Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Abrir unha conta a un menor

O NIF ou o DNI dos nenos é xa imprescindible para realizar esta operación
Por Elena V. Izquierdo 5 de Novembro de 2011
Img cuenta bancaria
Imagen: Gord Fynes

Pais, tíos e avós fan infinidade de agasallos aos recentemente nados e, entre estes obsequios, figura a apertura dunha conta corrente para que o bebé teña un diñeiro aforrado cando creza. En ocasións, de maneira periódica, estes familiares fan achegas para que o saldo aumente. Tamén é habitual que os nenos de máis idade teñan un caderno onde ingresar os seus aforros. Na adolescencia, estes produtos poden ser necesarios para gardar o diñeiro procedente de bolsas, pequenos traballos remunerados ou servir como hucha para adquirir algún capricho de valor no futuro. Son produtos diversificados para cada idade, que polo xeral carecen de comisións , teñen algunha rendibilidade, aínda que non moi elevada, e inclúen ganchos como agasallos para os máis pequenos.

DNI ou NIF do neno, imprescindible para abrir a conta

Para abrir unha conta corrente a nome dun menor, é necesario que este teña DNI. Moitos nenos carecen deste documento porque só é obrigatorio para quen cumprisen 14 anos. Se carecen del e os pais queren contratar o caderno de aforro, teñen dúas opcións: facerlles o DNI ou solicitar un NIF provisional na Axencia Tributaria.

Para xestionar o DNI, necesitan pedir cita previa e despois acudir á comisaría xunto co neno, o seu certificado de empadroamento , o de nacemento e unha foto de carné, ademais de abonar as taxas. No caso de que prefiran non facerlle o documento de identidade, deben solicitar o NIF provisional para o menor, tamén denominado NIF-K, letra coa que se diferencia do definitivo. Para obtelo, é necesario ir á correspondente oficina de Facenda e presentar o DNI do pai, a nai ou o titor, fotocopia do libro de familia ou o documento xudicial que acredite a representación do menor e o modelo 030 que entrega a Axencia Tributaria.

A entidade pódese encargar de facer as xestións para que o neno obteña o NIF e ábrase a conta

En todo caso, se non o solicita e detéctase que hai produtos bancarios a nome do neno, Facenda pode proceder de oficio a darlle de alta no Censo de Obrigados Tributarios e asignarlle o Número de identificación fiscal que lle corresponda.

Hai uns anos, non era imprescindible achegar o DNI dos menores para abrirlles un caderno de aforro, pero o Real Decreto 1065/2007 cambiou a normativa para obstaculizar a potencial fraude fiscal a través das contas cuxos titulares eran nenos.

Outra alternativa moito máis cómoda para os proxenitores é que a entidade se encargue de realizar as xestións para que o pequeno obteña esta documentación. Os pais teñen que acudir á sucursal onde queiran contratar o produto e levar o seu respectivos DNI e o libro de familia.

Se quen abre a conta é o titor legal -que tamén actuará como representante-, debe achegar a sentenza xudicial que acredite a relación. Desde a oficina farán os trámites necesarios para que o neno obteña o NIF provisional. No momento en que a apertura sexa efectiva, os empregados entregarán aos pais o Número de identificación fiscal do seu fillo.

Titularidade da conta

No caso de produtos dirixidos en exclusiva aos máis pequenos, o neno é a miúdo o único titular e os pais -ou só un deles- figuran como representantes legais. Moitas veces son os únicos con potestade para dispor do diñeiro. Tamén se pode pactar que no caso de que o menor realice operacións na conta corrente, apóiense coa firma do pai, a nai ou o titor.

Os menores que logren rendemento da conta de aforro teñen consideración de contribuíntes do IRPF

Se a conta pertence a un mozo que non cumprise os 18 anos, polo xeral, é el quen manexa os fondos. No momento en que o titular chegue á maioría de idade ou á emancipación, os seus proxenitores deixarán de figurar como representantes.

Os titulares menores de idade, desde o momento en que abren o depósito ou sacan un rendemento del, teñen consideración de contribuíntes do IRPF. Aos intereses que poidan percibir aplícaselles a mesma retención que aos adultos, o 19%.

Quen inclúan ao neno na súa Declaración da Renda deben lembrar que non procede aplicarse o mínimo por descendente se o menor presenta unha declaración con rendas superiores a 1.800 euros. Nas conxuntas, téñense que integrar as rendas obtidas polos pequenos na medida en que formen parte da unidade familiar.

Características das contas para menores

Os produtos dirixidos a nenos non levan asociados, en case ningún caso, gastos por xestión ou mantemento, con independencia do saldo da conta. Isto é unha vantaxe fronte ás dirixidas aos maiores, xa que o banco busca contar con novos clientes que, aínda que teñen pouco diñeiro, poderán ser usuarios da entidade no futuro. Tampouco cobran comisións por outros servizos, como o traspaso periódico de diñeiro desde a conta dos pais.

