Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

6 formas de pagar menos a Facenda

Na Declaración da Renda é posible deducirse gastos familiares, colaboracións con ONG e ata a compra e o aluguer da casa
Por Blanca Álvarez Barco 26 de Maio de 2016
Img deduccioneshacienda hd
Imagen: .shock

As deducións da Declaración da Renda farán que se abone menos a Facenda e inclúen desde gastos familiares ata axudas a ONG e pagos pola casa. Tributar en función dos ingresos non significa desembolsar máis do debido. Hai veces que se descoñecen deducións ás que se teñen dereito e, por tanto, non se teñen en conta ao facer a Declaración da Renda. Para evitalo, a continuación enuméranse o seis deducións máis importantes para non pagar máis á Axencia Tributaria nesta Declaración.

1. Dedución en Facenda por vivenda habitual

É a dedución que máis se aplican os constribuyentes na súa Declaración da Renda. Pero convén lembrar que só é posible aplicala se se comprou a casa antes do 1 de xaneiro de 2013. Quen adquirise un inmoble desde esa data non pode desgravarse nada pola compra.

Con carácter xeral permite deducir o 15% das cantidades destinadas a adquisición de vivenda sobre unha base de máxima de 9.040 euros. As cantidades que poden incluírse engloban o diñeiro da hipoteca, así como os dos seguros ligados a esta e outros gastos que se producen ao comprala.

Esta dedución pódese aplicar só sobre a casa habitual e non sobre segundas residencias. En cambio, si se pode deducir o diñeiro investido en rehabilitación ou construción de vivenda, co mesmo límite antes citado.

Img ahorrar energia grande
Imaxe: Dave Dugdale

2. Deducirse o aluguer: só o arrendatario

Tras a reforma fiscal de 2014 eliminouse a dedución por aluguer para os inquilinos, independentemente da súa idade ou ingresos. Pola contra, os arrendatarios manteñen unha desgravación do 60% dos seus ingresos, con independencia da idade do inquilino. Ollo a este cambio! En exercicios anteriores, a porcentaxe chegaba ao 100% se o arrendatario era menor de 30 anos.

Con todo, algúns inquilinos aínda poden deducirse o aluguer: os que teñan asinado o seu contrato antes do 1 de xaneiro de 2015. A base impoñible do contribuínte debe ser menor de 24.107 euros e a dedución é do 10,05% das cantidades destinadas a pagar o aluguer. Tamén se poden deducir gastos que ás veces se imputan ao arrendatario, como a comunidade ou o IBI.

Hai que lembrar, ademais, que respecto ao aluguer é importante consultar se a comunidade autónoma na que se reside aplica deducións. Case todas contemplan beneficios fiscais, aínda que con límites de idade e renda. Se se cumpren os requisitos, é posible deducirse o tramo autonómico. E se se alugou antes do 1 de xaneiro de 2015, aplicarse os dous: o estatal e o autonómico correspondente. Iso si, para evitar problemas hai que saber que só se pode implementar se:

  • O caseiro depositou a fianza no organismo autonómico correspondente.
  • O nome do inquilino aparece no contrato de arrendamento.
  • Tense resgardo do pago do aluguer.

3. Que se poden deducir as familias?

Este ano a Declaración da Renda contempla deducións por maternidade, para familias numerosas ou por ter a cargo persoas con discapacidade.

No caso das nais traballadoras, se teñen ao seu cargo nenos menores de tres anos, poden aplicarse unha dedución de 1.200 euros na Renda 2015. Esta cantidade pódese pedir por adiantado (un pago de 100 euros ao mes); despois, ao facer a Declaración, deben marcar que xa cobraron ese diñeiro.

Como no caso do aluguer, convén estar atento ás posibles deducións autonómicas ás que se poida ter dereito.

4. Deducións por donativos

As desgravacións por donativo melloraron a súa fiscalidade. Pódese deducir o 50% dos primeiros 150 euros que se destinen a ONG e fundacións. A partir de aí, o resto de doazóns deducirán un 27,5%. Tamén se premia a fidelidade, pois se aplica un tipo incrementado ás doazóns a unha mesma entidade por terceiro ano consecutivo, sempre que nos dous anteriores aumentase tamén a contía da doazón. A dedución é do 32,5% sobre as cantidades achegadas.

Respecto dos chamados programas prioritarios de mecenado (loita contra a violencia de xénero, os donativos á Axencia Española de Cooperación Internacional, certos programas de voluntariado ou investigación, o Instituto Cervantes…), a dedución asciente a un 55% sobre os primeiros 150 euros e un 32,5% sobre o resto de cantidade achegada. E hai tamén un tipo incrementado do 37,5%.

5. Actividades económicas e investimentos tamén se deducen

Os contribuíntes que realicen actividades económicas ou investimentos pódense beneficiar dalgunhas deducións previstas no imposto de sociedades. Entre as actividades e investimentos suxeitos a dedución atópanse as actividades de investigación e desenvolvemento, a creación de emprego (en especial se é para persoas con discapacidade), a reinversión de beneficios, os investimentos en espectáculos audiovisuais ou o apoio a eventos de interese público.

6. Dedución por accións en empresas de recente creación

Se o contribuínte subscribiu accións de entidades de nova creación, poderase aplicar na Declaración unha dedución do 20% das cantidades que achegase. O límite do valor das accións compradas é de 50.000 euros, polo que a dedución máxima será de 10.000 euros.

Deducións autonómicas

As comunidades autónomas aplican deducións en distintas materias, como a vivenda habitual, o aluguer, ás familias ou por discapacidade. Todas elas poden consultarse na comunidade autónoma de residencia, onde lle explicarán os beneficios fiscais a que teña dereito e os requisitos para poder aplicalos.