Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A desigualdade entre ricos e pobres nos países do OCDE alcanza a súa máxima diferenza dos últimos 30 anos

No noso país esta brecha diminuíu desde mediados dos anos oitenta do século pasado
Por mediatrader 7 de Decembro de 2011

A desigualdade entre ricos e pobres nos países da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) incrementouse ata alcanzar o seu máximo nivel nos últimos 30 anos. En España, esta brecha sitúase ao redor da media do OCDE, por baixo de Estados Unidos, Italia, Portugal e Reino Unido, pero por encima de Alemaña e Francia. Con todo, a desigualdade no noso país diminuíu desde mediados dos anos oitenta do século pasado, ao contrario do ocorrido na maioría dos países do OCDE “onde houbo unha tendencia importante á alza nos últimos 25 anos”. Estas conclusións forman parte do informe da organización internacional “OECD (2011), Divided We Caseta: Why Inequality Keeps Rising”.

O documento do OCDE indica que o ingreso medio do 10% da poboación española con maiores ingresos era en 2008 ao redor de 38.000 euros, 11 veces maior que o do 10% da poboación española con menores ingresos, que tiña un ingreso medio de 3.500 euros. No entanto, a institución explica que os impostos e as prestacións sociais reducen, en conxunto, un cuarto da desigualdade no noso país, porcentaxe parecida á media do OCDE, aínda que datos nacionais recentes mostran que a desigualdade se incrementou nos dous últimos anos.

A diferenza de salarios entre o 10% máis alto e o 10% máis baixo diminuíu en España un 20% entre 1994 e 2008

A organización internacional sinala ademais que a maior taxa de emprego entre mediados dos anos noventa e 2008 tamén explica a redución da desigualdade entre ricos e pobres en España. “O incremento do emprego nos 15 anos anteriores á recesión económica explican preto do 70% da redución da desigualdade de ganancias”, testemuñan. De igual modo influíu o incremento do número de mulleres traballadores, que repercutiu en maiores ingresos para os fogares; un aumento das horas traballadas para os traballadores con menor remuneración con respecto aos mellor remunerados e unha menor diferenza de salarios entre os traballadores mellor remunerados e os peor remunerados.

En canto ao conxunto dos países do OCDE, o informe constata un incremento xeneralizado das desigualdades entre os que máis ingresos teñen e os que menos, aínda que subliña que esta brecha é aínda maior naquelas economías á marxe da institución, como Brasil, onde se rexistra unha diferenza de 50 veces a unha. No entanto, o documento revela que a brecha de ingresos ampliouse mesmo entre países tradicionalmente igualitarios como Alemaña, Dinamarca e Suecia, onde pasa de 5 a 1 en 1980 a 6 a 1 actualmente.

O OCDE constatou unha menor diferenza de salarios entre os traballadores mellor e peor remunerados: a diferenza de salarios entre o 10% máis alto e o 10% máis baixo diminuíu en España un 20% entre 1994 e 2008. No mesmo período, esta incrementouse practicamente en todo o resto dos países do OCDE.

Hai que crear máis e mellores empregos

O documento tamén recolle unha serie de recomendacións para os países que forman parte da institución, como a necesidade de crear máis e mellores empregos, “que ofrezan boas perspectivas profesionais e dean á xente oportunidades reais de superar a pobreza”.

O OCDE recomenda reexaminar a función redistributiva dos impostos, co fin de que os individuos máis adiñeirados satisfagan o seu parte correspondente da carga fiscal

“O investimento en capital humano é fundamental”, asegura o OCDE. Ese investimento debe comezar na primeira infancia e manterse durante todo o ciclo do ensino obrigatorio. Unha vez realizada a transición da escola ao traballo, deben existir incentivos suficientes para que tanto os empregados como os empresarios invistan en capacitación ao longo da vida laboral.

A reforma das políticas fiscais e das prestacións sociais “é o instrumento máis directo para aumentar a redistribución”, defende a organización, que tamén sinala que as considerables e persistentes perdas económicas que sofren os grupos de baixos ingresos a consecuencia das recesións “pon de manifesto a importancia das transferencias gobernamentais e as políticas ben concibidas de axuda aos ingresos”.

A fracción cada vez maior do ingreso que perciben os grupos de rendas máis altas indica que estas persoas teñen agora unha maior capacidade tributaria. Neste contexto, “os gobernos poderían reexaminar a función redistributiva dos impostos co fin de velar por que os individuos máis adiñeirados satisfagan o seu parte correspondente da carga fiscal”, sinala a institución. De igual modo, “é importante garantir a prestación de servizos públicos gratuítos e de alta calidade, tales como a educación, a saúde e a atención ás familias”, engade.