Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Adiantos de nómina: a mellor forma para saír dun apuro

Os clientes que domicilien a súa nómina no banco poden obter o anticipo dunha ou varias mensualidades, con mellores condicións que noutras liñas de crédito
Por José Ignacio Recio 6 de Outubro de 2015
Img 6848823919724f516a05b
Imagen: 401(K) 2012

As persoas que teñan domiciliada a súa nómina no banco terán máis fácil acceder a un adianto da mesma, mesmo de varias mensualidades, e sempre baixo unhas condicións máis beneficiosas para os seus intereses. Así, poderán dispor dun diñeiro extra para cubrir calquera imprevisto: desde un desaxuste nas súas contas ata o financiamento das súas compras, sen esquecerse dalgún gasto non contemplado no seu orzamento. Desta maneira, é posible conseguir adiantos da nómina de ata 9.000 euros, sen ter que acudir a outro tipo de créditos máis esixentes en canto aos tipos de interese. Co fin de lograr un bo adianto da nómina, neste artigo atópanse as mellores fórmulas para habilitar esta liña de crédito e detállase en que condicións pódese desenvolver a operación.

Como conseguir un adianto da nómina?

A estratexia de pedir un adianto da nómina para dotarse de liquidez conta cunha dobre alternativa.

Por unha banda están os anticipos de nómina que aceptan algunhas entidades. Esta é a forma máis satisfactoria para conseguir o obxectivo. Adoitan comercializalos baixo tipos de interese máis suaves, e ata exentos deles nalgunhas propostas bancarias, e sen incluír na operación ningunha comisión.

A outra opción consiste nun préstamo que parte da domiciliación da nómina, onde os intereses serán maiores que nos anticipos, pero sen chegar aos aplicados aos créditos máis convencionais. A partir destas premisas, o único requisito que se lle demandará ao cliente é que teña domiciliada a súa nómina no banco. Non fará falta un saldo mínimo, nin contratar outros produtos bancarios.

A partir destas características desenvólvense unha serie de propostas, que se moven baixo adiantos adaptados a todas as necesidades das familias, entre 300 e 9.000 euros, onde será fundamental o salario dos solicitantes para obtelo polas contías máis altas. O importe non será o mesmo para un cliente que conte cuns ingresos de 800 euros, que para outro que exceda os 2.000.

Anticipos de ata 9.000 euros

Desde esta perspectiva, Banco Santander incorpora o servizo de anticipo de nómina, polo que pode obterse ata 9.000 euros ou dúas nóminas completas. Poderá devolverse nun prazo máximo de oito meses e o único requisito é ter a nómina domiciliada.

O Anticipo Nómina de Unicaja é outra alternativa que dispoñen os clientes bancarios para dotarse de liquidez nun determinado momento. Anticipa o importe de ata tres mensualidades, cun importe máximo de 5.000 euros, que poderá devolverse en 10 meses.

Openbank decidiuse por esta estratexia comercial a través de Cóntaa Nómina. Adianta a cantidade da nómina que teña o cliente domiciliada, sen gastos nin comisións de apertura.

Banco Sabadell tamén incorpora este modelo para favorecer os intereses dos clientes vinculados coa entidade. Concédelles a súa nómina mensual por unha comisión fixa (50 euros) e cun prazo de devolución, que pode elixirse pagar entre un, tres ou seis meses. Outorga un importe máximo de ata 2.000 euros.

Préstamos a través da nómina

Liberbank admite esta operación bancaria, ao incluír na súa oferta o Anticipo Nómina, na que os seus clientes poden solicitar un adianto de entre 300 e 6.000 euros, para devolvelo nun prazo máximo de seis meses. Nesta ocasión só é necesario ter domiciliada a nómina no banco, sen maiores requirimentos.

Cajamar parte doutra estratexia diferente, pero coa mesma finalidade: dotar ao cliente dunha liña de crédito permanente. A través do Préstamo Anticipo Nómina poderá conseguirse ata 6.000 euros, cun prazo devolución que alcanza os 12 meses, e onde se aplicará un tipo de interese fixo, con comisións de apertura e de amortización anticipada.

Quen poden acceder?

Estas liñas de crédito son moi beneficiosas para os usuarios bancarios, pola súa sinxeleza e rapidez; pero tamén porque a súa concesión é case instantánea, sen ter que esperar a que se aprobe a solicitude. En certa forma, é unha vía de financiamento que está concedida de antemán. Só hai que cumprir cunha serie de requisitos, por outra banda fáciles de cumprimentar, que serán os seguintes:

  • Domiciliar a nómina: todas as operacións de financiamento pasarán por este proceso bancario, que en moitas ocasións pode ampliarse a pensións, ingresos regulares e, de forma máis esporádica, ás prestacións por desemprego.
  • Canalizadas a través dunha conta: a súa formalización deberá partir da contratación dunha conta (nómina) que admita a vinculación dos seus clientes e que están comercializadas con maiores vantaxes e servizos para estas persoas.
  • Desde un límite mínimo: cada conta require uns ingresos mínimos, que non en todos os casos son os mesmos. Hainas para achegas de só 600 euros, a outras máis esixentes que requiren un salario por encima de 2.000 euros.