Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aforrar e investir a través dunha aseguradora

A rendibilidade dos seus depósitos e produtos referenciados á renda variable oscila entre o 3% e o 5% a partir de 6.000 euros
Por José Ignacio Recio 31 de Xaneiro de 2010
Img pilas dinero
Imagen: sanja gjenero

Os aforros atesourados polos españois non sempre teñen que repousar nunha conta corrente, que apenas xera intereses. Poden rendibilizarse a través dunha fórmula que ata agora poucos coñecían: a contratación dun depósito ou un produto financeiro a través dunha aseguradora. Prometen unha elevada rendibilidade, de entre o 3% e o 5%, e o importe mínimo para contratalos rolda os 6.000 euros. Os propios aforradores establecen os prazos para o capital e cando desexan dispor del.

Depósitos, os máis seguros

Co claro obxectivo de ampliar os seus nichos de mercado, as aseguradoras uniron ás súas tradicionais pólizas outros produtos financeiros que ata hai poucos anos só comercializaban bancos e caixas de aforros. Depósitos e activos financeiros referenciados á renda variable son, polo momento, os produtos escollidos. Entre a oferta das compañías de seguros e das entidades financeiras hai pequenas diferenzas. Digna de mención é a súa rendibilidade, superior á dos modelos tradicionais de contratación, que oscila entre o 3% e o 5%. Os prazos de amortización viran ao redor de cinco anos e o capital mínimo que hai que desembolsar aproxímase a 6.000 euros, aínda que en ocasións esíxense cantidades menores. Son produtos garantidos que, na súa maioría, permiten aos titulares rescatar o diñeiro no momento en que o desexen.

En case todos os casos, permiten ao titular rescatar o seu diñeiro cando o desexe

Para os investidores con perfil conservador e que queren protexer o seu capital á vez que o rendibilizan, o depósito é a opción idónea. En case todos os casos, o investidor establece durante canto tempo quere aforrar e cando quere dispor do seu diñeiro. Transcorrido o prazo dun ano, o produto renóvase de modo automático, cun interese revisado para a seguinte anualidade. En caso contrario, poderase dispor do capital e dos intereses xerados. Un depósito con tal flexibilidade é o “MaxiPlan” de Santa Lucía, un produto de aforro con rendibilidade garantida de ata o 4%.

Vinculados a un seguro, a “Garantía Súper 3”, de Mapfre, garante unha rendibilidade mínima do 3% anual desde a data de efecto ata o vencemento; o “Flexiplus” de AXA España elévaa ata o 4,8% neto anual. A duración do contrato é ilimitada, ata a disposición total do saldo en conta ou o falecemento do asegurado.

Referenciados á renda variable

Os produtos de aforro vinculados á renda variable son perigosos. Están supeditados á evolución dos índices e a súa rendibilidade, determinada polo comportamento do Eurostoxx-50 e Euribor. A pesar dos seus riscos, é unha opción moi rendible e adecuada para os aforradores máis ousados. Así o evidencia o “Top Index” de Zúric Seguros: xera ao seu vencemento o 36,6% da revalorización do Eurostoxx-50.

Os produtos vinculados á renda variable están supeditados á evolución dos índices bolsistas

Vinculado ao Euribor, un seguro de vida combinado cun depósito (o Seguro Dobre Euribor CCM, de CCM Vida e Pensións) permite contar coas vantaxes e coberturas dun seguro, á vez que se obtén rendibilidade para o capital investido. En función da idade e a evolución do índice de referencia europeo a tres meses, pódense ter ganancias de ata o 3,3%, nunca inferiores ao 3%. Ademais, pódese rescatar o diñeiro en calquera momento.

Fondos de investimento

A contratación dun fondo de investimento é outra das posibilidades que contemplan a maioría das aseguradoras. Pódese escoller entre unha extensa gama, en función do perfil de cada cliente. Permiten investir cun nivel de risco baixo, medio ou alto, e obter unha rendibilidade atractiva, grazas á súa distribución en renda fixa e variable. Para os aforradores máis conservadores, a totalidade do investimento pódese facer en fondos monetarios, que os converten en cesta “refuxio” á espera de poder volver a opcións máis agresivas, cando melloren os mercados bolsistas.

Para contratalos, non é preciso ter ningunha relación coa aseguradora. Do mesmo xeito que ocorre coas entidades financeiras, basta con dirixirse á compañía e escoller o fondo que se adapte mellor ás necesidades de cada investidor, sen estar obrigado a subscribir póliza algunha.