Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aforrar diñeiro co teu banco

Convén coñecer como funcionan os produtos bancarios e estar ao tanto das ofertas que lanzan de forma regular para aforrar algún diñeiro todos os anos
Por José Ignacio Recio 22 de Maio de 2013
Img hucha
Imagen: RAWKU5

As relacións co banco poden ser obxecto de revisión por parte dos usuarios coa finalidade de aforrar algún diñeiro todos os anos. Os gastos derívanse, sobre todo, das comisións de mantemento e administración, pero tamén das tarifas para a contratación dalgúns produtos que comercializan as entidades de crédito. Nestas liñas indícase como se pode aforrar, sempre que se coñezan estes servizos e produtos e adáptense ás necesidades particulares de cada usuario.

Optimizar a relación co banco

Imaxe: RAWKU5

As relacións dos usuarios cos seus bancos e caixas de aforros son, polo xeral, moi estreitas. A gran maioría ten contratadas contas correntes ou de aforro, tampouco faltan as subscricións masivas de cartóns de crédito ou débito e, nunha escala menos masificada, sitúanse a demanda de créditos e hipotecas ou a titularidade en varios produtos de aforro (depósitos, pagarés bancarios, débeda pública, etc.). Isto, sen contar con que son cada vez máis os clientes que se interesan pola renda variable como fórmula para canalizar os seus aforros e que contan cunha ampla oferta para subscribila: fondos de investimento, warrants, derivados, operacións de futuro e a entrada nos mercados bolsistas para comprar accións. Pero a realización destas operacións pode reportar aos usuarios moitos beneficios, aínda que tamén uns gastos que, ao cabo de cada ano, poden lastrar o seu orzamento.

Os servizos e produtos que prestan os bancos son útiles pero, ao cabo de cada ano, poden lastrar o orzamento familiar

Nuns momentos de recesión económica como o actual, cabe a posibilidade de aforrar nestes gastos, que poden ser canalizados dunha forma sinxela por medio da análise das ofertas de cada momento e as características de todos os seus produtos. Non significa renunciar a ningunha prestación imprescindible, senón en conseguir as mellores ferramentas para optimizar a relación cos bancos que redunde nunha estratexia de aforro.

De onde se pode aforrar?

Aforrar a través do banco pode ser un labor rendible, pero para iso é imprescindible coñecer como funcionan os seus produtos e estar ao tanto das ofertas que lanzan as entidades de forma regular todos os anos.

A actual oferta vai encamiñada a eliminar as comisións das contas correntes en gran parte das súas propostas

Non só con estas premisas lógrase facer efectiva a estratexia de aforrar, senón que é tamén necesario detectar que produto convennos máis en función das nosas características como usuario. Non é o mesmo dispor dunha conta para autónomos, que outra destinada aos clientes máis novos. Tampouco é igual un cartón para facer pagos só nos comercios, que se se utiliza para case todas as operacións bancarias e de forma regular.

 1. Contas correntes.

  Pódense contratar estes produtos bancarios coa característica de estar exentos de comisións e gastos de mantementos e administración. A actual oferta vai encamiñada á eliminación destes gastos en gran parte das súas propostas e, en algunhas, mesmo, devolven unha pequena parte dos recibos domiciliados (ata un 5%).

 2. Fondos de investimento.

  Todos eles dispoñen de comisións de diversa índole, de forma que a estratexia neste caso pasaría por inclinarse por bos fondos e correctamente xestionados, que ademais non leven un desembolso excesivo pola súa contratación. De pagar un 1,5% en comisións a un 0,5% noutro de similares características, hai unha boa diferenza. Entre varios fondos de investimento de parecidas formulacións haberá que decantarse polo que menos comisións xere.

 3. Cartóns:

  Todas teñen cotas anuais de entre 20 e 50 euros, en función das súas modalidades e categorías, e pódense evitar a través da contratación doutro produto bancario básico, aínda que esta estratexia para aforrar diñeiro pode durar só un ano. A través da domiciliación da nómina ou pensión, poden prolongarse de maneira permanente e aforrarse estes gastos todos os anos.

 4. Depósitos a prazo:

  Se non se incumpren as súas condicións, pódense eliminar as penalizacións que teñen estes produtos, que oscilan entre o 0,5% e o 2% sobre o capital depositado.

 5. Transferencias:

  Hai que consultar todas as ofertas dos produtos bancarios para conseguir que facer estas operacións sexa gratuíto. Os clientes que utilizan esta ferramenta bancaria con certa frecuencia poden afrontar un importante gasto todos os anos, que quedaría anulado de contratarse unha conta que exima a estes pagos.

 6. Compra de accións en Bolsa:

  Se o usuario bancario realiza operacións deste tipo con frecuencia, é preferible que se decante por algunha tarifa promocional que rebaixe a contía do seu investimento. Mesmo pode acudir ás “tarifas planas”, que contemplan importantes bonificacións en cada unha das operacións levadas a cabo, sempre que sexan varias ao mes, non de forma esporádica nin ocasional.

  Por facerse cliente, algunhas entidades ofrecen bonos de ata 500 euros para operar en Bolsa, e para realizalas desde o móbil proporciónanlles varias operacións gratis. As promocións, neste caso, son a mellor ferramenta para aforrar diñeiro en Bolsa .

 7. Outros produtos de renda variable:

  Tamén neste caso as entidades bancarias xeran novos modelos de tarifas para que as súas operacións sexan máis rendibles e póidanse executar cun menor custo económico. Aínda que convén saber que na maioría dos casos están destinadas a investidores que realizan moitas operacións durante oano .

Evitar duplicidades

Outra forma de aforrar nas relacións co banco é evitando duplicidades, que só reportan gastos innecesarios. Para que queremos dous produtos das mesmas características?

Esta estratexia pódese levar a cabo en varios produtos bancarios de forma sinxela e sen renunciar a ningún servizo ou prestación financeira:

 • Con dispor dun cartón de débito e outra de crédito será suficiente.

  Unha colección de cartóns na carteira supón un gasto superfluo, debido a que son produtos coas mesmas prestacións e, en moitos casos, nin tan sequera utilízanse.

 • Débese ter unha soa conta corrente ou de aforro onde centralizar todas as operacións bancarias e, se seica, unha segunda para domiciliar os pagos ou para outra funcionalidade dos seus titulares.

  As restantes sobran e córrese o risco de entrar en números vermellos como consecuencia da aplicación de comisións e gastos nun produto que non está operativo.

 • Aínda que contratar varios plans de pensións pode compensar ao usuario en función das súas perspectivas para a xubilación, noutros casos (como nos seguros) supón un malgaste que non debe permitirse en épocas de austeridade.

 • Unha óptima maneira de mellorar os nosos aforros consiste en non abusar dos créditos persoais ou para o consumo, e recorrer a eles só cando sexa en realidade necesario, xa que xeran uns tipos de interese próximos ao 10%, máis as comisións que poidan incorporar.