Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aproveitar a etapa de prácticas nunha empresa

A bolsa é un complemento á formación do estudante e non debe confundirse cunha relación laboral
Por EROSKI Consumer 6 de Xullo de 2008
Img becario

Adquirir coñecementos prácticos

Coa chegada do verán, miles de bolseiros chegan ás empresas en busca dunha primeira oportunidade no mercado laboral. En España, o sistema de bolsas ten luces e sombras e é, segundo as fontes consultadas, moi mellorable en moitos aspectos. Pero o certo é que, a pesar de todo, resulta moi positivo tanto paira os bolseiros como paira as empresas. Polo menos, en teoría. As prácticas en empresas están recollidas no Real Decreto 1497/1981 de 19 de xuño (modificado polo Real Decreto 1845/1994 de 9 de setembro), e a súa finalidade é a adquisición, por parte do estudante, dos coñecementos prácticos que non achega o ensino puramente teórico da carreira que está a piques de finalizar, segundo explica Antonio Ambite, xefe da sección de Compluempleo do Centro de Orientación e Información de Emprego (COIE) da Universidade Complutense de Madrid. A primeira conclusión, por tanto, é que a bolsa é un complemento á formación do estudante e non debe confundirse cunha relación laboral entre bolseiro e empresa. Que vantaxes ten esta relación paira o bolseiro?

Vantaxes paira o bolseiro

 • Experiencia profesional: as prácticas nunha empresa non só lle proporcionan un primeiro contacto co mundo laboral, senón que ademais axudaranlle a adquirir as calidades, coñecementos e habilidades profesionais que esixen as empresas paira acceder a un posto de traballo. E non só iso: neste período tamén consegue una experiencia profesional que lle pode ser de gran utilidade na súa carreira futura.

 • Un futuro contrato: os bolseiros atópanse cunha oportunidade única que non deben desaproveitar. Contan coa posibilidade de achegar ideas novas que poden chegar a ser aceptadas e implantadas pola propia empresa que lles acolle. E, mesmo, os máis afortunados poden ser contratados una vez finalizada a bolsa.

  Para que o estudante aproveite adecuadamente esta etapa, Ambite sinala que non debe incorrer nunha serie de erros: “A falta de compromiso, non involucrarse no armazón laboral, é un erro importante, así como negarse á posibilidade da mobilidade xeográfica ou ter expectativas salariais por encima da súa experiencia profesional ou laboral”.

Vantaxes paira a empresa

A incorporación de bolseiros tamén ten una serie de importantes vantaxes paira as empresas. Segundo os expertos, as máis importantes son:

 • Captación de futuros profesionais: con 30 anos de experiencia xestionando programas de prácticas, Fernando Martínez Gómez, director xerente da Fundación Universidade-Empresa, sinala que as primeiras interesadas en que o bolseiro aprenda e adquira as habilidades e competencias necesarias paira desenvolver una actividade profesional son as propias empresas. Neste sentido, as prácticas constitúen paira elas, sobre todo, “un vehículo paira captar e formar á súa futura canteira”.

 • Novas ideas: as empresas teñen acceso á forma de traballar de estudantes con moitas ganas de aprender e que dan un aire fresco aos seus proxectos con ideas e iniciativas novas, algo que dificilmente achegan moitos dos traballadores máis veteranos. Un exemplo diso é o dunha axencia de publicidade madrileña, que creou una división integrada por bolseiros e recentemente licenciados. Esta axencia conta cunha serie de clientes que se dirixen a consumidores novos. Quen mellor que os propios mozos paira detectar por onde van os gustos da súa propia xeración?, pensaron os responsables da axencia cando tomaron esta iniciativa.

  Cos bolseiros, as empresas acceden a unha forma de traballar con iniciativas novas, algo que moitos veteranos non achegan

 • Falta de risco: as prácticas desenvólvense mediante convenios de cooperación entre universidades e empresas. Por tanto, non hai una relación laboral. No caso de que o bolseiro non sexa do gusto do empresario, só ten que deixar concluír esta etapa e o mozo quedará desvinculado, sen ningún outro tipo de compromiso contractual.

Os primeiros pasos

As bolsas xestiónanse a través de convenios de cooperación educativa entre universidades e empresas, nos que quedan establecidas as condicións xerais nas que o estudante realizará as prácticas. Outra posibilidade é que sexa o propio estudante quen envíe o seu currículo ás propias empresas. Se estas móstranse interesadas nunha persoa en concreto, deben porse en contacto co centro de estudos ao que pertenza o mozo.

Que debe facer un estudante interesado en ser bolseiro? As etapas, paso a paso, son as seguintes:

 • Inscrición: o primeiro paso consiste na inscrición do estudante na base de datos de orientación de emprego do seu centro. Os responsables entrevistarán ao candidato e farán una ficha cos seus datos persoais, formación, experiencias anteriores e outros datos de interese. Toda esta información sérvelles paira presentar ás empresas solicitantes de bolseiros una serie de persoas co perfil adecuado.

 • Entrevistas coa empresa: os candidatos preseleccionados pola universidade realizan posteriormente una entrevista e/ou probas cos responsables de recursos humanos da empresa.

