Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Accidente de tráfico por alcol, cóbreme o seguro?

O seguro, en principio, cobre todo, salvo que se firme e acepte de forma expresa unha cláusula que exonere á aseguradora neste caso. Contámosche os detalles
Por Blanca Álvarez 29 de Agosto de 2020
consecuencias accidente por alcohol
Imagen: NettoFigueiredo

Este verán todo é distinto. Por mor da covid-19, e a diferenza doutros anos, non se realizaron moitas viaxes por estrada para pasar as vacacións, polo que o número de accidentes de tráfico é menor. Con todo, todos os veráns, tamén leste, prodúcense pequenos desprazamentos que orixinan sinistros de moto ou coche, en moitos casos relacionados co alcol ou as drogas. Neste artigo, explicámosche as consecuencias de ter un accidente en estado de embriaguez e se o seguro cóbreche fronte a danos a terceiros, ao mobiliario urbano ou aos gastos necesarios para rescatar a accidentados e despexar a zona.

Que pasa se o condutor falece?

Se un condutor circula bebido ou baixo a influencia das drogas e ten un accidente de tráfico, o primeiro que hai que facer é “obter o ateigado que levantasen os corpos de seguridade que compareceron no lugar accidente e comprobar como se produciu”, explica Alejandro Sanchís, avogado do despacho AMG Legal. Isto é importante xa que, independentemente de que o condutor estea drogado ou en estado de embriaguez, “haberá que determinar se o feito de conducir baixo estas sustancias foi determinante para causar o accidente”, sinala.

En todo caso, o seguro faise cargo de todo, salvo que fose asinada e aceptada expresamente unha cláusula que recolla que “se o condutor circula baixo os efectos das drogas ou o alcol, exonera á aseguradora”, comentan desde o despacho de avogados Gómez-Caminero.

Se o condutor falece, hai dúas indemnizacións para os herdeiros/beneficiarios, aínda que o condutor sexa culpable:

  • ?? O seguro de vida que teña, que cobre o falecemento sempre que non sexa doloso; é dicir, sempre que non se fixo intencionadamente (suicidio).
  • ?? O seguro que ten o condutor na póliza do coche (ocupantes/condutor), que ten igual transcendencia; salvo que provocase o accidente para suicidarse, cobrará a cantidade que está estipulada no seguro.

accidente por alcoholImaxe: Alexas_Fotos

Quen paga os gastos de asistencia do accidente?

Beber ao volante, ademais de ser un perigo, non está permitido. Por iso, ao ir bebido ou baixo os efectos de estupefacientes, “cométese un delito”, con independencia da neglixencia ou culpa do accidente. Ambas as cousas agravan a infracción e a pena, lembran os expertos de Gómez-Caminero.

Á marxe das repercusións penais, hai máis consecuencias por ter un accidente en estado de embriaguez. En moitas ocasións, é preciso utilizar servizo de ambulancia, guindastre, incluso bombeiros… Quen o paga? 

A Administración remite un formulario aos implicados nun accidente de circulación que reciben a asistencia sanitaria ou de calquera índole no lugar do accidente. Nel deben indicar os datos das compañías de seguros para así poder facturar a estas as actuacións ou asistencias realizadas. Este formulario “debe cumprimentarse e presentarse nun prazo de 10 días”, puntuliza Sanchís. Así, o seguro responde por estes gastos, “ao considerarse gastos de terceiros”, comenta o avogado Carlos Arjona.

Pero, segundo aclara o letrado, despois é moi probable que a aseguradora “exerza o seu dereito de repetición” fronte ao condutor responsable (é dicir, que este se faga cargo dos gastos). En moitos casos, as compañías propoñen ao seu asegurado, tras o accidente, que se faga cargo directamente do sinistro a fin de evitar ter que expor esa reclamación posterior.

Que ocorre con os danos ocasionados polo accidente

É moi probable que un accidente de tráfico supoña danos contra papeleiras, farois, sinais de tráfico, semáforos, xardíns ou contra as medidas de protección viaria que poblan as estradas. Nestes casos, a Administración competente do lugar do sinistro (local, autonómica ou estatal) achega facturas dos gastos que se ocasionaron polos danos producidos no mobiliario urbano e o seguro faise cargo dos mesmos.

Como no caso dos servizos que se necesitaron, a aseguradora abona áA dministración os custos de reposición de mobiliario urbano que resultase danado e, posteriormente, é moi posible que os repita ao asegurado.

accidente por alcohol y seguroImaxe: fsHH

Accidente con morte ou lesións a terceiros

Se o condutor imprudente responsable do accidente causa o falecemento ou lesións a outras persoas, independentemente da entidade das lesións, o seguro obrigatorio sempre cubrirá a indemnización ás vítimas e prexudicados, “aínda que o condutor atópese baixo os efectos de alcol ou drogas”, aclara Carlos Arjona. No entanto, máis tarde a compañía aseguradora poderá repetir contra o asegurado responsable do accidente, como establece o artigo 76 da Lei de Contrato de Seguro.

Nos casos que o condutor non teña seguro obrigatorio, “farase cargo o Consorcio de Compensación sen prexuízo de repercutilo ao responsable do accidente”, apunta Alejandro Sanchís. E nos supostos que non se puidese identificar ao responsable, o Consorcio de Compensación de seguros “só cubrirá os gastos de asistencia sanitaria e danos materiais causados”, engade.

Que é a cláusula que exonera á aseguradora?

O seguro ten obrigación de facerse cargo de todo, a non ser que fose asinada e aceptada de forma expresa unha cláusula que diga que se o condutor circula baixo os efectos das drogas ou o alcol exonera á aseguradora, admiten desde o despacho de avogados Gómez-Caminero.

  • Esta cláusula está en todos os seguros, pero non sempre se rubrica ou se coñece.
  • É inusual aceptala expresamente, porque “o normal é que só se asine a póliza, e non a cláusula de maneira independente que, por ser limitativa, a lei e os tribunais esixen que o asegurado/condutor saiba expresamente o seu contido”. A soa firma na póliza (que é o normal) non exonera á compañía de seguros, que debe pagar todo.
  • Se está aceptada a cláusula, a aseguradora abona primeiro ao prexudicado porque é unha vítima allea, e por iso debe ser indemnizado. Unha vez paga a indemnización, “repite” (reclama ao asegurado que ía bebido) a cantidade abonada por el en base ao contrato porque nel si aceptou que se ía bebido exoneraba á compañía. Así, a vítima cobra sen ter que esperar a que se resolva a discrepancia entre o seguro e o condutor culpable, e logo noutro xuízo vese se a cláusula debe aplicarse ou non.