Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Arturo Cervera, cofundador de Comunitae.com

O concepto de préstamos entre persoas funciona e é fiable
Por elenaantunez 22 de Xullo de 2009
Img arturo cervera
Imagen: CONSUMER EROSKI

Cos tipos de interese dos préstamos persoais roldando o 14%, moitos particulares fanse nestes momentos a mesma pregunta: onde atoparía eu a alguén que me prestase diñeiro? As dificultades para conseguir un crédito ás que se enfrontan novas familias están a levar a moitos particulares a buscar solucións alternativas ás convencionais. De forma privada, calquera pode formalizar un préstamo entre familiares. Pero o máis orixinal e innovador é conseguir financiamento dun particular descoñecido, con tipos de interese máis baixos respecto dos que aplican bancos e caixas de aforros. Isto é, precisamente, o que ofrece Comunitae, un novo portal de Internet que comezou a funcionar a principios do mes de xullo. O seu cofundador e director xeral, Arturo Cervera, asegura que conectar a persoas que necesitan diñeiro con outras que poden prestalo é unha práctica que pode ter éxito en España. O obxectivo é que gañe tanto o prestatario, que pagará un tipo de interese máis vantaxoso ao que lle ofrece un banco (roldará o 9%), como o prestamista, que rendibilizará o seu diñeiro máis que cun depósito. O prestatario debe superar filtros de risco tan rigorosos como os de calquera entidade financeira.

Como funciona este portal?

Os usuarios solicitan financiamento, indicando o importe e o tipo de interese máximo que están dispostos a pagar. Outros usuarios deciden participar nese préstamo a través dun mecanismo de poxa. O resultado é que cada préstamo é financiado por varios usuarios, sempre por baixo do tipo de interese máximo que está disposto a pagar o solicitante. Desde o punto de vista de quen presta o seu diñeiro, o resultado é que este diñeiro se reparte entre un conxunto de prestatarios previamente admitidos e clasificados mediante un proceso de admisión crediticia, idéntico ao que puidese efectuar calquera entidade financeira.

O proxecto púñase en marcha en xuño, pecharon xa algunha operación? cantos interesados ou operacións tinen en marcha?

O proxecto naceu hai dous anos, iniciamos o seu desenvolvemento hai un ano, e xa estamos operativos. Algunhas cifras iniciais mostras gran aceptación do modelo: 2.500 interesados no proxecto, 3.700 usuarios, 450 dos cales está disposto a prestar o seu diñeiro (enviaron xa 250.000 euros para prestar), 1.600 solicitudes de préstamo e 40 poxas activas nas que se rexistraron 650 poxas

Como xurdiu a idea de crear Comunitae?

A nosa experiencia profesional previa obrigábanos a observar moi de preto a evolución da industria financeira no que a distribución e novas canles refírese. Prestabamos especial atención aos avances en Internet, e os novos modelos de relación que han ido xurdindo na rede tanto no sector financeiro como no doméstico, en xeral. Nesta observación, o modelo de préstamos entre particulares chamou a nosa atención pola súa lóxica financeira e polo que de innovación supón aplicar o modelo de comunidade a unha actividade como o financiamento.

Por que decidiron montar este negocio en plena crise? Cre que se poden beneficiar da política restritiva na concesión de préstamos que aplican os bancos?

A decisión de polo en marcha tomouse hai dous anos, cando non estaba claro que a intensidade e duración da crise fose a que está a ser. Non cabe dúbida de que o “atasco” crediticio do noso sistema financeiro, e o incremento da diferenza de tipo de interese entre o ofertado polos depósitos e o cobrado polos préstamos, benefícianos.

O tipo de interese fíxase mediante un mecanismo de poxa á baixa, no que o máximo é fixado polo prestatario

Quen pode estar interesado en prestar nestes momentos?

A media de rendibilidade sostida que están a dar plataformas como a nosa noutros países europeos oscila entre o 5% e o 7%, uns tipos atractivos se consideramos que a oferta de depósitos a prazo actual non alcanza o 2%. Con estes argumentos, e cun perfil de uso de Internet avanzado, chegamos á conclusión de que hai un bo número de potenciais usuarios.

Como se decide o tipo de interese ao que se formalizan os préstamos entre persoas?

O tipo de interese fíxase mediante un mecanismo de poxa á baixa, (similar ao que realiza o Banco de España cando poxa as súas emisións), no que o máximo o fixa o prestatario. A partir dese máximo, quen prestan o seu diñeiro son os que deciden financiar devandito préstamo, sempre por baixo dese tipo.

Nestes momentos, que tipo de interese recomendan fixar nos préstamos que intermedian?

Pódense solicitar préstamos a dous e catro anos, entre 3.000 e 15.000 euros. Todos os préstamos clasifícanse en tres niveles de solvencia. O tipo de interese recomendado, para dous anos e solvencia A (o mellor nivel), é do 7%; para catro anos e solvencia nivel C, recomendamos un 12%. En calquera caso, o tipo final establécese a través do sistema de poxas, en función da oferta e a demanda.

A que tipo de interese medio estima que se concederán os préstamos?