 • Firma entre bolseiro e empresa: una vez que a empresa comunica o nome do estudante seleccionado, o departamento de recursos humanos entrega un contrato administrativo entre bolseiro e empresa (que non é un contrato laboral) e una guía orientativa na que figuran datos globais da organización, características da súa bolsa, dereitos e obrigacións, asignación económica, vacacións, etc., así como a duración, o titor que se lle asignou, os horarios e os contidos da práctica.

 • Asignación dun titor: a cada estudante en prácticas, a empresa debe asignarlle un titor, que se encargará da súa formación na área paira a que foi seleccionado. No entanto, dependendo do volume de bolseiros, a empresa pode, en función das súas necesidades, deseñar e organizar un programa específico de desenvolvemento e formación. O obxectivo é o desenvolvemento das habilidades profesionais e persoais.

 • Informe final: una vez acabado o período do bolseiro en prácticas nunha empresa, esta debe enviar un informe á súa universidade no que quede reflectida e avaliada a traxectoria do estudante en prácticas. Paira o estudante, é importante ter un informe positivo, xa que se trata dun documento que pode incorporar ao seu currículo.

Integración na empresa

Que tipo de traballo debe efectuar un estudante en prácticas? Segundo os expertos, os bolseiros deben integrarse na actividade da empresa desde o primeiro momento, coas lóxicas limitacións en canto á súa experiencia. Una empresa seria debe, ademais, realizar una planificación previa do posto que vai ocupar o bolseiro e a actividade que vai desempeñar. As prácticas en empresas que realizan os estudantes ao amparo dos programas de cooperación educativa carecen de relación laboral, segundo indica Fernando Martínez (Fundación Universidade-Empresa). A formalización da estancia en prácticas formalízase “a través dun convenio asinado pola universidade de procedencia do alumno, pola empresa, polo propio alumno, e pola institución xestora do programa”.

O perfil cualitativo do bolseiro variou nos últimos anos. Agora adoitan exceder os 20 anos, saben idiomas e informática, e coñecen o funcionamento dunha oficina. Se antes era a banca a que máis se nutría de bolseiros, agora son as empresas de novas tecnoloxías e informática as que toman a dianteira. O certo é que o bolseiro conta aquí cunha oportunidade magnífica, non só paira aprender como é o mundo da empresa desde dentro, senón tamén paira demostrar a súa valía e facer contactos paira o futuro. A posibilidade de conseguir un contrato en devandita empresa ao acabar o período de prácticas é una realidade, e por iso debe pór toda a carne no asador, xa que a porcentaxe de inserción final dos bolseiros nas empresas rolda o 45%.

A porcentaxe de inserción final dos bolseiros nas empresas nas que fan prácticas rolda o 45%

Un bolseiro non debe desanimarse si as condicións con que se atopa na empresa non son as que el considera como ideais. Por exemplo, o salario que percibirá non lle permitirá levar nin moito menos una vida de luxo. O bolseiro -como explica Antonio Ambite- non percibe un salario, entendido como una cantidade de diñeiro coa que se retribuye aos traballadores por conta allea: “O normal é que se negocie una achega da empresa en concepto de axuda paira desprazamento, comida, compensación por calquera outro tipo de concepto. En definitiva, un aliciente para que o estudante decídase a aceptar a práctica”. En canto ao horario, as horas máximas que se poden dedicar á práctica son cinco. O mínimo non se expón, pois o normal é que a empresa trate de forzar á alza.

Que duración teñen as bolsas en España? As universidades establecen un máximo de 500 horas por curso académico, segundo explica Fernando Martínez. Neste sentido, as prácticas de estudantes universitarios adoitan ter una duración de entre tres a seis meses, normalmente en xornada parcial co fin de que se poidan compatibilizar cos estudos. As prácticas de recentemente titulados, que van sempre acompañadas dun plan de formación de posgrao, “adoitan ser de seis a doce meses, dependendo do programa”.

Non confundir cun contrato en prácticas

As prácticas que realiza un bolseiro nunha empresa (cuxas condicións e requisitos víronse nesta reportaxe) non se deben confundir cun contrato formativo ou en prácticas . Este último é una modalidade de contrato laboral. Paira velo máis claro, as características dun contrato en prácticas son as seguintes:

 • O traballador debe posuír una titulación de grao superior ou medio, e terminar os estudos dentro dos catro anos anteriores á contratación.

 • Non debe subscribir con anterioridade un contrato en prácticas por un tempo de dous anos.

 • A duración do contrato será de seis meses a dous anos.

 • Poden realizar só dúas prórrogas de contrato, á parte da duración inicial.

Aínda que conta con moitos aspectos positivos, o sistema de prácticas en España é moi mellorable, segundo explica Antonio Ambite, quen sinala que fai falta “un marco legal que recolla de maneira máis detallada a relación bolseiro-empresa”. Na súa opinión, hai que actualizar conceptos, pois as bases sobre as que se está funcionando remóntanse a 1981. Ademais, estima que a empresa e a universidade han de traballar de forma coordinada paira adecuar a necesidade do mercado laboral ao ensino universitario teórica.