Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Acceder a un crédito a través da nómina

Esta vía de financiamento é unha opción interesante, sempre que o préstamo non contemple intereses
Por José Ignacio Recio 12 de Marzo de 2011
Img billetes
Imagen: jorge vicente

Bancos e caixas proporcionan aos particulares que teñan domiciliada a súa nómina a posibilidade de obter un crédito en condicións especiais. Permiten o acceso a un máximo de doce nóminas ou o equivalente a 48.000 euros, aínda que as cantidades máximas que un usuario pode solicitar está en consonancia cos seus ingresos mensuais na súa conta corrente. Esta vía de financiamento pode ser unha opción interesante, xa que o único requisito para obtelo é ter domiciliada a nómina. Con todo, só compensa no caso de que o préstamo non contemple intereses.

Solución crecente

O acceso a un crédito a través da nómina é unha das fórmulas máis interesantes para conseguir financiamento en condicións preferentes. En moitas das propostas bancarias pódense obter sen intereses, co fin de evitar que o endebedamento dos particulares acrecéntese con estes adiantos puntuais. Esta fórmula séguese desde hai varios anos polas principais entidades de crédito de España, pero nos últimos meses, moitas outras que ata agora non o contemplaban na súa oferta decidiron comercializar estes produtos. Ademais, son numerosos os bancos e caixas que variaron de maneira substancial as súas condicións de contratación para adecualas ao actual mercado crediticio.

Para acceder a este financiamento, só impoñen unha condición: ter domiciliada a nómina (ou a pensión) na entidade que brinda este servizo. A partir de aquí basta con elixir a fórmula que mellor se adapte ás necesidades de financiamento e dotación de liquidez.

A cantidade máxima que se pode solicitar está en consonancia cos ingresos mensuais do usuario

Ante a cuestión de se resulta beneficioso acudir a un destes créditos que proliferan na actualidade para dotarse de liquidez, a resposta é afirmativa, pero con matices. Son inmellorables as modalidades que non aplican intereses, xa que a través dun custo mínimo pódense recibir ata máis de dez mensualidades por un valor máximo de 48.000 euros, na mellor das propostas do mercado. Aínda que neste caso é posible que se apliquen comisións que alcancen ata o 2% sobre a cantidade solicitada. Non é unha boa idea decantarse por estes préstamos se aplican intereses (entre o 5% e o 8%), xa que se poden equiparar cos préstamos persoais que non esixen manter domiciliada a nómina e pódense contratar baixo condicións similares.

En ambos os casos son máis fáciles de solicitar que outro tipo de crédito, xa que o seu único requisito é pasar a nómina todos os meses ao banco ou caixa de aforros que os emiten. No entanto, tanto a cantidade anticipada como os prazos de amortización están en consonancia cos ingresos que fagan os particulares todos os meses, de maneira que canto maior sexa a nómina depositada, máis probabilidades haberá de que se conceda ao usuario o importe máximo anunciado.

Mensualidades por adiantado

Unha das principais características destes produtos con respecto a outro tipo de créditos é que non conceden unha cantidade determinada, senón que depende do número de mensualidades que se soliciten. Segue esta estratexia a proposta de Caixa Ávila, cuxas principais achegas son que o préstamo se obtén sen intereses e en formato de crédito rápido. Achega adiantos de 3.000, 6.000 e 12.000 euros, cun prazo de amortización de tres, seis e doce meses. No entanto, inclúe unha comisión de apertura de entre o 1% e o 2,5%, e outra de estudo, do 0,40% -para o prazo máis longo-. De similares características é o “Préstamo Nómina 0%” de Caixa Burgos, por un importe de ata seis nóminas, con límite en 10.000 euros.

Tamén brindan préstamos especiais por ter a nómina domiciliada a Caixa de Aforros da Inmaculada, a Caixa de Aforros do Mediterráneo ou Bancaja. Neste último caso, o seu “Crédito Nómina”, anticipa ata 10 nóminas ao 0%, cun máximo de 30.000 euros. Este produto leva dúas particularidades: durante o seis primeiros meses pódese cancelar o préstamo sen comisión e admite a posibilidade de devolver o préstamo ata en sete anos a un tipo de interese preferente.

Comparte este trazo -devolución en sete anos e por un importe de ata 12 nóminas- o “Credinómina” de Caixa Laboral. Non ten comisións de apertura e engade outras prestacións, como a subscrición dunha ampla gama de seguros de forma gratuíta ou o crédito adicional de ata tres nóminas por medio dalgunha dos seus cartóns.

Con intereses de ata o 8%

Outras entidades, pola contra, decantáronse por ofrecer estes produtos baixo unhas condicións menos favorables para os clientes, xa que os tipos de interese elévanse mesmo ata preto do 8%. Neste grupo atópase Cajastur. O seu “Credinómina” permite optar a un préstamo cuxos tipos de interese son máis favorables que os dos créditos tradicionais, coa posibilidade de reducilos en función dos servizos contratados coa entidade. Esta proposta permite obter un importe máximo de 12 mensualidades, con límite de 30.000 euros por operación. Brinda a posibilidade de devolvelos nun máximo de seis anos e aplícase un tipo fixo, polo que os seus titulares protéxense contra as posibles subidas do tipo de interese.

O seu único requisito é ter domiciliada a nómina no banco ou caixa de aforros que emita o crédito

Caixa Douro outorga ata catro veces o importe da nómina, cun máximo de 6.000 euros. O seu prazo de amortización alcanza os 12 meses, nos que hai que abonar un tipo de interese do 6,5%, cunha comisión de apertura de 20 euros. Sa Nostra, co “Préstamo Nómina Viva”, presta un capital de 18 mensualidades cun máximo de 48.000 euros, que se pode amortizar a un prazo máximo de 8 anos. O tipo de interese aplicado é tamén fixo durante toda a vida do préstamo. Catalunya Caixa é outra das entidades que decidiu ofrecer este financiamento aos clientes que teñan domiciliada a súa nómina. Poden dispor dun importe máximo de 40.000 euros, coa posibilidade de pagar en 11, 12 ou 14 cotas ao ano.

A alternativa da “Caixa” permite dispor dunha cantidade que é ata seis veces a nómina, cun máximo de 25.000 euros, que se pode devolver nun prazo máximo de cinco anos. Neste caso, pódese elixir pagar 12 ou 14 cotas anuais. Brindan leste mesmo tipo de solución con condicións similares Caixa Murcia, CajaCanarias ou Barclays, entidade que permite contratar un crédito con cotas fixas mensuais desde 50 euros ao mes.

CRÉDITO NÓMINA VERSUS ANTICIPO DE NÓMINA

Aínda que poidan parecer o mesmo, non son iguais. A través dos créditos obtense o financiamento de varias nóminas ata un máximo de 48.000 euros. O segundo destes produtos financeiros só concede un adianto puntual e limitado da nómina do particular, que pode chegar a un mes no mellor dos casos.

O anticipo supón a vantaxe de obtelo sen pagar intereses, mentres que nos créditos nómina isto só é posible nalgúns bancos e caixas de aforro, xa que certos produtos levan un tipo de interese que, nalgúns casos, pasa o 5%. Ademais, esixen comisións de apertura ou estudo que encarecen o produto final entre un 0,5% e un 2%.

En calquera caso, o requisito imprescindible para acceder a estas dúas fórmulas que dotan de liquidez ao usuario é ter domiciliada a nómina na entidade correspondente.