Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

6 razóns para facer testamento que che convencerán

Facer o testamento é un trámite sinxelo, económico e moi conveniente para evitar problemas entre os herdeiros tras a morte
Por Blanca Álvarez Barco 29 de Marzo de 2017
Img familia
Imagen: sathyatripodi

Hai que ter testamento? Non é obrigatorio, pero si moi conveniente. Todo son vantaxes! É un trámite moi sinxelo e rápido que custa entre 40 e 50 euros e co que se protexe a toda a familia. A continuación danse seis razoes para facer testamento: protexe, non se perden os bens legados, é simple, económico, calquera pode facelo e pódese modificar.

1. Outorgar testamento protexe ao testador e os seus herdeiros

Teño que facer testamento? Non é obrigatorio outorgar testamento, pero é moi aconsellable, ademais de ser un trámite sinxelo. Este documento recolle a vontade dunha persoa sobre como han de repartirse os seus bens e dereitos despois do seu falecemento. Por iso beneficia telo, pois “achega seguridade xurídica ao testador e evítase futuros problemas aos herdeiros”, sostén a avogada Elena Fernández-Cotarelo.

Img testamento firma grande
Imaxe: Unsplash

2. Non se perden os bens que se legan no testamento

Non hai que ter medo de facer testamento… Hai quen pensa que ao realizar este documento pode perder o que deixa en herdanza. Nada máis lonxe da realidade! O testamento é un acto de dereito sucesorio, recolle a última vontade de quen o outorga e os seus efectos non se dan ata o día do falecemento. Ademais, ninguén ten por que saber se se fixo ou non testamento, xa que abonda con que o interesado acuda a unha notaría e outorgue a súa última vontade ante notario.

3. Facer testamento é un trámite rápido e sinxelo

En España hai testamentos comúns, como o testamento feito en casa sen notario, o testamento aberto e o testamento pechado. Ademais, hai algúns especiais como o militar, o marítimo e o testamento realizado no estranxeiro.

O testamento aberto é o máis común. Para facelo basta con acudir ao notario co Documento Nacional de Identidade (DNI). Unha vez alí hai que “explicarlle como queremos repartir o noso patrimonio”, explican na web do Consello Xeral do Notariado. Tense que indicar a que persoas déixanse os bens e como se desexa repartilos. Non fai falta facer un inventario dos bens e dereitos. Despois do falecemento, son os herdeiros os que terán que facer un inventario dos bens, dereitos e débedas, se as houbese, e proceder á súa distribución.

Convén saber que o testador non sempre é libre de deixar o seu patrimonio a quen queira e como queira, porque existen as lexítimas. A lexítima é a figura xurídica que marca os límites da repartición dos bens aos herdeiros forzosos ou legitimarios (descendentes, ascendientes e cónxuxe do falecido, por esta orde). Segundo que sexan aplicables o Código Civil ou os Códigos Civís propios das comunidades autónomas, dáse prioridade a uns herdeiros forzosos ou legitimarios sobre outros.

Para outorgar testamento “non é necesaria a presenza de testemuñas, salvo casos especiais”, como indica Fernández-Cotarelo. Cales? Sería necesario ter unha testemuña, se o testador non sabe ou non pode asinar, se é invidente, se non pode ou non sabe ler en por si o testamento ou cando así o solicita o notario por algunha causa.

Img hipercolesterol familiar grande
Imaxe: Wavebreakmedia

4. Pódese facer testamento por 40 ou 50 euros

Facer testamento é económico, e máis se se ten en conta a súa transcendencia futura. Un testamento outorgado ante notario custa entre 40 e 50 euros (segundo o número de folios), aínda que algúns moi complexos poden resultar máis caros.

5. Calquera pode outorgar testamento

O testamento pódese outorgar desde os 14 anos, e todo depende das circunstancias persoais e patrimoniais de cada persoa. Como sinala Fernández-Cotarelo, “a mellor idade para facelo é a idade madura, cando se está casado ou con parella estable, téñense fillos, bens, etc.”. Nunca se debe asociar outorgar testamento coa enfermidade, a idade avanzada, etc.

6. Se cambia de idea, o testamento pódese modificar

Facer testamento non implica fixar unha vontade de maneira inamovible. O testamento é revocable e pódese modificar tantas veces como se queira. O que vale sempre é o último, polo que o simple feito de outorgar un testamento fai que todos os anteriores que se fixeron queden de forma automática revogados e sen efecto.

Cando convén modificar un testamento? É conveniente outorgar novo testamento, en caso de cambio das circunstancias persoais como variación do estado civil, nacemento de máis fillos, etc.

Que pasa se non se fai testamento?

Se non existe testamento, non se perde a herdanza, pero é a lei quen determina os herdeiros. Nas comunidades onde rexe o Código Civil, para un falecido casado e con fillos, faríase do seguinte modo:

Divídese entre todos a partes iguais. Se algún dos fillos do testador falecese antes que el, a parte dese fillo repartiríase a partes iguais entre os seus descendentes (netos do testador), e se non tivese fillos, a herdanza dividiríase entre os seus irmáns. Ao cónxuxe correspóndelle o usufructo dun terzo da herdanza, ademais da propiedade da metade do valor dos bens que sexan gananciales.