Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Revisar o interruptor diferencial

Convén pulsar periodicamente o botón de proba paira comprobar o bo estado da instalación eléctrica
Por mediatrader 8 de Agosto de 2002
Img apagar luz listado
Imagen: Angela Sharp

O interruptor diferencial protexe ás persoas fronte a fallos na instalación eléctrica. A súa misión é cortar a subministración cando se producen fugas a terra paira evitar accidentes. En concreto, este botón -que se localiza no cadro de distribución, xeralmente, xunto á palabra “test”- é o encargado de detectar a diferenza entre a corrente de entrada e a de saída para que, cando exceda un valor determinado, a instalación quede automaticamente sen enerxía.

Un interruptor diferencial xeral protexe contra contactos indirectos dos circuítos. No entanto, pódese prescindir del cando se instale un interruptor diferencial por cada circuíto ou grupo de circuítos. Calquera das dúas opcións é válida á hora de protexer a instalación.

Paira comprobar que o funcionamento do interruptor diferencial é correcto, convén pulsar o botón de proba periodicamente. Por exemplo, una vez ao mes. Se o diferencial funciona correctamente, a instalación eléctrica queda sen enerxía e, en consecuencia, córtase a subministración. Se pola contra ao efectuar o test a subministración permanece activo, haberá que revisar o estado do diferencial.

Cadros de protección, medida e control

As liñas de alimentación aos puntos de luz parten dun cadro de protección e control. Estas liñas están protexidas de maneira individual neste cadro. A protección realízase contra sobreintensidades (sobrecargas e curtocircuítos), fugas a terra e sobretensiones -cando os equipos instalados precíseno-.

A intensidade de corrente á que salta o diferencial é establecida pola compañía eléctrica de acordo á potencia contratada

A intensidade de defecto ou limiar de desconexión dos interruptores diferenciais ha de ser, como máximo, de 300 mA (miniamperios). No entanto, existen casos especiais nos que se admiten interruptores diferenciais de intensidade máxima de 500 mA ou un A (amperio).

Cando o valor máximo que corta a subministración sexa igual ou inferior a 30 mA, considérase que o interruptor diferencial é de alta sensibilidade. Trátase dunha protección complementaria en caso de “fallo doutra medida de protección contra os contactos directos ou en caso de imprudencia dos usuarios”, segundo establece o Regulamento Electrotécnico paira Baixa Tensión (REBT).

A intensidade de corrente á que salta o diferencial é establecida pola propia compañía eléctrica, de acordo á potencia contratada. Non a deciden os abonados. De feito, procédese ao precintado de leste axuste paira evitar que poida ser manipulado.

Interruptor de control de potencia

Os dispositivos de mando e protección da instalación eléctrica deben situarse o máis cerca posible do punto de entrada da derivación individual, é dicir, do punto no que a liña xeral fornece enerxía á vivenda. Uno destes dispositivos -ademais do diferencial- é o interruptor de control de potencia (ICP), que se activa (salta) cando se supera a potencia máxima contratada, é dicir, cando se conectan á rede máis aparellos dos que a potencia contratada é capaz de soportar.

Este interruptor alóxase nunha caixa que se localiza “inmediatamente antes do resto de dispositivos, nun compartimento independente e precintable”. Pódese colocar no mesmo cadro que os dispositivos xerais de mando e protección, que deben estar sempre xunto á porta de entrada. Nunca en dormitorios, baños ou outras habitacións.

A normativa establece que só os dispositivos individuais de mando e protección de cada un dos circuítos poden instalarse en cadros separados e noutros lugares da casa. Respecto da altura, o REBT esixe que tanto os dispositivos xerais como individuais de mando e protección sitúense a unha altura comprendida entre 1,4 e dous metros, medidos desde o chan.