Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

6 trampas e esquecementos da nova lei de autónomos

A nova lei de autónomos é confusa respecto da desgravación das subministracións, non recolle a cotización por ingresos reais nin menciona o paro destes traballadores
Por Blanca Álvarez Barco 28 de Agosto de 2017
Img autonomo novedad
Imagen: DimaGavrish

Nova lei de autónomos! Moitas expectativas, pero, ao cabo, nada de cotizar á Seguridade Social polos ingresos reais, a desgravación dos gastos do fogar non se achega ao 30% que parece anunciarse… e nin se menciona o paro destes traballadores! A pesar das melloras que ten a nova lei de autónomos, en que decepciona? Que esquece? En que puntos pode resultar enganosa ou confusa? Este artigo aclara estas dúbidas e sinala en que hai que fixarse para beneficiarse de verdade dalgunhas das medidas desta lei, que entrará en vigor por completo en 2018.

Moitos celebran a nova lei de autónomos e os seus beneficios para os 3,2 millóns de traballadores por conta propia que hai en España, pero non son poucos os que discrepan e sinalan que, en realidade, os logros da Lei de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo, aprobada na Comisión de Emprego do Congreso, “son mínimos, insignificantes”, como cualifica Diego Fernández, asesor laboral e xestor fiscal. Deixáronse no tinteiro “avances que poderían supor unha mellora definitiva da situación, sempre difícil, dos traballadores por conta propia”. Que “trampas”, esquecementos ou decepcións deixa esta lei?

1. Nada de cotizar por ingresos reais

A Lei de Reformas Urxentes do Autónomo deixa fóra a principal reivindicación deste colectivo: non inclúe a cotización á Seguridade Social en función dos ingresos reais. E España é un dos países de Europa coa cota mensual máis alta, independentemente dos ingresos que se teñan. Na actualidade, a cota mínima (que subiu un 3% desde o pasado xullo) é de 275 euros mensuais e mantense inalterable gáñese ou se perda diñeiro. Así, a moitas persoas “cústalles diñeiro traballar”, sinala o asesor.

O seguinte vídeo ilustra aínda máis a necesidade de ter en conta esta reivindicación, que ao final foi esquecida na nova lei, aínda que, segundo anunciou o Goberno, discutirase na mesa do Pacto de Toledo.

2. Autónomos en paro, grandes esquecidos

A lei, como se aprecia desde as propias asociacións de traballadores autónomos, non entrou no problema do paro destes profesionais. Pero trátase dun tema peliagudo, e máis se se ten en conta que, hoxe en día, como apuntan desde a Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos (UPTA), unha de cada dúas solicitudes que se presentan para poder cobrar esta prestación denégase aos autónomos.

Img autonomo errores grande
Imaxe: monkeybusiness

3. Desgravación de gastos do fogar: non será do 30%

Os autónomos que traballan en casa aumentaron de maneira exponencial nos últimos anos, grazas aos avances tecnolóxicos. Poderán deducirse o 30% dos gastos de subministracións, como a auga ou a luz? Non exactamente. A lei non di iso, senón que se aplicará un coeficiente en función dos metros cadrados da vivenda que se utilicen para o traballo.

E que supón isto en realidade? “Limítase moito a posibilidade de deducir subministracións”, recoñece a avogada Vitoria González. E é que dicir que se deduce o 30% é “enganoso”. En realidade, se se vive en 90 metros cadrados e empréganse como lugar de traballo 20, o traballador autónomo poderase deducir o 6,7%, unha porcentaxe moita menor ao 30%, que sería o tope que alguén pode deducirse. Esta limitación non resulta nada estraño “se temos en conta que o cálculo se pactou con Facenda”, informa González.

4. Deducirse a comida? Si, con pago telemático

Os autónomos poderán desgravarse ata 26,67 euros diarios polos gastos de manutención (ascenden a 48 euros se se está no estranxeiro). Pero convén saber que para poder deducilos o abono tense que facer a través de medios telemáticos: cartón de crédito, pago a través do móbil, etc. Ademais, ten que haber unha factura que funcione como proba, na que debe aparecer o día, o importe e o establecemento onde se realizou a consumición. E os gastos só serán deducibles se se come en establecementos de restauración e hostalaría.

Img paella grande
Imaxe: matýsek

5. Compatibilizar traballo e a percepción do 100% da pensión

Ata agora, a lei permitía aos traballadores autónomos e por conta allea que cobren o 50% da pensión á que teñen dereito cando se xubilan e, ao mesmo tempo, seguir traballando. Coa nova normativa poderán cobrar o 100% da pensión. Pero, coidado! O aumento farase efectivo só no caso de que o autónomo teña contratado, polo menos, a un traballador.

6. A extensión da tarifa plana non beneficia a todos

Unha das medidas estrela é a extensión (de 6 a 12 meses) da tarifa plana de 50 euros de cota mensual á Seguridade Social para quen se dea de alta no RETA (Réxime Especial de Traballadores Autónomos). Pero, aínda que é unha boa medida para impulsar que as persoas se lancen a emprender, só beneficia aos novos autónomos, non a todos estes profesionais. Algúns levan anos dados de alta e pasan por situacións complicadas, pero non se poden beneficiar destas bonificacións.