Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aínda hai listas de morosos?

Aparecer nun ficheiro de morosos durante bastante tempo, mesmo por pequena falta de pagamentos, é sinxelo, mentres que hai máis dificultades para saír del
Por Blanca Álvarez 7 de Febreiro de 2019

Máis de catro millóns de españois están incluídos nos ficheiros da Asociación Nacional de Establecementos Financeiros de Crédito (Asnef) e Equifax. Como é posible que sexan tantos? Como mostramos neste artigo, un simple descoido ao impagar un recibo pode provocar que entremos nunha lista de morosos. Pero, para que nos inclúan, o acredor debe seguir unha serie de requisitos que non sempre se cumpren, notificalo e cerciorarse de que a notificación se recibiu por parte do debedor. Tamén veremos que aínda que entrar é fácil, saír non o é tanto e, ás veces, é necesario recorrer á xustiza para que un nome desapareza dun ficheiro de morosos.

Img credito dinero razones no concedido listadogrande

Que é unha lista de morosos?

Existen aínda as listas de morosos? Si, e poden ser a causa de moitos problemas. Son un ficheiro de consulta pública que achega información sobre a falta de pagamentos tanto dunha persoa física ou xurídica. Nestas listas, os acredores informan os datos dos clientes que soportan unha débeda coa devandita entidade, “cedendo os seus datos persoais, o importe da débeda ao alta, o importe debido á data da consulta, a data de alta e as terceiras entidades que consultaron os datos do debedor no últimos seis meses”, explica o avogado Alberto Zurrón, experto neste tipo asuntos e pioneiro en defender aos cidadáns contra estes ficheiros.

Img reclamr listamorosos grande

A finalidade destas listas é, en teoría, participar na mellora da solvencia do sistema financeiro. Con todo, en realidade “convertéronse nunha medida de presión fronte aos morosos, sexan estes voluntarios ou involuntarios”, recoñece Igor Cieker Comabella, do despacho Alia Xurídico SL. Por que? Porque estes ficheiros de datos son accesibles para as empresas e entidades asociadas, “sobre todo para os bancos e as compañías crediticias, e sérvelles como aviso do tipo de cliente ao que se enfrontan”, apunta.

En que casos pódennos meter nunha lista de morosos?

Aparecer nun ficheiro de morosos é relativamente sinxelo. “Un simple descoido á hora de pagar a factura do teléfono, por exemplo, pode supor a inclusión neste tipo de ficheiros”, indica Igor Cieker. Pero sempre “ten que existir unha débeda certa, esixible e vencida“, cuxa responsabilidade de falta de pagamento recaia na persoa á que se vai a incluír no ficheiro.

Un acredor ten a obrigación de mencionar a inclusión nos ficheiros, se a débeda non se abona nun prazo determinado

Ademais, para poder meter a un cliente na listaxe no contrato débese advertir desta posibilidade de inclusión ou requirir o pago con carácter previo ao alta rexistral, “con obrigación de mencionar a inclusión en tales ficheiros se a débeda non se abona nun prazo determinado”, sinala o experto Alberto Zurrón. E só pódese esixir “sempre que non se haxa devengado con anterioridade a cinco anos”, engade.

Teñen que notificarnos que estamos nunha lista de debedores?

A normativa achega do requirimento vén fixada sen ambaxes na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. No artigo 20.1.c)esíxese que o acredor informase ao afectado. O só incumprimento deste requisito, “aínda que a débeda fose certa e debida, dá lugar á vulneración do dereito fundamental á honra do debedor se os seus datos son posteriormente inscritos”, indica Zurrón.

Ademais, como agrega o avogado de Alia Xurídico, o responsable do ficheiro de morosos común debe notificar ao interesado, “no prazo de trinta días” desde o devandito rexistro, unha referencia dos que fosen incluídos. Tamén ten que informarlle da posibilidade de “exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición”. Hai que efectuar unha notificación por cada débeda concreta e determinada, “con independencia de que esta se teña co mesmo ou con distintos acredores”.

A notificación débese facer a través dun medio fiable, auditable e independente da entidade que o notifica, “que permita acreditar a realización dos envíos”, explica o avogado. E é importante ter en conta que o responsable do ficheiro de morosos ten que coñecer se a notificación foi obxecto de devolución por calquera causa e que, se foi devolta, “non pode proceder ao tratamento dos datos referir# a ese interesado, salvo que non se recibiu porque o moroso rexeitase facelo”.

A falta de pagamentos máis común que fan entrar nun ficheiro de morosos

A razón máis habitual pola que alguén se atopa nun ficheiro de morosidade en España está en “as débedas pola falta de pagamento de facturas telefónicas e por descubertos en contas correntes e falta de pagamentos de cotas mensuais xeradas polo uso de cartóns de crédito”, sinala Alberto Zurrón.

“O problema é que a cantidade da débeda non importa a efectos dosprexuízos que supón estar nunha listaxe de morosos”, aclara Cieker. Ata hai dous meses non había ningunha condición que rexistrase un importe mínimo para a inclusión de datos nun ficheiro de morosos. E desde a aprobación o pasado decembro da lei de protección de datos, na que se regulan tamén os sistemas de información crediticia (os ficheiros de morosos), con só deber 50 euros xa poden incorporarnos a estas listaxes.

Como saír dunha lista de morosos?

Existen distintos supostos nos que se pode saír dunha lista de morosos, segundo o avogado de Alia Xurídico:

  • Cando a débeda contraída foi abonada.
  • Se transcorreron cinco anos desde a inscrición no ficheiro de morosos, posto que non é legal ceder datos persoais sobre a solvencia dunha persoa unha vez transcorrido este tempo.

  • Se a inclusión no ficheiro non foi convenientemente comunicada.

  • Se a débeda non é real, o presunto acredor está en desacordo ou non se pode demostrar a falta de pagamento.

    Neste último suposto de débeda controvertida a débeda existe, pero debedor e acredor non están de acordo no importe. “Isto sucede, por exemplo, cando se solicita un préstamo rápido, no que o importe principal é de 1.000 euros pero que, ao aplicarlle os gastos e intereses que non son conformes á lei, aumenta ata os 3.000 euros. A débeda existe pero o importe da débeda non é conforme”, puntualiza Cieker.

E como se pode actuar se hai “resistencia canceladora” no acredor? Como explica Zurrón, unha vez pedida e denegada, procédese á “interposición dunha demanda ante o xulgado, na cal se solicita non só a cancelación rexistral da débeda (á cal o 90 % das entidades acceden de forma cautelar unha vez reciben a demanda), senón tamén unha indemnización cuxa cuantificación dependerá fundamentalmente do tempo no que os datos estivesen anotados e das terceiras entidades que os haxan visionado”.

Suplantación de identidade: eu non podo estar nesa lista!

É imposible que me incluíron nunha lista de morosos! Se non teño nin sequera contrato con esa compañía! Un problema engadido das listas de morosos é “a suplantación de identidade, que se dá con bastante frecuencia”, asegura Igor Cieker, avogado de Alia Xurídicos SL. Como é posible que existan estes casos?

Sucede cando a empresa non verificou coa suficiente dilixencia a calidade dos datos ao formalizar os contratos. Como consecuencia, dá lugar a un apuntamento no ficheiro e agrégase unha débeda cuxo titular nominal nunca asinou o contrato do que trae causa a débeda.