Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

6 formas de confirmar o borrador da Renda

Por Internet, por teléfono ou nunha oficina de Facenda pódese validar o borrador da Declaración de maneira sinxela, aínda que sempre tras revisalo a conciencia
Por Blanca Álvarez Barco 30 de Maio de 2016
Img confirmar borrador hd
Imagen: NakoPhotography

Tanto se sae a devolver coma se toca pagar, o borrador da Declaración da Renda pódese confirmar por Internet, por teléfono e ata cunha cita previa nunha oficina da Axencia Tributaria (AEAT). Ratificar o borrador é un trámite sinxelo e máis rápido do que se poida pensar. Pero hai que ter coidado coas datas para poder facelo en prazo e revisalo a conciencia, e non validalo sen máis. O borrador é só unha ferramenta para facer a Declaración e pode conter erros. E se hai algo mal nela, a responsabilidade é do contribuínte! Neste artigo explícanse con detalle as vías que hai para confirmar o borrador da Renda.

O borrador da Declaración estendeuse a todos os contribuíntes que obtivesen durante o exercicio rendas de calquera natureza, salvo as derivadas de actividades económicas. Se se quere confirmar, hai varias opcións, todas moi sinxelas: desde acudir a unha oficina de Facenda ata facelo por Internet ou vía telefónica.

1. Confirmar por Internet a Declaración a devolver

Pódese validar o borrador por Internet, se se entra na web da Axencia Tributaria e búscase a icona Renda WEB, a ferramenta para tramitar a Declaración. Unha vez dentro, confírmase co certificado ou DNI electrónicos, co NIF e o número de referencia facilitado por Facenda ou coa Clave PIN

2. Confirmar por teléfono unha Declaración a devolver

Tamén é posible ratificar o borrador por teléfono, no número 901 200 345, de luns a venres e de 9:00 a 21:00 horas. Neste caso hai que indicar o NIF e o número de referencia.

3. Outras vías para confirmar un borrador a devolver

Pódese confirmar tamén o borrador en calquera entidade colaboradora, nunha oficina da Axencia Tributaria (previa petición de cita) e en calquera outra oficina habilitada polas comunidades autónomas.

Ademais, é posible validalo e entregalo nos caixeiros automáticos, a través de banca electrónica ou da banca telefónica das entidades de crédito colaboradoras na que se queira recibir o importe da devolución.

Img documentos2 grande
Imaxe: Gaston THAUVIN

4. Sae a pagar? Confirmar o borrador vía electrónica

Para confirmar en liña un borrador a ingresar, haberá que conectarse coa sede electrónica de Facenda e acceder ao Servizo de tramitación do borrador. Alí hai que cumprimentar no formulario correpondiente o código ÍAN e, se se desexa, as opcións de fraccionamento do pago e a domiciliación do segundo prazo.

Tras efectuar o ingreso na entidade colaboradora, procédese a ratificar o borrador mediante a consignación do número de referencia e, se a Declaración é aceptada, devólvense en pantalla os datos correspondentes á Renda presentada (cun código de verificación de 16 caracteres), que se deben imprimir e conservar.

5. Confirmar un borrador a ingresar no banco ou Facenda

Ademais de confirmar a Declaración a ingresar por Internet, é posible facelo por outras vías. Así, está a alternativa de realizalo nas entidades colaboradoras, mediante o Modelo 100 “Documento de ingreso ou devolución da Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas” en papel impreso e asinado. Nel debe aparecer o código ÍAN e as opcións de pago que se queren efectuar.

Tamén se pode validar e tramitar en caixeiros automáticos, banca en liña ou telefónica dos bancos e caixas colaboradores. Para iso hai que facilitar, neste caso, o NIF e o número do xustificante do modelo 100.

Img hacienda grande
Imaxe: racorn

6. E se a Declaración sae pagar e óptase pola domiciliación?

Se a Declaración sae a pagar e optouse pola domiciliación bancaria, pódese confirmar o borrador por Internet co sistema Renda WEB. Tamén é posible facelo por teléfono, onde requirirán algúns datos como o NIF, o número de referencia e o ÍAN da conta na que se queira efectuar a domiciliación. Ademais, pódese confirmar nas oficinas de Facenda ou nas entidades colaboradoras.