Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

6 pasos para calcular a túa liquidación

Con só sumar nómina, vacacións non gozadas e pagas extra non cobradas e restar as cotizacións é posible coñecer a liquidación de maneira sinxela e en poucos minutos
Por Blanca Álvarez Barco 16 de Novembro de 2016
Img finiquito dinero

Non é capaz de calcular a súa liquidación? É máis sinxelo do que parece. En só seis pasos que se detallan neste artigo pódese obter. Basta con ter en conta algúns conceptos como o salario, as vacacións que queden por gozar ou as pagas extraordinarias non abonadas. Tras sumalos e restar as deducións, terase calculado canto debe a empresa ao traballador ao concluír a relación laboral. Pero se non ve capaz ou con ganas de facer contas, tamén se pode recorrer ás calculadoras de liquidación que hai na Rede, pois en poucos minutos resolven o problema.

Que é a liquidación?

A liquidación é un documento que entrega a empresa ao traballador ao finalizar unha relación laboral. Nel desagréganse todos os conceptos que se teñen que abonar por parte da compañía ao empregado á data do despedimento. Debe incluír, entre outras, o importe das vacacións non gozadas, a parte da nómina do mes no que se produce o fin da relación laboral, a parte proporcional das pagas extras e a indemnización por despedimento, se procede.

É importante, como recomenda María Esmeralda Romo desde o bufete laboralista Recuncho & Romo, revisar ben o documento e, se non é da satisfacción da persoa (o contido, as cantidades ou ambas as cousas), asinar e especificar -en todas as páxinas se hai máis dunha- “Non conforme” á beira da rúbrica, para ter a porta aberta a poder reclamar despois.

Img contrato finiquito grande
Imaxe: andibreit

Como calcular a liquidación en 6 pasos

 • 1. Calcular a última nómina. Se se dispón dun salario fixo, tense en conta a última nómina, pero se é un soldo variable, serían o seis últimas nóminas. Hai que pescudar canto se gaña ao día, para saber canto corresponde cobrar da última nómina. Se se perciben 1.000 euros, son 33,3 euros ao día. Se o último mes traballáronse 15 días ata finalizar a relación laboral, por ese mes deberanse recibir 499,5 euros (33,3 x 15).

  Aquí hai que ter en conta tamén, se os hai, o plus de antigüidade e de nocturnidade/convenio/transporte…, calculando o que corresponde do mesmo xeito que a nómina.

 • 2. Coñecer os días de vacacións non gozadas. Nos contratos aparece o número de días de vacacións remuneradas por ano traballado. Se se teñen 30 días de vacacións, corresponden 2,5 días por mes; se se teñen 24 días, 2 días por mes, etc.

  Débese calcular o importe polas vacacións non gozadas. Se dan 24 días ao ano e despiden o 15 de outubro, serían 19 días de vacacións (2 días por mes, por outubro só 1). Se se gozaron de 15 e quedan 4, deben abonar eses 4 días. Como ao día -cun soldo de 1.000 euros ao mes- gáñanse 33,3 euros, deben pagar por vacacións non gozadas 133,2 euros (33,3 x 4).

 • 3. Pagas extra non cobradas. Débese calcular canto corresponde das extras non cobradas. Se se teñen dous (xullo e decembro), primeiro hai que dividir o soldo (1.000 euros) entre os días do ano, o que daría 2,73 euros, que son os euros diarios que retén a empresa de cada paga.

  Se o contrato finalizou o 15 de outubro, hai que calcular cantos días pasan desde o abono da paga extra de xaneiro ata o día do despedimento (288 días) e o mesmo desde a segunda paga ata o despedimento (107 días). Da extra de xaneiro deben 786,24 euros (288 x 2,73) e da correspondente a xullo, 292,11 euros (107 x 2,73), polo que deberían un total de 1.078,35 euros polas extras.

 • 4. Sumar todos estes conceptos. Despois de sumar a última nómina, as vacacións non gozadas e as extras non cobradas, só queda restar as deducións á Seguridade Social e as retencións por IRPF.
 • 5. Incluír indemnización, se a hai. Se corresponde indemnización (só en casos de despedimentos obxectivo e improcedente), hai que sumala aquí. A indemnización depende dos días traballados por ano e do tipo de contrato.

  O máximo que se cobrará, para o total de días de antigüidade acumulados, con sorte -se é un contrato anterior á reforma laboral de 2012– é unha indemnización de 45 días de salario por ano traballado cun máximo de 42 mensualidades. “É unha indemnización destinada á extinción”, sinalan desde o despacho laboralista. Na actualidade, cóbrase un máximo de 33 días de salario por ano traballado (cun tope de 24 mensualidades) ou 20 (cun tope de 12 mensualidades) en caso dos despedimentos obxectivos.

  A indemnización, ás veces, entrégase nun documento aparte, adxunto á liquidación. Se non se está de acordo coa mesma, débese asinar cada folla e expresar “Non conforme”, como sucedía coa liquidación.

 • 6. Restar as cotizacións por continxencias, desemprego, etc. e a correspondente retención do IRPF.

Img calculo mi finiquito grande
Imaxe: falovelykids

Calculadoras de liquidacións por Internet

Na Rede hai calculadoras de préstamos, hipotecas, seguros… e tamén de liquidacións! En poucos minutos e se se teñen dúbidas, pódese recorrer a unha destas calculadoras para saber canto lle corresponde cobrar a un traballador cando se termina a relación laboral.

En calculartufiniquito.com , calcularfiniquito.es ou tucapital.es, basta con introducir os datos correspondentes ao salario bruto anual, o número de pagas, a primeira e última xornada de traballo na empresa, os días de vacacións ao ano, os de vacacións gozados neste ano e, no seu caso, a indemnización por despedimento (días por ano traballado). Tras enchelos, a calculadora ofrecerá a liquidación, sen ter que facer nada máis.

A carta de despedimento, un documento importante

A carta de despedimento é o documento máis importante tras a liquidación. Esta carta, onde a empresa notifica ao traballador o fin da relación laboral, debe incluír a data exacta en que a entregan, así como a data en que terá efecto o despedimento e o empregado non deberá volver ao seu posto laboral. Tamén debe indicarse a causa que motiva o despedimento.