Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A axuda familiar a desempregados en sete craves

O subsidio de 426 euros mensuais concédese aos desempregados que carecen de rendas, teñen cargas familiares e esgotaron o paro
Por Blanca Álvarez Barco 5 de Novembro de 2015
Img madreybebee hd
Imagen: E Cohen

O paro volveu subir en outubro en 82.327 persoas e o número total de desempregados sitúase en 4.176.369, segundo os datos publicados do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Entre as persoas sen traballo en España, algúns cobran a prestación por desemprego, pero outros moitos esgotaron xa este dereito. Para eles, se teñen familiares ao seu cargo, hai outro tipo de axuda: o subsidio por esgotamento da prestación contributiva con responsabilidades familiares, coñecido como axuda familiar. Canto conceden? Quen poden pedila, como e onde? A solución a estas incógnitas está neste sete craves.

1. Que é a axuda familiar?

Esta axuda denomínase “subsidio por esgotamento da prestación contributiva con responsabilidades familiares” e, como o seu nome indica, serve para axudar aos desempregados que esgotaron o paro e teñen responsabilidades familiares. Pero concédeselles se, ademais, estes parados carecen de rendas superiores ao 75% do salario mínimo interprofesional (SMI).

2. Requisitos para solicitar a axuda familiar

  • Esgotar a prestación contributiva por desemprego (o paro).
  • Estar desempregado e inscrito como demandante de traballo. Desde que a persoa esgotase o paro, non pode rexeitar unha oferta de colocación adecuada nin negarse a participar en accións de promoción, formación ou reconversión profesional. Se lle conceden a axuda, a inscrición como demandante de emprego debe mantela durante todo o tempo que goce do subsidio.

  • Non ter rendas superiores ao 75% do salario mínimo, que é de 486,45 euros mensuais. Compróbanse dúas cousas: que o solicitante non teña rendas propias que superen o 75% do SMI e que a renda media da unidade familiar non supere eses 486,45 euros ao mes.

  • Ter responsabilidades familiares. Estas son os fillos menores de 26 anos, o cónxuxe ou os fillos con discapacidade a cargo do desempregado. A axuda non é só para quen teñen fillos, pois poden pedila tamén se un dos cónxuxes depende economicamente do outro.

3. Canto nos pagan?

A axuda familiar é de 426 euros cada mes. Esta cantidade é o 80% do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples; como este é de 532,51 euros ao mes para 2015, o 80% son os 426 euros que se cobran.

Img dinerocontado grande
Imaxe: FuFu Wolf

4. Cal é o prazo para solicitar a axuda familiar?

Débese esperar un mes desde o esgotamento do paro para poder tramitar esta axuda. Unha vez transcorrido, hai 15 días hábiles (non contan os festivos nin os domingos) para solicitala. Se se pide fóra de prazo, non se perde o dereito, pero cóbrase un pouco menos. Isto é así porque se deixan de cobrar tantos días como haxa entre o primeiro día en que se cobrou a axuda, se se pediu en prazo, e o día en que se solicitou.

Se se esgota o paro e non se pode obter o subsidio nese momento por non ter responsabilidades familiares ou por dispor de rendas superiores ás establecidas, pódese pedir despois se, antes de que transcorra un ano, a situación cambia e téñense responsabilidades familiares ou se carecen de rendas superiores a 486,45 euros ao mes.

5. Durante canto tempo cobramos a axuda familiar?

A duración do subsidio establécese, por regra xeral, en seis meses, pero poden prorrogarse en períodos de seis meses ata un máximo de 18 meses.

6. Como a solicito?

Hai distintas maneiras de acceder á axuda familiar. Pódese facer na sede electrónica do SEPE, pero tamén se pode ir á Oficina de Emprego e facela de maneira presencial (con cita previa) ou presentala ante calquera oficina de rexistro público. Ademais, é posible realizala por correo administrativo.

Img hombre preocupadogrande
Imaxe: kmiragaya

7. Pódese renovar o subsidio?

Si, pódese. Pero, como sucede no resto de subsidios, non se renova de forma automática. Para que continúen pagando os 426 euros mensuais, débese facer a renovación cada seis meses e seguir cumprindo os requisitos polos que se concedeu.

Para saber en que data vencen os períodos de seis meses, pódese consultar no SEPE ou ler a documentación por escrito que enviaron ao conceder a axuda. Cando se saiba a data de vencemento, hai 15 días hábiles para tramitar a renovación.

Subsidio por insuficiencia de cotización

Ás veces, un desempregado non puido cobrar a prestación por desemprego porque non chegou a ter 360 días cotizados. Nese caso, hai unha axuda coñecida como subsidio por insuficiencia de cotización.

  • Se se cotizaron tres, catro ou cinco meses e téñense responsabilidades familiares, pódense cobrar tres, catro ou cinco meses de subsidio.
  • Se se cotizaron máis de seis meses, pero menos de 12, cóbranse seis meses de subsidio, se non se teñen responsabilidades familiares, e 21 meses, se se teñen familiares a cargo.