Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Así é a repartición dos gastos de hipoteca coa nova lei

O cliente pagará a tasación da vivenda, mentres que ao banco corresponderalle abonar case todo o demais
Por helpmycash 10 de Xuño de 2019
Img eroskigastosp
Imagen: congerdesign

A entrada en vigor da Lei Reguladora dos Contratos de Crédito Inmobiliario, prevista para o 16 de xuño de 2019, trae consigo a aplicación de diversas medidas que favorecen aos titulares dos préstamos hipotecarios. Hai unha, no entanto, que destaca por encima das demais: a repartición dos gastos de formalización que se xeran ao constituírse unha hipoteca. Neste artigo explicaremos quen ten que pagar cada unha das costas segundo a nova normativa, que lles pasará aos hipotecados que xa as abonaron e que sucederá coas partidas ás que hai que facer fronte cando se escritura a compravenda da vivenda.

O banco pagarao case todo

A diferenza do que ocorría coa antiga regulación, a nova lei non deixa ningunha marxe para a interpretación, xa que especifica con claridade quen debe pagar cada un dos gastos de constitución dunha hipoteca: os aranceis notariais e rexistrais, os honorarios da xestoría, a tasación e o imposto sobre actos xurídicos documentados (IAJD). Cabe destacar que o cliente sae ben parado coa nova repartición, pois é o banco o que ten que asumir un maior número de costas.

Vexamos quen ten que pagar que segundo o texto da nova lei hipotecaria:

  • O banco está obrigado a abonar os gastos de notaría, de rexistro e de xestoría, así como a súa copia da escritura do préstamo hipotecario. Ademais, ten que facer fronte ao IAJD, aínda que iso establéceo un real decreto-lei que viu a luz en novembro de 2018.
  • O cliente, en cambio, só ten a obrigación de abonar o custo da tasación da vivenda e da súa copia da escritura hipotecaria. Aínda así, certas entidades financeiras ofrécense a pagar a tasación como gancho publicitario, o que abarata aínda máis a formalización do contrato.

Os detalles da repartición deben aparecer na Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), que é o documento que os bancos terán que entregar ao solicitante coas condicións adaptadas ao seu perfil. A FEIN ten carácter de oferta vinculante cunha validez mínima de dez días.

Ollo: os gastos de compravenda van aparte

Con todo, isto non significa que o futuro hipotecado non teña que abonar nada tras pasar por notaríaa. Ao comprar unha casa cunha hipoteca, xéranse dous tipos de gastos: os de constitución do préstamo -cuxo reparto xa comentamos- e os da formalización da compravenda pola escrituración da operación e a súa inscrición no Rexistro da Propiedade.

Como o banco non participa como actor na adquisición do inmoble (só concede financiamento), estas costas repártense entre:

  • Comprador: debe pagar os gastos de notaría, rexistro e xestoría, ademais do IVE e do IAJD (se a vivenda é nova) ou do imposto sobre transmisións patrimoniais (se é de segunda man).
  • Vendedor: correspóndenlle os honorarios da inmobiliaria, se procede, e a plusvalía municipal se o valor do chan aumentou.

Xunto coa tasación, o valor destes gastos equivale a entre o 10 % e o 12 % do valor da vivenda que se quere adquirir. Por tanto, é imprescindible ter aforrada esa cantidade para poder levar a cabo a operación, ademais dun 20 % adicional para pagar a parte que o banco non financiará (normalmente cobren ata un máximo do 80 % do custo do inmoble).

Se paguei os gastos de hipoteca, podo recuperalos?

Tras a entrada en vigor da nova lei, que sucederá cos que contrataron o seu préstamo hipotecario antes? Poderán recuperar os gastos que agora corresponden ao banco? Non, aínda que si poderán reclamar a devolución dunha parte das costas, se a entidade obrigoulles a pagalas todas.

Nestes casos, o que conta é a xurisprudencia do Tribunal Supremo, que establece que os bancos teñen que abonar algúns gastos de constitución (ata que entre en vigor a nova lei). Así, pódese esixir a devolución das seguintes partidas:

  • A metade dos gastos de notaría.
  • A metade dos honorarios da xestoría.
  • Todo o abonado en gastos de rexistro.

Para unha hipoteca de 150.000 euros, se o banco obrigounos a pagar todas as costas de formalización, poderiamos recuperar algo máis de 1.000 euros. Para esixir a devolución dese diñeiro podemos interpor unha reclamación ante o servizo de atención ao cliente da entidade ou denunciar o caso ante o xulgado de cláusulas abusivas da nosa provincia.