Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Amortizar as débedas

A banca por Internet non cobra comisións por cancelar parte das débedas, con todo nas oficinas bancarias poden ser do 1%
Por Miguel Moreno 10 de Abril de 2008
Img deuda
Imagen: CONSUMER EROSKI

Máis da metade das familias españolas ten débedas con entidades bancarias, na súa maior parte contraídas tras solicitar créditos para pagar a vivenda ou poder adquirir un coche. O certo é que a débeda hipotecaria subiu un 13% en xaneiro, co que xa se acumulan 600.000 millóns de euros en débedas por compra de vivenda… pero, a pesar destes datos, tamén hai persoas que se expoñen amortizar unha parte da súa débeda. A mellor opción é realizar a operación a través da banca “en liña”, libre de comisións. No caso das oficinas físicas, con todo, adóitase cobrar un 1% do capital que se devolve anticipadamente, porcentaxe que pode ascender ata o 4%, nos peores casos, se a hipoteca está contratada a un tipo de interese fixo.

Amortizar a hipoteca

No caso de querer amortizar a hipoteca, as entidades non porán ningún tipo de impedimento, e menos nun momento de crise xeneralizado como o que se vive agora. Con todo, é preciso advertir de que esta operación adoita supor un custo para o usuario. Hai dous modos de amortizar a hipoteca:

  • Solicitar ao banco co que se ten contraída a débeda que retire da conta corrente unha determinada cantidade (a que se desexa amortizar), e que proceda a reducir o capital debido.

  • Aumentar a cota mensual, para deste xeito manter a cantidade que se paga polos intereses, pero incrementando a cantidade abonada para amortizar capital.

O habitual é que o custo da amortización dunha hipoteca sexa dun 1% do valor amortizado (é dicir, que se se pagan fóra das cotas 1.000 euros dunha soa vez, o banco cobrará, ademais, outros 10 euros), aínda que o certo é que moitas entidades financeiras só cobran esa porcentaxe cando se amortiza unha cantidade superior ao 25% do que aínda queda por pagar. Por baixo desa cantidade, a amortización anticipada dunha débeda non adoita ter custo. Como a porcentaxe de débeda amortizado calcúlase tendo en conta a cantidade que se debe ese ano, en ocasións, convén esperar uns meses para non superar o 25% da débeda e non pagar a comisión.

Negociar co banco

Cando un cliente decide realizar achegas periódicas superiores á cota mensual que pagaba ata o momento para cancelar parte da súa débeda, non está de máis acudir ao banco para negociar o mellor plan de amortización. Así mesmo, é posible chegar a acordos sobre a redución do custo da comisión (e mesmo a súa eliminación) no caso de que se supere nun ano o 25% da débeda total contraída coa entidade. O certo é que sempre é conveniente tentar negociar co banco ante calquera operación económica. A pesar de que as entidades bancarias gañan moito diñeiro cos intereses das hipotecas, a actual conxuntura, cun previsible aumento da morosidade e a falta de liquidez á que se enfrontan algúns bancos, pode facilitar a negociación e conseguir pagar máis comodamente.

As entidades que operan en Internet non adoitan cobrar comisión por amortización parcial de débeda. Así, non é necesario abonar cantidade algunha cando se traballa con OficinaDirecta (entidade “en liña” de Banco Pastor), Bancopopular-e.com, ActivoBank, Ibercaja, Ebankinter, ING ou Openbank. En cambio, cando se contratan as hipotecas con oficinas físicas, a taxa varía entre o 0,5% que cobra Unicaja para determinadas hipotecas, e o 1% de Banco Sabadell, Caixa Catalunya, Caixa España ou Bankinter.

Convén sempre negociar co banco o mellor plan de amortización e a redución das comisións por cancelación da débeda

No caso de que a hipoteca estea contratada a un tipo de interese fixo (o que se prefire en tempos de convulsión “” como o actual, cunha subida imparable do Euribor), o usuario gozará de tranquilidade respecto ao pago das cotas. Con todo, unha posible cancelación da débeda pode chegar a custar ata un 4% do capital que se devolve anticipadamente. Así, Unicaja cobra por anticipación de débeda nos préstamos a interese fixo un 1,5%, mentres que Bankinter cobra un 2,5% (tamén na súa oficina virtual), Ibercaja cobra o 2%, Caixa España, o 3%, e Caixa Catalunya e Banco Sabadell o 4%.

SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN

Contémplanse dous sistemas especialmente utilizados para amortizar un préstamo, e distínguense segundo o modo de devolución do capital e os intereses:

  • O sistema francés ou de amortización progresiva: O debedor comprométese a cancelar unha cantidade constante da débeda cada período de tempo convido. Desa cantidade, unha parte irá destinada á cancelación do capital, e a outra ao pago dos intereses. Como a cantidade que se paga mensualmente é constante, ao principio é moi superior a parte que se destina ao pago de intereses respecto da destinada á amortización do préstamo. Pero, a medida que se vai amortizando a débeda, diminúe a cantidade dedicada ao pago dos intereses e aumenta a parte de capital que se amortiza, manténdose constantes as cotas mensuais.

    Este é o método que máis se emprega en España, no que se establece un plan para que as cotas sexan constantes toda a vida do crédito. A única razón pola que as mensualidades aumentan ou se reducen ao longo da vida da débeda responde as oscilacións do tipo de interese aplicado. Ao comezo de cada período de amortización (en xeral, un ano), calcúlanse os intereses que se deben ao banco polo capital prestado e aínda non devolto, e establécense as cotas, sumando aos intereses a parte do capital que corresponde amortizar ese ano, co obxectivo de que as cotas sexan constantes ata a cancelación total do crédito. Xa que o tipo de interese que se aplica ao préstamo pode subir de ano en ano, as cotas poden ser superiores ás do ano anterior, pero iso non significa que se amortizará máis capital, senón que se pagarán máis intereses polo diñeiro que se debe.

  • Sistema americano ou fondo de amortización: Con este método establécese que o debedor abonará a cantidade total do capital prestado á finalización do período de préstamo. Mentres tanto, vai pagando tan só os intereses do que debe, calculados segundo o diñeiro que tomou prestado e o tempo que tardará en devolvelo. Ao finalizar o período do crédito, debe devolver o capital do préstamo (diñeiro que ha ido acumulando aparte, nun fondo que vai xerando intereses).