Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aforrar no pago de multas

Se se evitan penalizacións fiscais, recargas bancarias ou multas de tráfico, pódense conter gastos e aforrar así unha importante cantidade de diñeiro ao cabo do ano
Por José Ignacio Recio 15 de Abril de 2015
Img documentos hd
Imagen: Dave Di Biase

Aforrar continúa sendo unha prioridade para miles de familias en España. Para logralo, basean a súa estratexia na contención de gastos en facturas domésticas, hábitos de consumo… Pero hai outras maneiras, comoeliminar os desembolsos que se derivan das multas impostas e as súas consecuentes recargas. Cando alguén é obxecto destas medidas penalizadoras, o orzamento familiar desaxústase de forma notable. As penalizacións poden ser fiscais, recargas bancarias por ter a conta en números vermellos ou non afrontar as débedas contraídas e ata infraccións de tráfico. Como se explica a continuación, se se ten unha conduta responsable e evítanse todos estes gastos, poderase aforrar diñeiro ao longo do ano.

Comportarse con corrección para previr gastos non desexados

Unha penalización pode supor gastos nada desdeñables que poderían evitarse de actuar de maneira diligente

A regra básica para non cometer ningún erro que obrigue a dedicar unha parte do soldo ao pago de multas ou penalizacións de diversa índole consiste en manter boas relacións co banco, a Facenda Pública, etc. e cumprir todas as obrigacións.

Ademais, hai que ter espírito cívico e unha conduta impecable para non verse penalizado por vulnerar as normas establecidas na sociedade. Porque, ademais, poden supor gastos nada desdeñables que poderían evitarse de actuar de modo diligente.

De onde adoitan proceder as multas e como evitalas

O aforro a través desta singular estratexia non se centra nunha soa fonte, senón en varias de diversa natureza: desde cumprir coas pertinentes obrigacións fiscais a ser respectuoso cos prazos acordados cos bancos. Se se seguen unhas actuacións correctas, será sinxelo cumprir o obxectivo de conter gastos evitables e dispor así dunha economía máis boiante.

  • Cumprir coas obrigacións fiscais: calquera desfasamento nos pagos ao fisco levará importantes penalizacións, en función da súa contía, e con recargas a medida que os prazos expiren sen que o contribuínte regularizase a súa situación. Estas medidas son válidas tanto para a Declaración da Renda, como para a tributación doutros impostos (taxas locais, IBI, liquidación de autónomos…). A única solución pasa, de maneira irremediable, por afrontar os pagos nos tempos requiridos.

  • Non deber nada ao banco: se se ten contratado un crédito, débese amortizar no período estipulado por cada produto, pois doutro xeito córrese o risco de sufrir unha serie de penalizacións que xerarán aínda máis gastos en forma de comisións e recargas. Así mesmo, ter descubertos na conta corrente producirá maiores desembolsos económicos, ao ter que afrontar as comisións por estar nesta situación e as posibles recargas sobre a débeda contraída.

  • Manter unha actitude cívica: hai que ser diligente cada vez que se aparque o coche, respectar os sinais e normas ao circular…, xa que, doutro xeito, é probable recibir unha multa. Tamén é sancionable calquera acto de incivismo ou irresponsabilidade cidadá, como non levar con boceira a certos cans ou saltarse algunhas normas (ouriñar na rúa, montar escándalos en espazos públicos, etc.).

Coidado ao usar o cartón!

A utilización do cartón de crédito serve para saír do apuro máis dunha vez. Pero se non se cumpre cos prazos para a súa devolución, creará máis dunha dor de cabeza ao seu titular. En función do modelo e o sistema de financiamento subscrito, pode levar unha penalización de ata máis do 10% sobre a cantidade debida.

Ante esta perspectiva, non cabe máis remedio que cumprir cos pagos de maneira correcta. E se por calquera circunstancia non se puidesen afrontar, hai que porse en contacto de inmediato coa emisora do “plástico” a fin de tratar de chegar a algunha solución. En boa parte das ocasións, esta pasa por axustar as cotas mensuais en función das necesidades do titular.