Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A Sección de Investigación da Seguridade Social destapou fraudes por valor de 94 millóns de euros en 2010

Realizáronse 675 investigacións que deron lugar á instrución de 219 ateigados e a máis de 740 informes a autoridades xudiciais e entidades da Seguridade Social
Por mediatrader 10 de Febreiro de 2011

A Sección de Investigación da Seguridade Social (SISS) realizou 675 investigacións que destaparon fraudes ao sistema por valor de 94 millóns de euros un 2010. As investigacións abertas deron lugar á instrución de 219 ateigados e máis de 740 informes a autoridades xudiciais e entidades da Seguridade Social. Os datos publicados polo Ministerio de Traballo e Inmigración tamén indican que se investigaron 806 persoas xurídicas e máis de 2.600 persoas físicas. Estas actuacións resolvéronse coa detención e imputación de 1.111 persoas, das que 485 eran cidadáns españois e os 626 restantes estranxeiros.

A maior parte das actuacións da SISS estiveron relacionadas con delitos contra a Seguridade Social labores polos responsables de empresas cando incumpren de forma sistemática a obrigación de cotizar, tratan de ocultar a titularidade das sociedades mercantís, utilizan empresas interpostas ou homes de palla co fin de eludir as accións executivas da Seguridade Social. O Código Penal sanciona estes supostos cando a elusión supera os 120.000 euros nun mesmo exercicio.

Tamén se actuou contra delitos relacionados coa “insolvencia punible”, na que incorren as persoas xurídicas cando tras acumularse débeda coa Seguridade Social, por incumprir a obrigación de cotizar, cambian a denominación da empresa ou producen unha descapitalización da mesma mediante o traslado dos elementos patrimoniais a outras mercantís creadas para o efecto, na maioría dos casos con homes de palla, co que queda fóra a debedora en situación de insolvencia.

Incorren ademais nesta falta as persoas físicas que incumpren de forma sistemática a obrigación de cotizar e cando teñen coñecemento de que por parte da Seguridade Social iniciouse o Procedemento de Prema, venden ou simulan a venda dos seus bens, o que deixa ao debedor en situación de insolvencia.

Falsificacións documentais

Outro dos delitos máis recorrentes é a falsificación de documentos de cotización. Prodúcese cando os responsables de empresas, que actúan na modalidade de subcontratas na construción ou servizos, tratan de acreditar ante as empresas contratistas que se atopan ao corrente das súas obrigacións de pago coa Seguridade Social, cando en realidade son debedores do devandito organismo.

Detectáronse ademais, falsificacións documentais en relación co alta e afiliación de traballadores e estafas levadas a cabo por empresas “ficticias”, sen actividade real, que simulan manter relación laboral con traballadores, a quen dan de alta na Seguridade Social a cambio de cantidades de diñeiro, sen que exista prestación de servizos e sen que en ningún caso efectúen cotizacións de seguros sociais, para a obtención indebida por estes “traballadores” de prestacións da Seguridade Social e do Servizo Público de Emprego Estatal, ou noutros casos, contratos de traballo simulados que permiten a cidadáns estranxeiros regularizar a súa situación legal en España.