Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A Seguridade Social reduciu o seu superávit un 16,81% en febreiro

O saldo positivo ascendeu a 4.602 millóns de euros, equivalente ao 0,44% do PIB
Por mediatrader 23 de Marzo de 2010

A Seguridade Social obtivo un superávit de 4.602 millóns de euros en febreiro, o que representa un descenso do 16,81% respecto da cifra obtida no mesmo período do exercicio anterior, cando ascendeu a 5.532,37 millóns de euros. Os datos publicados polo Ministerio de de Traballo e Inmigración indican que o superávit do pasado mes equivalente ao 0,44% do PIB.

O saldo positivo da Seguridade Social en febreiro foi resultado duns ingresos de 20.354,6 millóns de euros, que diminuíron o 0,35%, fronte a uns gastos de 15.752,41 millóns de euros, que aumentaron o 5,76%. Ademais, Traballo sinalou que os gastos previstos pendentes de imputación orzamentaria alcanzaron un importe de 600 millóns de euros, o que implica a diminución do superávit a data de 28 de febreiro.

Os ingresos polas cotizacións sociais ascenderon en febreiro a 17.636,95 millóns de euros, un 0,75% máis que o ano anterior

En termos de caixa, os ingresos concretáronse nunha recadación líquida de 19.008,63 millóns de euros, un 0,54% menos respecto ao exercicio anterior, mentres que os pagos presentaron un aumento do 6,33%, ata sumar 15.630,21 millóns de euros.

O 91,21% dos ingresos correspondeu ás entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social, e o 8,79% restante ás Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais. En canto aos gastos, o 95,16% foi recoñecido polas entidades xestoras e o 4,84% polas mutuas.

Os ingresos polas cotizacións sociais ascenderon en febreiro a 17.636,95 millóns de euros, o que representa un incremento interanual do 0,75% respecto ao mesmo período do ano anterior. En conxunto, a Seguridade Social prevé ingresar este exercicio un total de 107.376,63 millóns de euros en concepto de cotizacións sociais. Desta forma, “os ingresos por cotizacións representaron, a fin do mes de febreiro, o 16,43% do previsto para todo 2010”, segundo sinalou o departamento dirixido por Celestino Corbaño.

As transferencias correntes (1.710,34 millóns) diminuíron o 0,71%, mentres que os ingresos patrimoniais (823,72 millóns) aumentaron o 4,7%, principalmente polos intereses xerados polo Fondo de Reserva da Seguridade Social.

Gastos

As pensións e as prestacións contributivas representaron a maior partida de gastos

No referente aos gastos, 14.781,00 millóns de euros -93,83% do gasto total- dirixíronse a financiar as prestacións económicas a familias e institucións. A maior partida, 14.132,15 millóns de euros correspondeu a pensións e prestacións contributivas, cun aumento interanual do 5,45%.

Dentro das prestacións contributivas, ás pensións (invalidez, xubilación, viuvez, orfandade e en favor de familiares) destináronse 13.319,44 millóns de euros, un 5,56% máis. O gasto en incapacidade temporal rexistrou un importe de 370,53, un 1,30% menos e as prestacións por maternidade, paternidade e risco durante o embarazo eleváronse ata os 359,74 millóns de euros, o que representa un incremento do 10,88% respecto ao exercicio anterior.

A finais de febreiro, as pensións e prestacións non contributivas rexistraron un importe de 648,85 millóns de euros, cun crecemento interanual do 3,36%. As prestacións familiares recibiron 333,11 millóns de euros, un 7,29% máis fronte á cantidade computada no mesmo período do ano anterior. Os gastos de xestión da Seguridade Social (persoal, correntes ou investimentos) diminuíron o 2% en taxa interanual.