Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A arbitraxe privada

Algúns contratos de telefonía móbil ofrecen como opcional esta posibilidade, moito menos vantaxosa para o usuario que a arbitraxe pública
Por mediatrader 18 de Maio de 2005

A Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE advirte de que nalgúns contratos de telefonía móbil incluíuse unha cláusula opcional na que se ofrece ao cliente a posibilidade de someterse a unha arbitraxe privada.

Para UCA-UCE, a arbitraxe é, sen dúbida, “a mellor vía para resolver os problemas derivados do cumprimento de todo tipo de contratos, en especial os de pequena contía”. No entanto, a asociación de consumidores quere alertar a todos os usuarios sobre as consecuencias da súa submisión á arbitraxe privada.

Se o cliente acepta por escrito o seu sometemento á arbitraxe privada asume que sexa un ente privado o que vaia a resolver a cuestión. Normalmente, o laudo ditarao un só árbitro e o lugar da sede do mesmo non ten porqué coincidir coa localidade do usuario, co que a tramitación será escrita ou ben esixirá un desprazamento cos subseguintes gastos que pode orixinar.

Antes de aceptar estas condicións convén ler ben o contrato. Se a cláusula arbitral ofrece a posibilidade de optar pola arbitraxe pública de consumo fronte ao privado é recomendable escoller o público. As vantaxes son múltiples:

–É un ente dependente da Administración (Dirección Xeral de Consumo, Deputación Provincial ou Concello).

–O colexio arbitral fórmano varias persoas e non unha soa.

–É gratuíto e o procedemento é esencialmente oral.

–Existen numerosas xuntas arbitrais (rexionais, provinciais, municipais etc.).

Para facer uso da arbitraxe pode encherse unha solicitude gratuíta nas páxinas web dalgunhas administracións de Consumo e en varías asociacións de consumidores. Unha vez completada a solicitude debe presentarse no Rexistro Xeral da Administración á que estea adscrita a xunta en cuestión (rexional, provincial ou municipal).