Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A futura lei SAC mellorará a protección dos consumidores fronte aos servizos de atención ao cliente

Prohibirase que as empresas utilicen números de tarificación adicional para atender aos seus clientes
Por mediatrader 3 de Marzo de 2011

A Conferencia Sectorial de Consumo celebrada por representantes da Administración Xeral do Estado e das autonomías con competencias en materia de consumo analizou os dous proxectos normativos que tramita na actualidade o Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade en materia de consumo: a reforma do real decreto que regula o Sistema Arbitral de Consumo e o anteproxecto de lei polo que se regulan os servizos de atención ao cliente (Lei SAC), cuxo obxectivo é mellorar a protección dos consumidores en relación cos servizos de atención ao cliente.

A maioría de queixas e reclamacións que recibe a Administración por parte dos consumidores ten como elemento común a deficiente atención ao cliente. O departamento dirixido por Leire Pajín asegura que non a nova normativa “garantiranse os dereitos básicos dos consumidores e usuarios e estableceranse uns parámetros mínimos de calidade que deberán cumprir os servizos de atención ao cliente das empresas que presten servizos económicos de interese xeral”.

Entre as principais novidades que achegará a norma figura o establecemento de estándares de calidade na prestación deste servizo, aos que deberán adecuar a súa actuación as empresas afectadas. Tamén se garantirá un compromiso escrito de tempos de resposta e resolución, “o que suporá a medio prazo un aforro importante de tempo para consumidores e usuarios”. En ningún caso o servizo de atención ao cliente proporcionará ingresos adicionais á empresa fornecedora á conta do usuario, para o que se prohibirá a utilización de números de tarificación adicional.

En canto á modificación do Real Decreto que regula o Sistema Arbitral de Consumo, introducirá melloras no procedemento arbitral de consumo, co fin de aumentar a seguridade xurídica e reforzar o principio de autonomía da vontade das partes. Ademais, posibilitará o acceso dos cidadáns a unha información actualizada das empresas adheridas ás Xuntas Arbitrais de Consumo.

Campañas de control

Por outra banda, o Instituto Nacional de Consumo (INC) e as autoridades das comunidades autónomas porán en marcha este ano unha serie de campañas de control e inspección de consumo. Así, controlarase que as lámpadas de baixo consumo leven márcaa CE, ademais de inspeccionar a etiquetaxe enerxética, as dimensións, a protección contra o acceso a partes activas, a potencia e intensidade ou a resistencia á humidade e á calor.

Outro dos obxectivos das campañas de control serán os centros de depilación láser. Neste caso estudaranse varios parámetros: as condicións de venda (que queden claros os prezos, que non se inclúan sobrecustos, que non se faga publicidade enganosa) e a presenza das advertencias regulamentarias (quen e cando se pode someter ao tratamento ou que medidas de protección hai que tomar despois).