Os produtos dirixidos a nenos non levan asociados gastos por xestión ou mantemento

No momento da apertura, as entidades ofrecen agasallos destinados aos titulares, como peluches, reloxos, un maletín de pintura, lanternas, álbums de cromos… Agasallos de pouco valor, na maioría dos casos, pero que ilusionan aos máis pequenos. Noutras ocasións, cando os nenos son algo maiores, poden obter outros obsequios máis propios da súa idade, como MP3 ou videoxogos.

Para favorecer o aforro, as entidades premian o incremento de saldo. Sortean artigos que interesan aos menores, como consolas, reprodutores de música, entradas a concertos ou a parques de atraccións. Outros bancos contan cun sistema de bonificacións mediante o cal, conforme se realizan ingresos ou se se mantén un determinado saldo, os titulares reciben puntos que despois poden trocar por produtos que figuran nun catálogo.

É habitual que ao ser produtos específicos para nenos e novos, todo estea pensado para chamar a súa atención, desde o funcionamento ata o deseño. O propio caderno ou o cartón teñen cores rechamantes, debuxos atraentes que a miúdo son versións do propio logo do banco. Para os adolescentes, contan con produtos alternativos que lles fagan parecer maiores.

Os cadernos que entregan agasallos axudan a entender o aforro como algo lúdico

Algunhas contas brindan a posibilidade de asociar cartóns, pero non todas funcionan como as dos adultos. En determinados casos, permiten que os nenos consulten o saldo e realicen movementos e ingresos, pero as dirixidas aos máis pequenos non deixan sacar diñeiro. As destinadas a maiores de 14 si poden dar esta opción. Aínda que nunca permiten que usen o cartón de crédito, coa de débito e mesmo o prepagamento, os mozos poden realizar compras, pagar por Internet ou extraer diñeiro dun caixeiro automático. Deste xeito, dan ao cliente adolescente máis liberdade para xestionar os seus aforros ou dispor de diñeiro se nun momento dado necesítano.

Ademais dos agasallos, os sorteos e os premios, hai que ter moi en conta a rendibilidade destes cadernos, que en xeral non é moi elevada. Nalgunhas entidades, o tipo de interese que ofrecen é nulo, é dicir, 0% TAE. Noutros casos, oscila entre o 0,25% e o 1%, en función do banco elixido e do saldo que o neno teña depositado. Se a cantidade é moi baixa, o rédito é menor e, mesmo, nulo. Pero tamén hai contas cunha rendibilidade superior, do 1,5%, sen valorar o saldo que o titular teña ingresado.

Algunhas entidades, ao contratar un caderno, dan a posibilidade de subscribir outro tipo de servizos cuxo beneficiario é o menor, como seguros para o estudo ou pólizas que cobren o falecemento dos seus proxenitores.

Que conta convén

Antes de abrir a conta, os familiares do menor deben buscar un produto que se adecue ás súas circunstancias persoais. En función da idade do neno, o tempo que desexen manter o diñeiro, a contía ingresada ou a utilidade que queiran darlle, poderán optar por unha ou outra entidade.

Se os pais ou avós pretenden facer do aforro algo lúdico, á vez que familiarizan ao neno coa tarefa de administrar o seu propio diñeiro, coñecer o valor que ten e como se utiliza, non está de máis contratar unha conta que a cambio entregue agasallos. Deste xeito, foméntase un uso responsable dos pequenos ingresos que obteñen os nenos en forma de paga ou nos seus aniversarios. Ao ter un obxectivo -conseguir unha entrada para un concerto ou un obsequio-, esfórzanse máis e son conscientes da dificultade de obtelo.

Cando pola contra se busca que o diñeiro creza, é máis recomendable fixarse na rendibilidade do caderno que quedar no agasallo e os puntos. Dáse esta opción se a cantidade que se ingresa é moi elevada. Nestes casos, quizá os produtos específicos para menores non sexan os máis adecuados e pode ser mellor contratar outros cun interese máis alto. Neste suposto, non convén deixarse levar polos desexos do neno. Pódeselle explicar que co diñeiro que obterá por ter aberto o depósito poderá comprar varios xoguetes, como o que lle regalarían.

Para os mozos menores de idade é útil ter unha conta onde ingresar o diñeiro dos seus primeiros traballos, xa que lles dá maior grao de responsabilidade que se o gardasen na hucha.

Pode ser interesante que xestionen este caderno e teñan certa autonomía para sacar diñeiro e abonar as súas compras, as súas viaxes ou aforrar para sacarse o carné de conducir. Tamén é práctico que conten cun cartón de débito para realizar pequenos pagos, pero esta é unha decisión que han de sopesar os pais en función da madurez do menor. O feito de que teñan incentivos como o sorteo de artigos ou o desconto en entradas a espectáculos fai do aforro algo lúdico.