Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As Administracións públicas reducen o seu déficit ao 9,24% do PIB

Logrouse limitar o saldo negativo nunha cifra próxima aos 20.000 millóns de euros con respecto ao exercicio 2009
Por mediatrader 2 de Marzo de 2011

As Administracións públicas pecharon o exercicio orzamentario de 2010 cun déficit do 9,24% do PIB, unha décima mellor do estimado nas previsións oficiais do Executivo, segundo o avance dos datos de execución orzamentaria presentado pola vicepresidenta segunda do Goberno e ministra de Economía e Facenda, Elena Salgado. O desequilibrio das contas públicas durante o ano pasado foi de 98.227 millóns de euros, fronte aos 117.306 millóns, equivalentes ao 11,13% do PIB, cos cales se pechou o exercicio de 2009. Isto significa que a administración pública española “logrou reducir o seu déficit nunha cifra próxima aos 20.000 millóns de euros”, co que se cumpre o obxectivo marcado en 2010 e fai posible afrontar o 2011 coa seguridade de que se reducirá o déficit ao 6%, tal e como marca o plan de consolidación fiscal presentado a Bruxelas, asegurou Salgado.

Por niveis administrativos, a Administración Xeral do Estado (AGE) rexistrou ao peche do ano pasado un déficit de 50.686 millóns de euros en termos de contabilidade nacional, como resultado duns ingresos non financeiros de 141.995 millóns de euros e uns gastos non financeiros que ascenderon a 192.681 millóns. Esta cifra, en termos relativos, equivale ao 4,77% do PIB. En 2009, o déficit das contas estatais foi practicamente o dobre: 99.198 millóns de euros, o que supuña un 9,41% do PIB.

Os resultados da Administración central son consecuencia do incremento nun 34,2% dos ingresos non financeiros do Estado

O mellor comportamento das contas da Administración central do Estado en relación ao previsto durante 2010 é consecuencia do incremento nun 34,2% dos ingresos non financeiros do Estado en comparación co ano 2009, froito, principalmente, da maior recadación por IVE e das medidas normativas postas en marcha polo Goberno durante o pasado exercicio, que tiveron un efecto neto sobre a recadación de 6.140 millóns de euros. En segundo lugar, pola contención do gasto público, que se concretou nunha contracción do 6% en termos de contabilidade nacional, con reducións en practicamente todas as partidas salvo a de gastos financeiros.

As administracións de Seguridade Social pecharon o exercicio de 2010 cun déficit de 2.588 millóns de euros, o que representa un 0,24% do PIB. Este balance explícase, sobre todo, pola achega negativa do Servizo Público de Emprego Estatal (-0,29%) e, en menor medida, do Fondo de Garantía Salarial (-0,06%), xa que o Sistema de Seguridade Social tivo un superávit de 1.181 millóns, un 0,11% do PIB.

Administracións territoriais

En canto ás administracións territoriais, as comunidades autónomas arroxaron un déficit conxunto a efectos do obxectivo de estabilidade de 30.097 millóns de euros, o que representa un 2,83% do PIB, algo por encima do 2,4% establecido como límite polo Consello de Política Fiscal e Financeira. Se se ten en consideración o efecto da liquidación negativa do sistema de financiamento autonómico no exercicio de 2008, este desequilibrio sería do 3,39% do PIB, tamén por encima do 3,1% fixado como obxectivo na senda de consolidación fiscal.

As comunidades autónomas arroxaron un déficit conxunto de 30.097 millóns de euros, o que representa un 2,83% do PIB

Oito comunidades cumpriron o obxectivo con Madrid á cabeza, seguida de Estremadura, Castela e León, País Vasco, Cantabria, Galicia, Canarias e Asturias. Andalucía, pola súa banda, só se desviou lixeiramente “polo que non terá problemas para corrixir os seus desequilibrios”, mentres que outras necesitarán actuacións máis “decididas”, entras as que se atopan Aragón, Navarra, A Rioxa e Comunidade Valenciana. No extremo contrario situáronse Cataluña, Baleares, Murcia e Castela-A Mancha, que pecharon o exercicio con desviacións “considerables” e necesitarán adoptar “con firmeza” medidas que reduzan os seus desequilibrios, sinalou Salgado.

As corporacións locais tamén pecharon o exercicio orzamentario 2010 cun balance lixeiramente peor ao previsto. Presentaron unha desviación negativa equivalente ao 0,64% do PIB, cando a previsión recollida na senda de consolidación fiscal era dun déficit do 0,6%.