Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Accidentes na piscina, como e a quen reclamo?

Se se ten un accidente na piscina, convén fotografíar o lugar onde sucedeu, buscar testemuñas e encher as follas de reclamacións para que quede constancia do feito
Por Blanca Álvarez Barco 4 de Xullo de 2013
Img escalera piscina

Traxe de baño, toalla, protector solar e chancletas… Á piscina! O verán chegou, e con el os días de relax tombados ao sol. Pero tamén é tempo de. resbalones, cortes, golpes co bordo e traumatismos . Que facer si tense un accidente nunha piscina? Ante quen e como reclamar? Segundo o tipo de lesión, pódense ou non obter indemnizacións, e a responsabilidade tamén varía en piscinas públicas ou privadas. Aínda que non é o común, os accidentes suceden, polo que convén coñecer que pasos deben darse si sófrese un contratempo nunha piscina e a quen reclamar responsabilidades, como se indica a continuación.

Accidentes de piscina e a súa responsabilidade

Os resbalones ao baixar as escadas, os golpes cos bordos e os cortes son riscos probables -e inevitables moitas veces- nas piscinas. E, ademais, son os máis frecuentes. Si un tranquilo día de descanso vese truncado por un accidente, convén saber que facer e, de ser preciso, como reclamar.

Hai sentenzas xudiciais que obrigaron a indemnizar aos bañistas lesionados nunha piscina

Non é o mesmo facerse un pequeno corte ou ter un resbalón sen importancia que sufrir un traumatismo ou terminar cunha lesión importante derivada de que as instalacións estean descoidadas ou debido á mala praxe dos socorristas . Nalgúns casos bastará con aplicar unha cura, mentres que noutros se debe solicitar asistencia médica, reclamar e mesmo pedir unha indemnización.

Tanto as piscinas públicas como as privadas teñen o deber de manter as súas instalacións en bo estado. É a súa obrigación proporcionar condicións seguras e saudables, que estean libres de todo dano evitable .

 • Os accidentes que ocorren nas públicas débense, case sempre, a socorristas mal adestrados ou situacións de pouco persoal, condicións de hacinamiento, superficies esvaradías, drenaxes defectuosas, profundidades de auga non sinalizadas ou mal sinalizadas e outras circunstancias perigosas.

 • Nas privadas , orixínanse por falta de supervisión, equipos defectuosos, falta de portas de seguridade, profundidades de auga pouca ou mal sinalizadas e outras formas de neglixencia.

Os responsables dun accidente son nalgunhas ocasións os socorristas , si o contratempo débese a que non executaron ben o seu traballo (ou a unha omisión do seu deber). Pero, en última instancia, a responsabilidade recae en a Administración (concello, deputación…) no caso de piscinas públicas ou o propietario, no das privadas . A xustiza así o recoñeceu en diversas sentenzas, en casos de tetraplejia e lesións na columna.

Cando se produce un accidente de gravidade e a responsabilidade é allea ao usuario da instalación acuática, en función da importancia e gravidade da lesión, e as circunstancias en que se produza, pódese reclamar unha indemnización que repare o dano causado.

Que facer si sófrese un accidente na piscina

Os organismos públicos ou os propietarios dunha piscina de uso público deben cumprir as súas obrigacións, pero convén deixar claro que o bañista non sempre ten razón cando se dana nunha instalación deste tipo. El tamén debe cumprir unha serie de. obrigacións, como respectar en todo momento as indicacións, avisos e advertencias tanto dos socorristas como dos carteis que haxa no recinto.

Si aínda así sufrise un accidente, que debe facer?

 • Tomar imaxes do lugar onde ocorre. Se é posible, é mellor facer unha foto panorámica e algunha concreta do lugar. Trazar un plano de situación.

 • Describir a dinámica do accidente e tentar buscar testemuñas que non sexan familiares nin amigos, xa que serán máis obxectivos. Ademais, convén tratar de coñecer si houbo outros casos similares na mesma piscina.

 • Hai que explicar si a asistencia recíbese no lugar, si desprazouse unha ambulancia até alí… É necesario recompilar todos os informes médicos da lesión tanto os que se produciron no mesmo momento como posteriores, si hóuboos.

 • Débese localizar a un responsable da piscina e encher follas de reclamacións onde quede constancia do accidente sufrido. Hai que quedar cunha copia con selo de entrada ou xustificante de recepción. Si non se pode facer nese instante, debe realizarse en canto póidase.

 • En caso de necesitar os seus servizos, e si preténdese obter unha indemnización que repare o dano, pode ser necesario contratar os servizos dun avogado e contemplar a posibilidade de. ir a xuízo .

Accidentes máis comúns nas piscinas e como evitalos

Os accidentes que se producen de maneira máis frecuente nas piscinas durante o verán son os seguintes:

 • Ahogamiento : a auga é perigosa, e hai que ser precavidos. Nunca hai que bañarse nunha piscina despois dunha gran inxesta de comida nin alcol. Tampouco convén fiarse dos dotes propios como nadador, e os nenos que non saiban nadar nunca deben estar sós, sen a supervisión dun adulto.

  Ten que haber suficiente número de escadas ao redor da piscina e salvavidas. Ademais, debe ter valos de seguridade.

 • Accidentes por resbalones, cortes e caídas pódense evitar si non se practican xogos que supoñan correr ao redor da instalación acuática. O conveniente é instalar un pavimento rugoso ao redor do vaso e en áreas perigosas mergulladas, como escaleiras ou zonas de baixa profundidade.

 • Lesións medulares e traumatismos : hai que ter especial coidado ao tirarse a unha piscina e non débense practicar xogos bruscos nela.

 • Accidentes de. desaugadoiro :as rejillas protectoras dos desaugadoiros sempre teñen que estar ben colocadas.

 • Contratempos ao manipular produtos químicos : non se poden mesturar certos produtos, non se deben diluír aparte, senón na piscina. Os envases dos produtos químicos deben manterse sempre pechos e lonxe do alcance dos nenos, e en lugares secos e protexidos da calor.