Entre o 7% e o 14%, aínda que estimamos que o medio se sitúe ao redor dun 9%.

O que presta como pode ter a garantía absoluta de que lle devolverán o seu diñeiro máis os intereses correspondentes?

Ofrecemos a posibilidade aos usuarios de comportarse como pequenos banqueiros, desde un importe tan baixo como 25 euros. É dicir, trasladamos ao usuario que quere prestar o seu diñeiro a decisión de prestarllo a quen desexe, entre unha serie de solicitudes previamente filtradas e clasificadas. Ademais, forzamos a quen presta o seu diñeiro a repartilo entre varias solicitudes, de forma que a súa exposición a unha soa solicitude estea por baixo do 2%.

Pero non se garante en ningún caso o bo fin das operacións. Intermédiase entre particulares, facilitando o proceso de avaliación e clasificación dos solicitantes de financiamento, pero o risco de falta de pagamento trasládase directamente ao usuario que presta o seu diñeiro. Tamén contamos coa colaboración dunha axencia de recobro especializada que se encarga de recuperar a falta de pagamentos que poidan producirse.

Como se avalía a solvencia de quen piden préstamos?

A avaliación dunha solicitude de préstamo faise en dúas fases. Na primeira, clasifícanse todos os solicitantes; ademais, consúltase a base de datos de impagados de ASNEF. As persoas que superan este primeiro filtro poden dar de alta a poxa e neste momento é cando se lles require a documentación habitual (nóminas, IRPF, etc.) para verificala de acordo cos datos que informaron na súa solicitude e comprobar a súa capacidade de pago, cociente de endebedamento e estabilidade laboral. Unha vez que se verifica que a documentación é correcta, o expediente apróbase e se se cobre a poxa, formalizaríase. Pola contra, se se detecta calquera anomalía que implique un risco de pago, cancélase a poxa.

Se se detecta calquera anomalía que implique un risco de pago por parte do solicitante, cancélase a poxa

Vostedes actúan como intermediarios para formalizar préstamos entre familiares ou entre particulares descoñecidos. Como se fai no primeiro caso?

De forma moi sinxela: prestamista e prestatario fixan as condicións de prezo, prazo e importe do préstamo. Nós xestionamos a formalización do préstamo e, tras a confirmación por parte do prestatario da recepción dos fondos, cobramos cada mes a cota ao prestatario e abónaselle ao prestamista. Achegamos, en definitiva, concreción e administración a un proceso que adoita ser moi informal, cos problemas posteriores de recobro, fixación do prezo, do prazo, etc.

Cre que coa crise está a crecer o número de préstamos concedidos entre familiares?

Non temos datos sobre esta actividade que é, á fin e ao cabo, moi “familiar”, pero intuímos que apelar aos coñecidos para obter liquidez é unha práctica en aumento.

E os préstamos entre particulares descoñecidos, que requisitos deben cumprir?

Os préstamos entre descoñecidos fíxanse por un importe de entre 3.000 e 15.000 euros, a dous ou catro anos de prazo. E, como comentei antes, o futuro prestatario debe pasar os nosos filtros de risco, que son tan rigorosos como os de calquera entidade financeira.

Que comisión cobran por actuar como intermediario?

Cobramos unha comisión de apertura dun 1,5% ao prestatario, e un 1% anual en concepto de comisión de administración a quen presta o diñeiro.

Este modelo non debe a súa existencia á crise, aínda que esta creou unha contorna no que chama máis a atención, e faino máis competitivo

Cales son as súas previsións para este ano e o próximo?

O noso principal obxectivo é demostrar que o concepto de préstamos entre persoas, tal e como o desenvolvemos, funciona, é fiable e traslada a súa eficiencia a unhas mellores condicións, tanto para prestatarios como para prestamistas. Un segundo obxectivo é seguir evolucionando o servizo e traballar en que este sexa máis cómodo e máis social.

O volume que alcancemos durante os primeiros anos de funcionamento é un obxectivo de terceiro nivel. No entanto, estimamos que intermediariamos máis de 3.000 operacións, ao redor de 15 millóns de euros.

Cando cese a crise e a situación normalizar e sexa máis fácil acceder a un crédito pola vía tradicional que farán para resultar unha opción interesante?

O modelo p2p para o financiamento entre particulares non debe a súa existencia á crise, aínda que esta crease unha contorna no que este modelo chame máis a atención e as condicións financeiras actuais dos produtos de aforro e financiamento fágannos máis competitivos. Cremos que a principal achega do modelo é un cambio no modo de relación que cada vez máis clientes están dispostos a adoptar. E isto é unha tendencia da que un servizo, en si mesmo máis eficiente, pode aproveitarse, con crise ou sen ela.

Como funciona o concepto de préstamos entre persoas noutros países?

Temos como referencias outras plataformas coas que coincidimos en moitos puntos. Empresas que funcionan en EE.UU, o Reino Unido, ou Alemaña son algúns dos nosos referentes. Os pioneiros, fai preto de catro anos, foron os británicos. Están a funcionar moi ben. En Alemaña e Reino Unido as cifras mensuais que intermedian roldan os 4 millóns de euros.