Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Amplíase a xustiza gratuíta

Máis cidadáns con menos recursos económicos poderán acceder a unha serie de prestacións necesarias para intervir nun procedemento xudicial sen gastos
Por José Ignacio Recio 5 de Marzo de 2014
Img ley hd
Imagen: Jason Morrison

En breve, serán máis os españois que poidan acceder a unha xustiza gratuíta, ao ampliarse os beneficiarios deste servizo sen custo algún, tras a aprobación do Proxecto de Lei de Asistencia Xurídica Gratuíta. Poderán acollerse a ela quen dispoñan dun limiar da renda equivalente a 2,5 veces o Índice Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM), e non como ata agora que estaba vinculado ao dobre do Salario Mínimo Interprofesional (SMI). O IPREM que fixa o Goberno está hoxe en día en 632,50 euros, co que a cantidade máxima ata a cal se poderá solicitar esta asistencia gratuíta será de 1.330 euros, unha contía lixeiramente superior ao anterior modelo. Así, como se explica a continuación, todos os mileuristas poderán solicitalo, e tamén quen reciban rendas inferiores, parados, xubilados, etc.

Xustiza gratuíta para máis cidadáns

En numerosas ocasións os afectados por un proceso xudicial pregúntanse se teñen dereito a iniciar un xuízo ou defenderse en procedemento sen que as costas repercutan no seu peto, sobre todo se teñen soldos moi baixos ou son desempregados. Esta oportunidade existe, e é o que se chama xustiza gratuíta. A ela poden acceder as persoas que carezan dos recursos económicos necesarios para afrontar estes procesos pola vía xudicial, e cumpran unha serie de requisitos. Así, quen cumpran coas particularidades requiridas poderán formalizar o seu proceso de forma gratuíta, e recorrer a estas prestacións para intervir nun procedemento xudicial. Na práctica, materialízase na dotación dunha quenda de oficio para quen necesiten da súa asistencia, ou en exencións no pago de taxas, entre outras prestacións.

A xustiza gratuíta será para quen dispoñan dun limiar de renda equivalente a 2,5 veces o IPREM

En breve, poderán ser máis os españois que poidan acceder a estas axudas sociais, ao ampliarse os beneficiarios deste servizo tras a aprobación do Proxecto de Lei de Asistencia Xurídica Gratuíta. Por esta nova norma, as persoas que poidan pagarse ir a xuízo abonarán un 10% do custo do proceso, cantidades que se utilizan para ampliar o número de beneficiarios da asistencia gratuíta.

Outra das novidades que presenta o texto, é a ampliación de quen poden acollerse á mesma. Desde agora, afectará a quen dispoñan dun limiar da renda equivalente a 2,5 veces o Índice Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM), non como ata agora que estaba vinculado ao dobre do Salario Mínimo Interprofesional (SMI). O IPREM (fixado polo Goberno) está en 632,50 euros, co que a cantidade máxima ata onde se poderá solicitar esta asistencia gratuíta será de 1.330 euros, unha cifra lixeiramente superior ao anterior modelo. Isto significará que mileuristas e quen reciban rendas inferiores, parados, xubilados, etc. poderán solicitalo.

Quen poden solicitar a xustiza gratuíta?

Aínda que o aspecto económico é determinante para seleccionar que persoas poden acollerse, son moitos os cidadáns que descoñecen se teñen dereito ou non a recibir a asistencia xurídica gratuíta. Poden facelo os seguintes:

  • Os nacionais ou estranxeiros con residencia legal en España cuxos recursos e ingresos económicos, computados cada ano por todos os conceptos e por unidade familiar, non superen o equivalente a 2,5 veces do Índice Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) vixente no momento de facer a solicitude.

  • Os estranxeiros sen residencia legal en España que acrediten insuficiencia de recursos no proceso penal.

  • Os traballadores e os beneficiarios do sistema de Seguridade Social na xurisdición social.

Para valorar se o demandante ten ou non recursos económicos suficientes e necesita acollerse a esta prestación, aprécianse as rendas e outros bens patrimoniais ou circunstancias que se declaren. Iso poderase detectar a través da Declaración da Renda. Tamén serán obxecto de consideración as súas propiedades: vivendas, coches, bens de luxo, ingresos importantes non declarados…

Como solicitar a xustiza gratuíta

No caso de que lles corresponda, os cidadáns poden formalizar a solicitude do servizo de asistencia xurídica mediante modelos que poden obterse nos servizos pertinentes: colexios de avogados, xulgados e xerencias territoriais do ámbito xudicial, delegacións do Goberno ou gobernos civís, entre outros estamentos públicos. A ela deberá acompañar a fotocopia do D.N.I ou pasaporte, ou cartón de residencia (se os demandantes son estranxeiros), así como os documentos acreditativos dos ingresos e bens que xustifiquen o seu dereito a recibir este servizo xurídico.