanse

Débese esperar polo menos dous días para que as xuntas do tabique de escaiola estean suficientemente endurecidas e póidanse realizar rózalas. Posteriormente, levará a cabo o selado dos tabiques e o enyesado do teito. O último paso é o enlucido superficial do tabique de escaiola e a colocación dun panel illante que evite un exceso de calor sobre a parede, cando sobre esta se teña pensado instalar radiadores tipo panel.

En xeral, a instalación dos paneis é rápida, “o que repercute nun aforro de tempo e por tanto resulta un sistema económico”, asegura ATEDY. Doutra banda, os tabiques e trasdosados con paneis de escaiola posúen un bo illamento térmico e acústico, son ecolóxicos, incombustibles e inflamables, actúan como regulador higrométrico (da humidade), teñen gran durabilidad e achegan unha boa dureza superficial, segundo o citado Manual.

Reforzo e acabado

Para dar á obra un acabado realmente profesional, convén instalar unha xunta elástica entre o tabique de escaiola e a estrutura de formigón para que absorba as dilataciones. Así mesmo, todos os elementos en contacto co tabique de escaiola, como os esquineros, han de estar protexidos contra a corrosión ou, polo menos, cubertos de pintura .

Convén instalar unha xunta elástica entre o tabique de escaiola e a estrutura de formigón para que absorba as dilataciones

Cando se utilice pintura, será necesario que o enlucido do tabique sexa uniforme, con yeso fino de terminación e un espesor mínimo dun milímetro. Posteriormente, hai que aplicar unha imprimación de pintura selladora a base de resinas alcohólicas -seguindo as instrucións do fabricante- e acabar cunha pintura plástica “de calidade contrastada”. Se tras aplicar a pintura selladora aparecen pequenos defectos, como desconchones ou rozaduras, pódense reparar facilmente se se emplastecen e se lijan con coidado. Outra opción é colocar papel pintado, teas ou alicatado, cando os tabiques estean completamente secos e sempre que se utilicen colas compatibles co yeso.